088 - 777 10 10
ma-vr 08.00-20.00 (lokaal tarief)
 
 
Dringende reden
Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u wanneer het u uitkomt!

Dringende reden

Ontslag op staande voet


Er zijn situaties waarin de positie van uw werknemer onhoudbaar is geworden. Bijvoorbeeld als er sprake is van diefstal of als uw werknemer zich op een andere wijze ernstig heeft misdragen. Een ontslag op staande voet kan dan een passende maatregel zijn. Maar let op! Bij een ontslag op staande voet zijn er regels, waaraan u zich als werkgever moet houden.

Voorwaarden ontslag op staande voet
Een ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie in het arbeidsrecht. Een ontslag op staande voet is daarom ook pas rechtsgeldig als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • er moet sprake zijn van een dringende reden;
 • het ontslag moet onverwijld worden gegeven en
 • de reden van het ontslag moet direct worden medegedeeld.

Voorbeelden
De volgende redenen kunnen aanleiding zijn voor een ontslag op staande voet:

 • diefstal;
 • mishandeling;
 • ernstige belediging;
 • bedreiging en
 • werkweigering.

De hiervoor genoemde redenen zijn niet limitatief. Dit betekent dat er meerdere redenen zijn die kunnen leiden tot een ontslag op staande voet.

Vervolgstappen
Op het moment dat u merkt dat uw medewerker zich schuldig maakt aan een gedraging die een dringende reden oplevert, is het belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat. Allereerst stelt u uw werknemer op de hoogte van uw verdenkingen. Vervolgens stelt u hem/haar in de gelegenheid om op uw beschuldigingen te reageren.
Is het noodzakelijk dat er nader onderzoek nodig is, dan kunt u de betrokken werknemer schorsen of op non-actief stellen.
Bent u van mening, al dan niet na nader onderzoek, dat er nog altijd een dringende reden aanwezig is? Dan ontslaat u uw medewerker op staande voet.

Gevolgen ontslag op staande voet
Heeft u uw werknemer op staande voet ontslagen dan houdt het dienstverband per direct op te bestaan. Al uw verplichtingen als werkgever vanaf de ontslagdatum houden dan op te bestaan. U hoeft dan geen loon meer te betalen. Ook worden vanaf dat moment geen vakantiedagen en vakantietoeslag meer opgebouwd. Wel moet het loon, de niet genoten vakantiedagen en het vakantiegeld, dat is opgebouwd voorafgaand aan de ontslagdatum aan de werknemer worden uitbetaald.

Op tijd de juiste maatregelen
Het is van belang dat u tijdig de juiste stappen onderneemt. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan verregaande consequenties voor u hebben. In het uiterste geval riskeert u namelijk een procedure bij de kantonrechter, waarin de rechter het ontslag niet rechtsgeldig acht.

Let op
Alle factoren, zoals de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de gewoonten en gebruiken op de werkvloer, zijn van invloed op de rechtsgeldigheid van het ontslag. Wees dan ook voorzichtig met het zomaar geven van een ontslag op staande voet. De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum adviseren u en kunnen u aangeven wanneer u voldoende grond heeft voor een dringende reden.

Heeft u nog vragen? Neem nu contact op met één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel 088 - 777 10 10, direct een jurist aan de lijn!

Plaats dit artikel op FacebookPlaats dit artikel in LinkedInPlaats dit artikel in Twitter

Tips bij ontslag op staande voet

 • Er moet sprake zijn van een dringende reden.
 • Zorg voor een opgebouwd dossier.
 • Pas hoor en wederhoor toe.
stel gratis
uw vraag online
Laatste nieuws
Juridisch centrum...
helpt werknemers en werkgevers in heel Nederland!
Juridisch centrum helpt werknemers en werkgevers door heel Nederland! Groningen Leeuwarden Assen Zwolle Almelo Zutphen Arnhem 's Hertogenbosch Roermond Maastricht Breda Dordrecht Middelburg Rotterdam Utrecht 's Gravenhage Alkmaar Haarlem Amsterdam