088 - 777 10 10
ma-vr 08.00-18.00 (lokaal tarief)
 
 
Transitievergoeding
Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u wanneer het u uitkomt!

Transitievergoeding

Transitievergoeding is onderhandelbaar!


Tot 1 juli 2015 was uw werkgever na een UWV-procedure, waarin UWV een ontslagvergunning heeft afgegeven, in beginsel niet verplicht tot het betalen van een ontslagvergoeding. Bij een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, waarin de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, wel. De kantonrechters gebruiken daarvoor een richtlijn: de kantonrechtersformule. Dit is in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 recht getrokken. Volgens de WWZ heeft u in beginsel altijd recht op een transitievergoeding. Of de ontslagprocedure nu via UWV of via de kantonrechter is verlopen. Daarnaast kunt u  soms ook nog aanspraak maken op een – aanvullende – billijke vergoeding.

Inhoud van dit artikel:

Wanneer hebt u recht op een transitievergoeding?
U heeft recht op een transitievergoeding als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • U bent twee jaar of langer bij de werkgever in dienst geweest.
 • De werkgever heeft u ontslagen.

Onze ervaring is dat veel werknemers denken dat ze al ontslagen zijn, terwijl de werkgever slechts heeft medegedeeld dat de werknemer wordt ontslagen. Er is dan nog geen sprake van een ontslag. Dat is slechts een voornemen. Onder ontslag wordt het volgende verstaan:

 • De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op, na een UWV-procedure of als u instemming heeft gegeven voor de opzegging.
 • De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever door de kantonrechter ontbonden.
 • De werkgever verlengt uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na 24 maanden niet.

U weet snel genoeg of er sprake is van één van de drie bovenstaande situaties. Bij ontslag via UWV of via de kantonrechter wordt u door de betreffende instanties zelf op de hoogte gesteld van de lopende procedure. U wordt tevens in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren. In het geval uw werkgever de arbeidsovereenkomst niet verlengd, dan dient uw werkgever u daarover te berichten.

Let op!
Bent u niet ontslagen via UWV of via de kantonrechter? Dan heeft u vaak aanspraak op een hogere transitievergoeding. Als de werkgever met u een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst wil sluiten om het dienstverband te beëindigen, moet u er op letten dat u uw recht op onder meer een transitievergoeding niet prijs geeft. Onderteken niets en laat de overeenkomst vrijblijvend door één van onze arbeidsrechtjuristen toetsen.

Geen transitievergoeding
In een aantal situaties heeft u als werknemer geen recht op een transitievergoeding:

 • Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als werknemer.
 • Als u als werknemer wordt ontslagen op of na de pensioengerechtigde/AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Als u als werknemer jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.
 • Als u als werknemer zelf ontslag heeft genomen, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever.
 • Als de werkgever in surseance van betaling of faillissement verkeert.
 • Als er in de CAO is afgeweken van de transitievergoeding.

Wat is de transitievergoeding?
De wetgever heeft met de transitievergoeding twee doelen voor ogen:

 • Het compenseren van het baanverlies en
 • Financiering van de overgang (transitie) van-werk-naar-werk.

Feitelijk is de transitievergoeding een ontslagvergoeding die een werknemer ontvangt. De transitievergoeding kan worden besteed aan een opleiding of een outplacementtraject. Maar ook als aanvulling op een elders te verdienen lager inkomen. En als u als werknemer direct na het ontslag al een nieuwe baan heeft gevonden dan kan de transitievergoeding ook op de spaarrekening worden gezet. In sommige gevallen heeft u niet de vrije keus waar de transitievergoeding – geheel of gedeeltelijk – voor wordt gebruikt.

In de toepasselijke CAO kan een voorziening worden getroffen, die in de plaats komt van de transitievergoeding. Die voorziening moet dan wel gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde van-werk-naar-werk trajecten, waarin de werkgever u actief begeleidt naar ander werk, eventueel met een periode van vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden.

De hoogte van de transitievergoeding
Om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen, wordt de volgende berekening gemaakt:

 • 1/6 (bruto)maandsalaris per 6 maanden diensttijd over de eerste 10 jaar.
 • 1/4 (bruto)maandsalaris per 6 maanden diensttijd over de periode daarna.

Er geldt een maximale vergoeding van € 75.000,- bruto of een (bruto)jaarsalaris als het jaarsalaris hoger is dan € 75.000,- bruto.

Onder het salaris wordt in ieder geval verstaan het maandsalaris, het vakantiegeld en vaste dertiende maand/eindejaarsuitkering. Wat er nog meer onder het begrip salaris moet worden verstaan, zal nog worden uitgewerkt in nadere regelgeving.

Voor werknemers van 50 jaar en ouder geldt er een overgangsregeling. Zij hebben in sommige gevallen recht op een hogere transitievergoeding.

Als u werkzaam bent bij een onderneming met minder dan 25 werknemers en u wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan kan de transitievergoeding onder bepaalde voorwaarden lager uitvallen. Voor MKB-werkgevers geldt er namelijk ook een overgangsregeling.

De transitievergoeding is onderhandelbaar
Alhoewel de transitievergoeding wettelijk is vastgelegd, kan het zo zijn dat u aanspraak heeft op een hogere transitievergoeding. Voor werkgevers is het na 1 juli 2015 namelijk in veel gevallen moeilijker om voldoende dossier op te bouwen, om zodoende toestemming te krijgen voor een ontslag. Probeert uw werkgever daarom een regeling met u te treffen, dan kan er worden onderhandeld over de hoogte van de transitievergoeding. Het is dan belangrijk om te weten hoe sterk u staat in de onderhandelingen. Hierbij kunnen wij u helpen. Onze juristen hebben al meerdere werknemers bijgestaan en er voor gezorgd dat zij een hogere transitievergoeding mee hebben gekregen. Wij kunnen u in eerste instantie vrijblijvend adviseren over de mogelijkheden.

Verrekenen van kosten
Een werkgever kan twee soorten kosten verrekenen met de transitievergoeding: transitiekosten en de inzetbaarheidskosten. Transitiekosten zijn kosten voor de overgang (transitie) van-werk-naar-werk. Het gaat hier dus om kosten die verband houden met het einde van het dienstverband. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor outplacement of eventuele omscholing. Inzetbaarheidskosten daarentegen staan los van het einde van het dienstverband. Dit zijn dus kosten die al zijn gemaakt, voordat duidelijk werd dat u als werknemer zou worden ontslagen.  Een voorbeeld hiervan is een cursus persoonlijke ontwikkeling. Het verrekenen van transitie- en/of inzetbaarheidskosten kan er dus voor zorgen dat uw transitievergoeding lager uitvalt. Voor verrekening van deze kosten gelden wel strenge regels.

Laat u adviseren
Wilt u weten of uw transitievergoeding onderhandelbaar is? En of u recht heeft op een billijke vergoeding? Neem voor al uw vragen over de transitievergoeding vrijblijvend contact met ons op en leg uw vraag voor aan één van onze juristen.

Heeft u nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief).

Plaats dit artikel op FacebookPlaats dit artikel in LinkedInPlaats dit artikel in Twitter
Laatste nieuws
Juridisch centrum...
helpt werknemers en werkgevers in heel Nederland!
Juridisch centrum helpt werknemers en werkgevers door heel Nederland!GroningenLeeuwardenAssenZwolleAlmeloZutphenArnhem's HertogenboschRoermondMaastrichtBredaDordrechtMiddelburgRotterdamUtrecht's GravenhageAlkmaarHaarlemAmsterdam