WAB: Ketenregeling

6 November, 2019 14:37

De ketenregeling is een wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten je mag overeenkomen voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die ingaat per 1 januari 2020, breidt de mogelijkheden om een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan uit. De periode waarna elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verandert van 24 maanden in 36 maanden.

Gedurende een periode van maximaal 3 jaar mag je als werkgever maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeenkomen. Na 3 jaar of bij een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Onderbrekingsregeling

De ketenregeling kent een onderbrekingsregel van 6 maanden. Als een werknemer langer dan 6 maanden bij dezelfde werkgever niet heeft gewerkt, start de ketenregeling opnieuw.

Bij CAO kan de onderbrekingsregel overigens worden verkort tot ten hoogste 3 maanden in geval van terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van 9 maanden per jaar kan worden verricht. Dit betreft niet alleen seizoenswerk, maar ook bijvoorbeeld werkzaamheden in de culturele sector (theaterseizoen) of bij sportverenigingen die een zomerstop hebben.

Primair onderwijs

De ketenregeling is niet van toepassing op invalkrachten in het primair onderwijs in verband met vervanging wegens ziekte van een werknemer die onderwijsgevende of een onderwijsondersteunende functie met lesgebonden taken of behandeltaken heeft.

Onmiddellijke werking

De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2020; zij hebben onmiddellijke werking. Concreet betekent dit dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de ketenregeling van 3 jaar van toepassing is, dus ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020.

Voorbeelden


Voorbeeld A.
De 1e arbeidsovereenkomst loopt van 1 april 2018 tot 1 oktober 2018 (= 6 maanden).
De 2e arbeidsovereenkomst loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 (= 1 jaar).
De 3e arbeidsovereenkomst loopt van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 (= 1 jaar).

Op 1 april 2020 overschrijdt de keten de tweejaarstermijn. Deze datum ligt echter na 1 januari 2020, waardoor de WAB op de keten van toepassing is. De 3e arbeidsovereenkomst eindigt dan ook van rechtswege op 1 oktober 2020.

Voorbeeld B.
De 1e arbeidsovereenkomst loopt van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 (= 1 jaar).
De 2e arbeidsovereenkomst loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 (= 1 jaar).
De 3e arbeidsovereenkomst loopt van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 (= 1 jaar).

Op 1 april 2019 overschrijdt de arbeidsovereenkomst de tweejaarstermijn. 1 april 2019 ligt vóór 1 januari 2020, waardoor het huidige recht van toepassing is. Dit betekent dat na twee jaar (op 1 oktober 2019) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Voorbeeld C.
De 1e arbeidsovereenkomst loopt van 1 november 2017 tot 1 november 2018 (= 1 jaar).
De 2e arbeidsovereenkomst loopt van 1 november 2018 tot 1 november 2019 (= 1 jaar).

Wanneer je de arbeidsovereenkomst verlengt op 1 november 2019 ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om dit te voorkomen, kun je al in november 2019 een arbeidsovereenkomst aanbieden die pas ingaat op 1 januari 2020. Vanaf dat moment zijn de nieuwe regels van toepassing, waardoor er (ook) op een later moment een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Wel is het zo dat je de periode november 2019 tot 1 januari 2020 moet meetellen bij de berekening van het derde contractjaar. Dit betekent dat het derde contractjaar een maximale looptijd heeft van 1 januari 2020 tot uiterlijk 1 november 2020. Loopt de arbeidsovereenkomst door na 1 november 2020, dan is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Vragen? Wij helpen

Wil je weten of in jouw geval sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Of wil je voorkomen dat een medewerker voor onbepaalde tijd in dienst treedt? Neem dan contact op met ons op. Onze ervaren arbeidsrechtspecialisten geven je een gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via ons webformulier.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.