Nieuws voor werknemers

10 weetjes over je vakantiedagen

Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen als ik ziek word tijdens mijn vakantie? Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen? Binnen welke termijn moet ik mijn vakantiedagen opnemen? De zomervakantie staat voor de deur, dus mensen stellen vragen over hun vakantiedagen. Daarom hebben onze arbeidsrechtjuristen 10 weetjes over vakantiedagen voor je op een rij gezet:

10 tips om social media blunders (en erger) te voorkomen

Een simpel appje of een post op sociale media kan soms zeer vervelende gevolgen hebben. Zoals het verliezen van je baan of het moeten betalen van een fikse geldboete. De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum komen het regelmatig tegen en staan je uiteraard graag bij. Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom ons advies om bij gebruik van sociale media te letten op het volgende:

10 waardevolle juridische tips voor werknemers

Vanwege ons 10-jarig bestaan hebben onze arbeidsrechtjuristen 10 gouden tips voor je op een rij gezet op basis van hun jarenlange ervaring in het adviseren en bijstaan van werknemers:

Corona en werk: 10 weetjes voor werknemers

Mag dat zomaar? Klopt dat wel? Hoe zit dat eigenlijk? Het afgelopen jaar kregen onze juristen veel vragen in verband met het coronavirus. Daarom hebben we 10 weetjes voor je op een rij gezet.

Ontslag om Sinterklaasgedicht: geen leuke surprise

Er was eens een werknemer die een sensationeel Sinterklaasrijm maakte

Help, mijn werkgever weigert om de transitievergoeding te betalen!

Door de coronacrisis krijgen veel werknemers te maken met ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, zoals een reorganisatie. Bij een ontslag heb je als werknemer recht op de transitievergoeding. Voorheen hoefde de werkgever deze vergoeding pas te betalen bij ontslag na een dienstverband van 2

12 misverstanden over ontslag

Vanwege de coronacrisis moeten veel bedrijven momenteel reorganiseren of zelfs sluiten. En verliezen veel mensen hun baan. Onze juristen constateren veel misverstanden over (bedrijfseconomisch) ontslag onder werknemers. Misvattingen over de omstandigheden waarin je juist wel of niet je baan kwijtraakt. Onjuiste aannames over wat je wel en niet moet doen in een situatie van (dreigend) ontslag.

Loonoffer? Vier redenen om er niet direct mee akkoord te gaan

Door de corona-crisis hebben veel bedrijven het moeilijk. Vooral grote bedrijven vragen daarom een loonoffer van hun personeel. Van 10 tot soms wel 25 procent. Denk aan het niet uitbetalen van vakantiegeld of het niet krijgen van een loonsverhoging. Als werknemer ben je misschien geneigd en bereid om dit te accepteren, want dat is beter dan je baan verliezen. Maar een loonoffer heeft nadelige financiële gevolgen,

Rechtsbijstandverzekering en zelf kiezen door wie je je laat bijstaan

Europese Hof van Justitie: niet alleen vrije advocaatkeuze bij procedure Moet er een procedure gevoerd worden in jouw zaak? Dan is het verstandig dat je je laat bijstaan door een juridisch specialist. Je kunt zelf kiezen door wie je je belangen laat behartigen, ook als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Dit noemen we de vrije advocaatkeuze. Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan

WAB: goed om te weten voor oproepkrachten

Werk je als oproepkracht of heb je een nul-urencontract, flexibel arbeidscontract, standby-contract of min-maxcontract? Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. In de WAB is nu een wettelijke definitie van de oproepovereenkomst vastgelegd.

De Wet WIEG: Vanaf 1 juli 2020 kun je als vader/partner aanvullend geboorteverlof opnemen

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof opnemen Geboorteverlof heet ook wel vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof. Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Doel hiervan is om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de partner van

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal de huidige Ambtenarenwet drastisch gaan wijzigen per 1 januari 2020. De Ambtenarenwet 2017 vormt vanaf dat moment het nieuwe wettelijke kader. Deze wet gaat gelden voor iedereen die werkt bij een overheidswerkgever, op enkele uitzonderingen na.

Hoge raad: verplicht einde slapend dienstverband

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een slapend dienstverband in beginsel moet worden beëindigd als de werknemer dat wenst en de werkgever geen belang heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Van een ‘slapend dienstverband’ is sprake wanneer een langdurig

Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag UWV – herplaatsing van werknemers

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte gelden wettelijke regels. Die regels zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsregels Ontslag van UWV. Omdat die regels ook niet altijd direct duidelijk zijn, maakt  het UWV ook een toelichting op die uitvoeringsregels. Hierin licht het UWV toe,

Getoond 1–30 van 3212

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.