088 - 777 10 10
ma-vr 08.00-18.00 (lokaal tarief)
 
 
Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u wanneer het u uitkomt!

Ontslag via UWV

Aanvraag ontslagvergunning


Wilt uw werkgever het dienstverband opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen? Of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Dit kan niet zomaar. Uw werkgever heeft daarvoor toestemming nodig van UWV (voorheen het CWI). Daarmee krijgt uw werkgever toestemming om het dienstverband met u op te zeggen, de zogenaamde ontslagvergunning.

Ontslag via UWV
De gang van zaken in een procedure bij UWV is als volgt. Uw werkgever dient een ontslagaanvraag (verzoek) in bij UWV. De ontslagaanvraag bevat in ieder geval:

 • uw gegevens (naam, leeftijd, functie, lengte dienstverband, etc.);
 • de gegevens van uw werkgever;
 • de ontslagreden en
 • de onderbouwing van de ontslagreden.

Vervolgens stelt UWV u in de gelegenheid om schriftelijk op de ontslagaanvraag van uw werkgever te reageren. U doet dit door het indienen van een verweerschrift. Het verweerschrift bevat in ieder geval:

 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de ontslagaanvraag en
 • uw verzoek om de verzochte ontslagvergunning af te wijzen.

Het kan voorkomen dat UWV uw werkgever in de gelegenheid stelt om op uw verweer schriftelijk te reageren. U krijgt in dat geval ook nog de gelegenheid om uw reactie op de schriftelijke visie van uw werkgever kenbaar te maken.

Beslissing
Nadat u verweer hebt gevoerd, beoordeelt UWV de ontslaggrond(en) op basis van de beleidsregels die daarvoor gelden en beslist vervolgens over het verlenen van de ontslagvergunning. De procedure bij UWV kan 4 tot 8 weken duren en soms nog langer.

Ontslagaanvraag toegewezen
Als de ontslagvergunning is verleend, eindigt het dienstverband niet vanzelf. Uw werkgever moet namelijk de arbeidsovereenkomst (tijdig) opzeggen. Uw werkgever moet daarbij rekening houden met de geldende opzegtermijn. Daarvoor geldt dat uw werkgever de opzegtermijn mag verminderen met de duur van de procedure, zolang er maar minimaal een maand opzegtermijn resteert.

Bent u van mening dat UWV ten onrechte een ontslagvergunning heeft verleend? Dan kunt u de zaak binnen twee maanden voorleggen aan de kantonrechter in een zogenaamde onrechtmatige ontslagprocedure.

Ontslagaanvraag afgewezen
Als UWV de ontslagaanvraag afwijst, blijft uw arbeidsovereenkomst in stand. Uw werkgever kan dan proberen het dienstverband alsnog te beëindigen door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of door het treffen van een schikking.

Transitievergoeding, billijke vergoeding of herstel dienstverband
Nadat uw werkgever een ontslagvergunning heeft verkregen en het dienstverband heeft opgezegd, is uw werkgever verplicht om aan u een transitievergoeding te betalen.

Als u van mening bent dat UWV ten onrechte een ontslagvergunning heeft verleend, kunt u een procedure starten bij de kantonrechter, de zogenaamde onrechtmatig ontslag procedure. In die procedure kunt u vragen om een billijke vergoeding. De billijke vergoeding is een aanvullende vergoeding; uw werkgever dient deze vergoeding naast de transitievergoeding aan u te betalen.
In plaats van een billijke vergoeding kunt u in de onrechtmatige ontslagprocedure ook vragen om het herstel van de arbeidsovereenkomst.

Opzegverbod
Uw werkgever moet rekening houden met opzegverboden. Die verhinderen dat uw werkgever gebruik kan maken van de ontslagvergunning met als gevolg dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen.

Voorbeelden van opzegverboden zijn:

 • opzeggen tijdens ziekte;
 • opzeggen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof of tijdens de arbeidsongeschiktheid die verband houdt met zwangerschap of bevalling en
 • opzeggen wegens lidmaatschap van de werknemer van de ondernemingsraad of van een vakbond.

Let op!
Als uw werkgever ondanks een opzegverbod uw arbeidsovereenkomst opzegt, is het belangrijk dat u direct een arbeidsrechtjurist inschakelt. De jurist kan dan de vernietigbaarheid van het ontslag inroepen. Als uw werkgever het ontslag toch handhaaft, moet er binnen twee maanden een procedure worden gestart bij de kantonrechter.

 

Heeft u nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief)

Plaats dit artikel op FacebookPlaats dit artikel in LinkedInPlaats dit artikel in Twitter

Tips UWV WERKbedrijfprocedure

 • Laat de termijn waarbinnen u moet reageren niet verlopen.
 • Noteer de redenen waarom u van mening bent dat u niet voor ontslag in aanmerking komt.
 • Schakel direct juridische hulp in.
stel gratis
uw vraag online
Laatste nieuws
Juridisch centrum...
helpt werknemers en werkgevers in heel Nederland!
Juridisch centrum helpt werknemers en werkgevers door heel Nederland!GroningenLeeuwardenAssenZwolleAlmeloZutphenArnhem's HertogenboschRoermondMaastrichtBredaDordrechtMiddelburgRotterdamUtrecht's GravenhageAlkmaarHaarlemAmsterdam