088 - 777 10 10
ma-vr 08.00-20.00 (lokaal tarief)
 
 
UWV WERKbedrijf
Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u wanneer het u uitkomt!

UWV

Aanvraag ontslagvergunning


Wilt uw werkgever het dienstverband opzeggen? Dit kan niet zomaar. Uw werkgever heeft daarvoor toestemming nodig van het UWV (voorheen het CWI). Deze toestemming wordt ook wel een ontslagvergunning genoemd.

Ontslag via UWV
De gang van zaken in een procedure bij het UWV is als volgt. Uw werkgever dient een ontslagaanvraag (verzoek) in bij het UWV. De ontslagaanvraag bevat in ieder geval:

 • uw gegevens (naam, leeftijd, functie, lengte dienstverband, etc.);
 • de gegevens van uw werkgever;
 • ontslagreden en
 • motivering ontslagreden.

Vervolgens stelt het UWV u in de gelegenheid om op de ontslagaanvraag van uw werkgever te reageren. U doet dit door het indienen van een verweerschrift. Het verweerschrift bevat in ieder geval:

 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de ontslagaanvraag en
 • uw verzoek om de ontslagvergunning af te wijzen.

Het kan voorkomen dat het UWV uw werkgever in de gelegenheid stelt op uw verweer schriftelijk te reageren. U krijgt in dat geval ook nog de gelegenheid om uw reactie op zijn schriftelijke visie kenbaar te maken.

Beslissing
Uiteindelijk wordt de zaak voorgelegd aan de ontslagadviescommissie van het UWV. De ontslagadviescommissie brengt zijn advies uit. Vervolgens toetst het UWV de ontslaggrond(en) aan de redelijkheid. Ten slotte beslist het UWV over het afgeven van de ontslagvergunning.

De procedure bij het UWV kan 4 tot 8 weken duren en soms nog langer. Tegen de beslissing van het UWV is geen hoger beroep mogelijk.

Ontslagaanvraag toegewezen
Als de ontslagvergunning is verleend, eindigt het dienstverband niet vanzelf. Uw werkgever moet namelijk de arbeidsovereenkomst (tijdig) opzeggen. Uw werkgever moet daarbij wel rekening houden met de geldende opzegtermijn. Daarvoor geldt dat uw werkgever één maand van de geldende opzegtermijn mag aftrekken, als er minimaal maar één maand opzegtermijn overblijft.

Nadat de ontslagvergunning is verleend, heeft uw werkgever 8 weken de tijd om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Daarna vervalt de geldigheid van de ontslagvergunning.

Ontslagaanvraag afgewezen
Als het UWV de ontslagaanvraag afwijst, dan blijft uw arbeidsovereenkomst in stand. Uw werkgever kan dan proberen het dienstverband te beëindigen door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of door middel van het treffen van een minnelijke regeling (schikking).

Geen ontslagvergoeding
Nadat uw werkgever een ontslagvergunning heeft gekregen, is uw werkgever niet verplicht aan u een ontslagvergoeding te betalen. Het UWV kent namelijk geen vergoeding toe.

Als het ontslag voor u onredelijke gevolgen heeft, kunt u wel proberen door middel van een procedure bij de kantonrechter een schadevergoeding te verkrijgen. De hoogte van de schadevergoeding is gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid. Deze procedure wordt een kennelijk onredelijk ontslagprocedure genoemd.

Opzegverbod
Uw werkgever moet rekening houden met opzegverboden. Die verhinderen dat uw werkgever gebruik kan maken van de ontslagvergunning, met als gevolg dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen.

Voorbeelden van opzegverboden zijn:

 • opzeggen tijdens ziekte;
 • opzeggen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof of tijdens de arbeidsongeschiktheid die verband houdt met zwangerschap of bevalling en
 • opzeggen wegens lidmaatschap van de werknemer van de ondernemingsraad of van een vakbond.

Als uw werkgever ondanks een opzegverbod uw arbeidsovereenkomst opzegt, is het belangrijk dat u direct een arbeidsrechtjurist inschakelt. De arbeidsrechtjurist zal proberen de opzegging ongedaan te maken door op de vernietigbaarheid van de opzegging een beroep te doen.

Heeft u nog vragen? Neem nu contact op met één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel 088 - 777 10 10, direct een jurist aan de lijn!

Plaats dit artikel op FacebookPlaats dit artikel in LinkedInPlaats dit artikel in Twitter

Tips UWV WERKbedrijfprocedure

 • Laat de termijn waarbinnen u moet reageren niet verlopen.
 • Noteer de redenen waarom u van mening bent dat u niet voor ontslag in aanmerking komt.
 • Schakel direct juridische hulp in.
stel gratis
uw vraag online
Laatste nieuws
Juridisch centrum...
helpt werknemers en werkgevers in heel Nederland!
Juridisch centrum helpt werknemers en werkgevers door heel Nederland! Groningen Leeuwarden Assen Zwolle Almelo Zutphen Arnhem 's Hertogenbosch Roermond Maastricht Breda Dordrecht Middelburg Rotterdam Utrecht 's Gravenhage Alkmaar Haarlem Amsterdam