Transitievergoeding

Het recht op een transitievergoeding

Wanneer je wordt ontslagen, heb je vaak recht op een transitievergoeding, zowel bij een ontslagprocedure via het UWV als via de kantonrechter. Laat je transitievergoeding berekenen door de specialisten van het Juridisch Centrum. Wij berekenen graag voor je hoe hoog de transitievergoeding moet zijn. Ook onderhandelen wij desgewenst met je werkgever over de andere voorwaarden van je ontslag en over de hoogte van je ontslagvergoeding. Bel direct voor een gratis eerste advies.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

 • Laat de transitievergoeding berekenen
 • Bel voor een gratis eerste juridisch advies
 • Persoonlijk contact met betrokken specialist
 • Efficiënte en snelle behandeling van je zaak
 • Vooraf een duidelijke prijsopgave

Wil je weten of je recht hebt op een (hogere) transitievergoeding? Bel dan met onze specialisten. Wij helpen je graag. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Voor werknemers

"De jurist heeft de onderhandelingen met de werkgever op zich genomen en mijn belangen heel goed vertegenwoordigd. Zo zijn we tot een goede beëindigingsovereenkomst gekomen. Communicatie verliep goed en de jurist legde heel duidelijk alle stappen uit."

Henriëtte uit Drenthe

Recht op transitievergoeding

Als je ontslagen wordt, heb je in de meeste gevallen recht op de transitievergoeding. Hiermee compenseert je werkgever je voor het verlies van je baan en inkomen. Je kunt de vergoeding gebruiken om de overstap naar een nieuwe baan eenvoudiger te maken, bijvoorbeeld door bij- of omscholing. Je maakt aanspraak op de transitievergoeding als:

 • Je werkgever je heeft ontslagen
 • Je werkgever je tijdelijke contract niet verlengt
 • Je zelf ontslag neemt (of niet akkoord gaat met verlenging van je tijdelijke arbeidsovereenkomst) vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever

Geen recht op transitievergoeding bij ontslag

In een aantal situaties heb je als werknemer geen recht op de transitievergoeding:

 • Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jouzelf
 • Als je wordt ontslagen op of na de pensioengerechtigde/AOW-gerechtigde leeftijd
 • Als je jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt
 • Als je zelf ontslag hebt genomen, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever.
 • Als je werkgever in surseance van betaling of faillissement verkeert
 • Als er in de cao is afgeweken van de wettelijke regeling van de transitievergoeding

Let op!

Je hebt geen recht op de transitievergoeding als:

 • als je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd)
 • als je werkgever je een gelijkwaardige arbeidsovereenkomst aanbiedt voordat jouw tijdelijk contract afloopt
 • als je werkgever je aanbiedt jouw tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of je het aanbod accepteert

"Ik vind het zo knap dat jullie in no time een persoonlijke band opbouwen met de klant, terwijl het contact eigenlijk allemaal telefonisch verloopt. Chapeau!"

Anoniem

Transitievergoeding bij ziekte

Bij een langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kun je pas twee jaar na aanvang van de ziekte ontslagen worden. Tijdens deze twee jaar krijg je vaak geen 100% van je loon uitbetaald, maar 70% daarvan. Voor het berekenen van de transitievergoeding moet je echter wel rekenen met je oorspronkelijke brutoloon. Je krijgt dus geen lagere vergoeding, omdat je slechts 70% van je salaris ontvangt tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Let op! Door de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 kun je als zieke werknemer nu afdwingen dat je werkgever het slapend dienstverband beëindigt en jou de transitievergoeding betaalt.

Transitievergoeding berekenen

Om vast te stellen waar je recht op hebt, kun je je transitievergoeding laten berekenen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de duur van je dienstverband en je loon (inclusief vakantietoeslag, dertiende maand/eindejaarsuitkering, gemiddelde bonus/provisie en gemiddelde onregelmatigheidstoeslag).

Er geldt een maximale vergoeding van € 84.000,- bruto (2021) of een bedrag dat overeenkomt met een jaarloon als dat loon hoger is dan € 84.000,- bruto. Soms heb je ook nog recht op een billijke vergoeding.

Als je wordt ontslagen, heb je in de meeste gevallen vanaf de eerste dag van je arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. De berekening van de transitievergoeding hangt af van de lengte van je dienstverband:

 1. Jaren: Per heel dienstjaar vanaf je eerste werkdag krijg je 1/3 maandsalaris
 2. Maanden: Voor het resterende aantal dienstmaanden bereken je de transitievergoeding volgens deze formule: (feitelijk bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
 3. Dagen: Voor het resterende aantal dagen pas je dezelfde formule toe als bij stap 2. Alleen wordt hier het feitelijk salaris gelijkgesteld aan het bruto maandsalaris. Dus of je nu bijvoorbeeld 2 of 27 dagen gewerkt hebt, je mag dit naar boven afronden tot een hele maand.

Voorbeeldberekeningen 

Voorbeeldberekening 1:
Beëindiging arbeidsovereenkomst van hele dienstjaren en enkele maanden

Werknemer Jan is 8 jaar en 4 maanden in dienst. Hij verdient € 6.000,- bruto per maand. De transitievergoeding berekenen we dan als volgt:

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar, dus 8 dienstjaren x (1/3 van € 6.000) = 8 x € 2.000 = € 16.000 bruto.

De transitievergoeding over de resterende vier maanden bereken je met de formule: (feitelijk bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12).
Het feitelijke ontvangen bruto salaris over de vier maanden is 4 x € 6.000 = € 24.000.
1/3 bruto maandsalaris = 1/3 x € 6.000 = € 2.000.
De transitievergoeding voor de resterende vier maanden is dus: (€ 24.000 / € 6.000) x (€ 2.000 / 12) = € 666,67.

De totale transitievergoeding voor werknemer Jan bedraagt dus: € 16.000 + € 666,67 = € 16.666,67 bruto.

8 jaar in dienst 8 x (1/3 van € 6.000) = € 16.000
4 maanden in dienst (€ 24.000 / € 6.000) x (€ 2.000 / 12) = € 666,67
Totale transitievergoeding € 16.000 + € 666,67 = € 16.666,67

Voorbeeldberekening 2:
Beëindiging arbeidsovereenkomst van een aantal dagen

Het dienstverband van werknemer Emma heeft 10 dagen geduurd. Over deze periode bedroeg het salaris € 1.500 bruto. Het bruto maandsalaris wordt hieraan gelijkgesteld. Voor het berekenen van de transitievergoeding passen we de formule toe: (feitelijk bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12).
Feitelijk bruto maandsalaris = bruto maandsalaris = € 1.500.
1/3 bruto maandsalaris = € 500.
De transitievergoeding bedraagt dus: (€ 1.500 / € 1.500) x (€ 500 / 12) = € 41,67 bruto.

Onderhandelen over de ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kun je met je werkgever over de hoogte van een ontslagvergoeding onderhandelen. Vaak biedt de werkgever alleen de transitievergoeding aan. Dan gaat de werkgever ervan uit, dat er een redelijke grond is voor ontslag. Als je via het UWV of via de kantonrechter wordt ontslagen wegens een redelijke grond, heb je recht op de transitievergoeding.

Geen redelijke grond voor ontslag - wat dan?

Maar het UWV en de kantonrechter toetsen zeer streng of er wel een redelijke grond is. Heeft je werkgever bijvoorbeeld wel voldoende aangetoond dat het ontslag wegens reorganisatie noodzakelijk is? Of kan je werkgever wel aantonen dat je disfunctioneert? Heel vaak is dat niet het geval. In dat geval kan je werkgever je niet via het UWV of de kantonrechter ontslaan. Een beëindiging van het dienstverband is dan alleen te realiseren met wederzijds goedvinden. De afspraken over het ontslag worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. In zo’n geval is er dus een goede reden om een hogere ontslagvergoeding te vragen dan alleen de transitievergoeding.

Neem contact op met het Juridisch Centrum voor meer informatie en laat een van onze ervaren juristen voor je onderhandelen. We nemen je graag alle zorgen uit handen en gaan voor het maximale resultaat voor jou, tegen zo laag mogelijke kosten.

Nooit het eerste aanbod accepteren

Accepteer de ontslagvoorwaarden van je werkgever nooit direct. Er is bijna altijd ruimte om hierover te onderhandelen. Een werkgever komt namelijk nooit direct met het uiterste bod. Het Juridisch Centrum is gespecialiseerd in het onderhandelen over de ontslagvergoeding. Wij bespreken vooraf met je welke resultaten je wilt behalen en wat realistisch is in jouw situatie. Vervolgens gaan wij voor je in onderhandeling met je werkgever om een zo hoog mogelijke vergoeding te realiseren.

Als de werkgever een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst aan je voorlegt, onderteken dan niets. Reageer er ook inhoudelijk niet op, maar vraag bedenktijd. Dit geeft jou de gelegenheid om juridisch advies in te winnen. Neem direct contact op met het Juridisch Centrum. Wij checken graag vrijblijvend je ontslagvoorstel en geven je een gratis eerste advies.

"Ik ben zeer goed geholpen. Zowel inhoudelijk wat wel en niet kan en belangrijk is en in het voeren van de onderhandelingen voor mij als ook qua uitleg over het proces en de mores hierin en het wegnemen van zorg en onzekerheid (voor zover mogelijk)."

Marc uit Amersfoort

Neem contact op

Voor een berekening van je ontslagvergoeding, hulp bij de onderhandelingen met je werkgever of meer informatie over het ontslagrecht kun je bij ons terecht.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.