Arbeidsduur of arbeidsplaats laten aanpassen

Minder/meer uren werken of thuiswerken

Wil je minder of meer uren gaan werken? De meeste werknemers weten dat je dan een verzoek kunt indienen bij je werkgever om je arbeidsduur te laten aanpassen. Maar wist je dat je ook kunt vragen om op een andere locatie te werken? Dat biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om thuis te werken.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Aanpassingen in arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats

Volgens de Wet flexibel werken (Wfw) kun je een verzoek indienen om:

  • Je arbeidsduur aan te passen, dus om meer uren of in deeltijd te werken;
  • Je werktijd aan te passen, dus bijvoorbeeld op andere tijden werken of je uren anders over de week verdelen;
  • Je arbeidsplaats aan te passen, dus om op een andere locatie te werken, bijvoorbeeld thuis.

Voorwaarden indienen verzoek tot aanpassing

Je kunt om aanpassing vragen als je minstens een half jaar bij je werkgever in dienst bent en bij je werkgever minimaal tien medewerkers werkzaam zijn. Het verzoek moet je schriftelijk indienen. Per e-mail kan dus ook, maar alleen een mondeling verzoek doen is niet voldoende. Om te voorkomen dat je je werkgever overvalt, verdient het de voorkeur je verzoek mondeling aan je werkgever kenbaar te maken. Maar vergeet niet je verzoek daarna ook schriftelijk in te dienen.

Je moet het verzoek minstens twee maanden van tevoren indienen. Je werkgever moet uiterlijk een maand voordat je de wijziging wilt laten ingaan, beslissen over je verzoek. Doet hij dit niet, dan kun je werken volgens het verzoek dat je hebt ingediend.

Afwijzing van verzoek door werkgever

Als het gaat om de wijziging van je arbeidsduur en werktijd, kan je werkgever een verzoek daartoe alleen afwijzen als hij daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft.

Verzoek vermindering arbeidsduur

Bij een verzoek tot vermindering van de arbeidsduur is onder andere sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen als:

  • De continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt;
  • De werkgever in ernstige financiële problemen komt of;
  • Er risico’s voor de veiligheid ontstaan.

Verzoek vermeerdering arbeidsduur

Bij een verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur is onder andere sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen als:

  • er onvoldoende werk is of;
  • de werkgever daarvoor geen financiële ruimte heeft.

Als het gaat om een verzoek om op een andere locatie te kunnen werken, gelden er minder strenge eisen voor het afwijzen van het verzoek. Je werkgever moet je verzoek wel serieus in overweging nemen en met jou overleggen als hij het verzoek niet of niet zomaar wil inwilligen.

Gratis eerste advies

Heb je een schriftelijk verzoek tot aanpassing van je arbeidsduur ingediend bij je werkgever, maar is het afgewezen? Uit de praktijk blijkt dat werkgevers vaak geen zwaarwegend bedrijfsbelang hebben om een verzoek te weigeren of af te wijzen. De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum adviseren je graag over de stappen die je dan kunt ondernemen, dus neem gerust contact op voor een gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.