Ontslagvergoeding

Heb ik recht op ontslagvergoeding?

Veel werknemers willen zelf ook weg bij hun werkgever nadat ze te horen hebben gekregen dat ze worden ontslagen. De werkgever zal dan wel een passende ontslagvergoeding moeten betalen.

Vergoeding bij ontslag: transitievergoeding en billijke vergoeding

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

De wet kent de term ‘ontslagvergoeding’ niet. In de wet is geregeld wanneer je als werknemer recht hebt op de transitievergoeding. Als je door jouw werkgever wordt ontslagen, dan heb je in de meeste gevallen recht op de transitievergoeding.

Soms heb je als werknemer bovenop de transitievergoeding nog recht op een extra billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door of nalaten van de werkgever.

Er bestaat geen wettelijk recht op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden – met een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst – eindigt. Maar vaak wordt er - veelal na onderhandelingen - wel een ontslagvergoeding afgesproken.

“De jurist had kennis van zaken. Niet alleen het onderhandelen over de grootte van bedragen, maar ook de kleine lettertjes. Alle bijvangst is minstens zo belangrijk als de ontslagvergoeding."

Emmeke uit Noord-Holland

Meer dan de transitievergoeding

In eerste instantie biedt een werkgever in een ontslagvoorstel of beëindigingsovereenkomst vaak alleen maar de transitievergoeding aan. Maar als de werkgever geen redelijk grond voor ontslag heeft, is de transitievergoeding doorgaans niet voldoende als financiële compensatie voor het verlies van het dienstverband. In een procedure bij de kantonrechter of het UWV moet een werkgever die redelijke grond namelijk kunnen aantonen. Kan de werkgever dat niet, dan wordt het dienstverband niet beëindigd. Om dit risico te voorkomen, geeft een werkgever er meestal de voorkeur aan om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Na onderhandelingen is een werkgever dan veelal bereid meer te betalen dan de transitievergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding is dan afhankelijk van verschillende factoren.

Onderhandelen over de hoogte van ontslagvergoeding is maatwerk

Het uitonderhandelen van de hoogte van de ontslagvergoeding is maatwerk. Het gaat niet alleen om de wettelijke regels, maar ook om jouw concrete situatie. Niet alleen de hoogte van de ontslagvergoeding is bij een beëindiging van het dienstverband van belang, ook het maken van afspraken over bijvoorbeeld een vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden, het uitbetalen van vakantiedagen en het vervallen van een non-concurrentiebeding zijn zeer relevant.

"Ondanks de stress en de onzekerheid van mijn kant over mijn situatie, kreeg ik goede adviezen, snel reactie als ik een vraag had, goede uitleg als ik het niet snapte. Ik ben er beter uit gekomen als ik ooit gedacht zou hebben. Helemaal top!"

Ilona uit de regio Rotterdam

Lees meer klantervaringen

Gratis advies over je vergoeding na ontslag

Wil je weten of je recht hebt op ontslagvergoeding en wat de maximale ontslagvergoeding is in jouw situatie? Wil je hulp bij het berekenen van de transitievergoeding? Of heb je een vraag over een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst? Neem contact op met de ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 1010 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Ons eerste advies is gratis.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.