088 - 777 10 10
ma-vr 08.00-18.00 (lokaal tarief)
 
 
Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u wanneer het u uitkomt!

Ziekte en re-integratie

Bron van onenigheid


Bent u ziek en kunt hierdoor niet meer werken, dan bent u arbeidsongeschikt. Blijft u langdurig ziek dan gaat u een re-integratietraject in. Werknemer en werkgever hebben dan over en weer verplichtingen, met als doel het terugkeren op de werkplek. Naast inspanningsverplichtingen heeft u ook rechten.

Rechten en plichten
Als u door ziekte arbeidsongeschikt bent geworden, is uw werkgever verplicht gedurende de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. In het eerste ziektejaar moet dit ten minste het wettelijke minimumloon zijn. Tijdens de ziekteperiode bent u wel verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Dit geldt ook voor uw werkgever.

Plan van aanpak
Bent u langdurig ziek of is de kans daarop aanwezig dan moet uw werkgever in samenspraak met u een plan van aanpak opstellen. Na uw eerste ziekmelding heeft uw werkgever daarvoor uiterlijk acht weken de tijd. In het plan van aanpak staat een aantal zaken vermeld:

 • welke re-integratiegerichte activiteiten uw werkgever neemt;
 • de termijn waarin de re-integratie wordt verwacht;
 • de momenten waarop de evaluatie van de re-integratie-activiteiten plaatsvindt en
 • wie de contactpersoon is voor u, uw werkgever en de arbodienst.

Problemen bij ziekte en re-integratie
Door de hoeveelheid aan regels in het re-integratieproces ontstaan vaak spanningen tussen u en uw werkgever. De meest voorkomende problemen zijn:

 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van werkgever;
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van werknemer;
 • oordeel bedrijfsarts;
 • opschorting van het loon;
 • uw werkgever biedt geen passende werkzaamheden aan;
 • verstoorde arbeidsrelatie en
 • werkgever wenst het dienstverband te beëindigen.

Deskundigenoordeel
Als er problemen ontstaan tijdens uw re-integratie (bijvoorbeeld als het re-integratietraject stil ligt of stil dreigt te vallen) en u er samen met uw werkgever niet meer uitkomt, kunt u het UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel te geven.

UWV geeft alléén een oordeel over de volgende situaties:

 • of u op een bepaalde datum wel of niet weer volledig uw eigen werk kunt doen;
 • of het werk dat u binnen of buiten het bedrijf wilt of moet doen, passend is voor u;
 • of u genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie en
 • of uw werkgever genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie.

Begeleiding
Ziekte en re-integratie zijn erg ingewikkelde en lastige arbeidsrechtelijke vraagstukken. Het is dan ook zeer begrijpelijk als u door de bomen het bos niet meer ziet.
Het laatste waar u op zit te wachten is dat er spanningen ontstaan tussen u en uw werkgever. U wilt zich tenslotte volledig richten op uw herstel.

Veel werknemers kiezen er dan ook voor om zich door een ervaren arbeidsrechtjurist te laten begeleiden. De jurist zorgt ervoor dat het contact met de werkgever goed blijft en let er op dat het re-integratietraject op de juiste wijze verloopt. Ook let de jurist erop dat u aan úw re-integratieverplichtingen voldoet. Daarnaast helpt de jurist u ook bij het aanvragen van een deskundigenoordeel. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of u zich aan de regels van het re-integratietraject houdt.

Let op!
Als u zich niet aan de re-integratieverplichtingen houdt dan heeft uw werkgever het recht om de uitbetaling van het loon op te schorten. In het uiterste geval kunt u zelfs uw ontslagbescherming verliezen.

Belangrijk nieuws over slapend dienstverband!
Op 8 november 2019, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een slapend dienstverband in beginsel behoort te worden beëindigd als de werknemer dat wenst en de werkgever geen belang heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Lees meer en kom in actie!

Heeft u nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief)

Plaats dit artikel op FacebookPlaats dit artikel in LinkedInPlaats dit artikel in Twitter

Tips bij ziekte

 • Blijf in contact met uw werkgever.
 • Ga altijd naar afspraken van de bedrijfsarts.
 • Ga tijdens ziekte nooit akkoord met ontslag.
stel gratis
uw vraag online
Laatste nieuws
Juridisch centrum...
helpt werknemers en werkgevers in heel Nederland!
Juridisch centrum helpt werknemers en werkgevers door heel Nederland!GroningenLeeuwardenAssenZwolleAlmeloZutphenArnhem's HertogenboschRoermondMaastrichtBredaDordrechtMiddelburgRotterdamUtrecht's GravenhageAlkmaarHaarlemAmsterdam