Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u wanneer het u uitkomt!

ZZP’er inhuren? Het kan gewoon (weer), maar het blijft opletten.


10 maart 2017

Als een opdrachtgever een zelfstandige / zzp’er inhuurt, willen beide partijen graag vooraf zekerheid over de vraag of er niet toch door de fiscus een arbeidsovereenkomst kan worden aangenomen. Voorheen kon de zzp’er daar een VAR verklaring voor aanvragen. Deze VAR is afgeschaft. In plaats daarvan is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties gekomen. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten op grond van de Wet DBA een modelovereenkomst afsluiten. Of een maatwerkovereenkomst, die dan eerst moet worden goedgekeurd door de belastingdienst. Omdat de Wet DBA voor veel onduidelijkheid heeft gezorgd, heeft de minister aangekondigd dat de strikte handhaving van de Wet wordt uitgesteld tot 2018. Dat is op zich goed nieuws. Maar dat betekent niet, dat een opdrachtgever nu zonder enig risico zzp’ers kan inhuren.

Voor een goed begrip, zal ik uitleggen wat de kern van het probleem is. Namelijk dat het vaak niet duidelijk is of er nu sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Daarbij zijn twee aspecten van belang: het fiscale aspect en het arbeidsrechtelijke aspect.

Het fiscale aspect

Dit is het aspect dat in de Wet DBA wordt geregeld. Het is immers een belastingwet. Als iemand een werknemer is, moet werkgever daar loonbelasting voor inhouden. En allerlei werkgeverspremies afdragen. Voor een opdrachtnemer hoeft dat niet. Een opdrachtnemer heeft daarbij vaak zelf nog een fiscaal voordeel om opdrachtnemer te zijn, en niet werknemer. Omdat een kleine zelfstandige gebruik kan maken van aantrekkelijke aftrekposten.

Maar de belastingdienst wil vanzelfsprekend niet, dat mensen oneigenlijk als opdrachtnemer en niet als werknemer worden aangemerkt. Want dan loopt de belastingdienst aan twee kanten belasting en premies mis. Om die reden wil de fiscus schijnconstructies voorkomen.

Om te beoordelen of iemand nu een opdrachtnemer of toch een werknemer is, maakt de belastingdienst gebruik van het arbeidsrechtelijke criterium. Maar dat criterium is niet helder. En dat is ook bij de Wet DBA niet duidelijker geworden. De wet is op dat punt namelijk niet gewijzigd.

Het arbeidsrechtelijke aspect

Een opdrachtnemer heeft niet de bescherming die een arbeidsovereenkomst aan een werknemer biedt. De belangrijkste punt van bescherming zijn: ontslagbescherming en het recht op loondoorbetaling bij ziekte. Een opdrachtgever wil vaak juist zzp’ers inhuren, om flexibel te zijn. En niet vast te zitten aan de ontslagregels. Nu zal een zzp’er er meestal bij het aangaan van de overeenkomst er geen bezwaar tegen maken als er een overeenkomst van opdracht wordt gesloten. Maar als de zzp’er al lang voor dezelfde opdrachtgever werkt, kan het zo zijn dat de zzp’er er zich toch op beroept dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij voorbeeld omdat de opdrachtnemer ziek wordt of de overeenkomst wordt beëindigd door de opdrachtgever. Het is mogelijk dat de kantonrechter dan achteraf alsnog oordeelt, dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit risico wil de opdrachtgever natuurlijk zo veel mogelijk beperken.

Hoe wordt nu beoordeeld of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Uit de rechtspraak blijkt, dat de schriftelijke overeenkomst niet van doorslaggevend belang is. Er wordt van geval tot geval getoetst, waarbij de volgende gezichtspunten meewegen:

  • arbeid: productieve arbeid, die in principe persoonlijk moet worden verricht;
  • loon: de hoogte van het loon en de wijze van betaling – zijn die gebruikelijk voor een arbeidsovereenkomst?
  • gezagsverhouding: in hoeverre kunnen er inhoudelijk en organisatorische aanwijzingen worden gegeven?
  • partijbedoeling: wilden partijen inderdaad een overeenkomst van opdracht sluiten?
  • maatschappelijke positie: zoals de al dan niet daadwerkelijke gelijkwaardigheid van partijen in de onderhandelingen over de overeenkomst.

Dit wordt ook wel de holistische benadering genoemd. En deze holistische benadering wordt dus ook door de fiscus gehanteerd, bij de vraag of er loonbelasting en premies moeten worden ingehouden. Waardoor het moeilijk is vooraf vast te stellen, of je als opdrachtgever nu wèl of geen premies moet afdragen. Zeker in de grensgevallen.

Wel of geen zzp’ers inhuren?

Door de Wet DBA zijn sommige opdrachtgevers huiverig geworden voor het inhuren van zzp’ers. Deze angst is in veel gevallen niet terecht. Er zijn tal van zzp-constructies, waar je op voorhand al kan zeggen dat dit géén arbeidsrelatie is. Bij voorbeeld: de zelfstandige klusjesman, die bij diverse opdrachtgevers komt klussen in kantoorpanden. Het zijn vooral de grensgevallen, waar je als opdrachtgever wat extra aandacht moet besteden. En waar een goede overeenkomst belangrijk is.

Wilt u advies over de vraag, of u er verstandig aan doet iemand als zzp’er in te huren? Of wilt u een overeenkomst laten nakijken of laten opstellen? Neem dan contact op met mr. Joanneke Noordenbos op 088-7771010 of via noordenbos@juridischcentrum.com.

Plaats dit artikel op FacebookPlaats dit artikel in LinkedInPlaats dit artikel in Twitter
  • Jarenlange ervaring in ontslag- en arbeidsrecht.
  • Slagvaardige en snelle behandeling van uw zaak.
  • Adviseren, onderhandelen en procederen in heel Nederland.
  • Zeer voordelige tarieven - geen torenhoge advocaatkosten.
stel gratis
uw vraag online
 
Laatste nieuws
Juridisch centrum...
helpt werknemers en werkgevers in heel Nederland!
Juridisch centrum helpt werknemers en werkgevers door heel Nederland!GroningenLeeuwardenAssenZwolleAlmeloZutphenArnhem's HertogenboschRoermondMaastrichtBredaDordrechtMiddelburgRotterdamUtrecht's GravenhageAlkmaarHaarlemAmsterdam