Transitievergoeding

Het recht op een transitievergoeding

Wanneer je wordt ontslagen, heb je vaak recht op een transitievergoeding, zowel bij een ontslagprocedure via het UWV als via de kantonrechter. Laat je transitievergoeding berekenen door de specialisten van het Juridisch Centrum. Wij berekenen graag voor je hoe hoog de transitievergoeding moet zijn. Ook onderhandelen wij desgewenst met je werkgever over de andere voorwaarden van je ontslag en over de hoogte van je ontslagvergoeding. Bel direct voor een gratis eerste advies.

Beoordelingen

Klanten over ons

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

 • Laat de transitievergoeding berekenen
 • Bel voor een gratis eerste juridisch advies
 • Persoonlijk contact met betrokken specialist
 • Efficiënte en snelle behandeling van je zaak
 • Vooraf een duidelijke prijsopgave

Wil je weten of je recht hebt op een (hogere) transitievergoeding? Bel dan met onze specialisten. Wij helpen je graag. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Voor werknemers

“Ik had telkens binnen een paar uur een antwoord op mijn vragen. Toen er onderhandeld moest worden, heeft Joris dit voor mij gedaan. Zo hoefde ik me zelf gelukkig nergens zorgen om te maken.”

“Ik vind het zo knap dat jullie in no time een persoonlijke band opbouwen met de klant, terwijl het contact eigenlijk allemaal telefonisch verloopt. Chapeau!”

“1. Jullie maken alles begrijpelijk. 2. Het voelt ECHT alsof de jurist betrokken is bij je situatie. 3. Als er iets moet gebeuren, nemen jullie gelijk actie. Ik ben zeer te spreken over de hulp die ik heb gekregen.”

Recht op transitievergoeding

Als je ontslagen wordt, heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Hiermee compenseert je werkgever je voor het verlies van je baan en inkomen. Je kunt de vergoeding gebruiken om de overstap naar een nieuwe baan eenvoudiger te maken, bijvoorbeeld door bij- of omscholing. Je dient voor het ontvangen van een transitievergoeding wel te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent twee jaar of langer bij je werkgever in dienst geweest.
 • Je werkgever heeft je ontslagen.

Let op!

Per 1 januari 2020 zijn er wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Geen recht op transitievergoeding

In een aantal situaties heb je als werknemer geen recht op een transitievergoeding:

 • Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jou als werknemer.
 • Als je als werknemer wordt ontslagen op of na de pensioengerechtigde/AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Als je als werknemer jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.
 • Als je als werknemer zelf ontslag hebt genomen, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever.
 • Als je werkgever in surseance van betaling of faillissement verkeert.
 • Als er in de cao is afgeweken van de wettelijke regeling van de transitievergoeding.

Transitievergoeding bij ziekte

Bij een langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kun je pas twee jaar na aanvang van de ziekte ontslagen worden. Tijdens deze twee jaar krijg je vaak geen 100% van je loon uitbetaald, maar 70% daarvan. Voor het berekenen van de transitievergoeding moet je echter wel rekenen met je oorspronkelijke brutoloon. Je krijgt dus geen lagere vergoeding, omdat je slechts 70% van je salaris ontvangt tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Let op! Door de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 kun je als zieke werknemer nu afdwingen dat je werkgever het slapend dienstverband beëindigt en jou de transitievergoeding betaalt.

Transitievergoeding berekenen

Om vast te stellen waar je recht op hebt, kun je je transitievergoeding laten berekenen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je leeftijd, de duur van je dienstverband en de hoogte van je loon (inclusief vakantietoeslag, dertiende maand/eindejaarsuitkering, gemiddelde bonus/provisie en gemiddelde onregelmatigheidstoeslag). Er zijn twee berekeningen die we hanteren, afhankelijk van het feit of je meer of minder dan tien jaar in dienst bent geweest. Er geldt een maximale vergoeding van € 81.000,- bruto (2019) of een bedrag dat overeenkomt met een jaarloon indien dat loon hoger is dan € 81.000,- bruto. Soms heb je hiernaast ook nog recht op een billijke vergoeding.

Let op! Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De transitievergoeding wordt vanaf dat moment op een andere manier berekend.

Berekening maximaal 10 jaar in dienst

Je krijgt 1/6ᵉ maandloon per half jaar dat je in dienst was bij je werkgever. Het aantal halve jaren rond je naar beneden af. Heb je bijvoorbeeld drie jaar en twee maanden bij je werkgever gewerkt? Dan tellen de laatste twee maanden niet mee voor de berekening.

Voorbeeldberekening

Werknemer Jan is 8 jaar en 3 maanden in dienst. Hij verdient inclusief vakantiegeld € 3.000,- bruto per maand. De transitievergoeding berekenen we dan als volgt:

16 halve jaren dienst x € 3.000,- x 1/6 = € 8.000,-

Berekening meer dan 10 jaar in dienst

Voor het berekenen van de transitievergoeding voor een werknemer die langer dan 10 jaar in dienst was, gebruiken we twee berekeningen. Het eerste deel van de berekening geldt voor de eerste 10 jaar, het tweede deel voor de jaren erna.

Eerste 10 jaar van dienstverband 1/6ᵉ maandloon per half jaar dienstverband
Periode na de eerste 10 jaar ¼ᵉ maandloon per half jaar dienstverband

Voorbeeldberekening

Werknemer Maria is 15 jaar en 8 maanden in dienst. Ze verdient inclusief vakantiegeld € 2.500,- bruto per maand. De transitievergoeding berekenen we dan als volgt:

Eerste 10 jaar van dienstverband 20 halve jaren in dienst x € 2.500,- x 1/6 = € 8.333,33
Periode na de eerste 10 jaar 11 halve jaren in dienst x € 2.500,- x ¼ = € 6.875,-
Totale transitievergoeding € 8.333,33 + € 6.875,- = € 15.208,33

Onderhandelen over de ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kun je met je werkgever over de hoogte van een ontslagvergoeding onderhandelen. Vaak biedt de werkgever alleen de transitievergoeding aan. Dan gaat de werkgever ervan uit, dat er een redelijke grond is voor ontslag. Als je via het UWV of via de kantonrechter wordt ontslagen wegens een redelijke grond, heb je recht op de transitievergoeding.

Geen redelijke grond voor ontslag - wat dan?

Maar het UWV en de kantonrechter toetsen zeer streng of er wel een redelijke grond is. Heeft je werkgever bijvoorbeeld wel voldoende aangetoond dat het ontslag wegens reorganisatie noodzakelijk is? Of kan je werkgever wel aantonen dat je disfunctioneert? Heel vaak is dat niet het geval. In dat geval kan je werkgever je niet via het UWV of de kantonrechter ontslaan. Een beëindiging van het dienstverband is dan alleen te realiseren met wederzijds goedvinden. De afspraken over het ontslag worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. In zo’n geval is er dus een goede reden om een hogere ontslagvergoeding te vragen dan alleen de transitievergoeding.

Neem contact op met het Juridisch Centrum voor meer informatie en laat een van onze ervaren juristen voor je onderhandelen. We nemen je graag alle zorgen uit handen en gaan voor het maximale resultaat voor jou, tegen zo laag mogelijke kosten.

Nooit het eerste aanbod accepteren

Accepteer de ontslagvoorwaarden van je werkgever nooit direct. Er is bijna altijd ruimte om hierover te onderhandelen. Een werkgever komt namelijk nooit direct met het uiterste bod. Het Juridisch Centrum is gespecialiseerd in het onderhandelen over de ontslagvergoeding. Wij bespreken vooraf met je welke resultaten je wilt behalen en wat realistisch is in jouw situatie. Vervolgens gaan wij voor je in onderhandeling met je werkgever om een zo hoog mogelijke vergoeding te realiseren.

Let op! Als de werkgever een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst aan je voorlegt, onderteken dan niets. Reageer er ook inhoudelijk niet op, maar vraag bedenktijd. Dit geeft jou de gelegenheid om juridisch advies in te winnen. Neem direct contact op met het Juridisch Centrum. Wij checken graag vrijblijvend je ontslagvoorstel en geven je een gratis eerste advies.

Neem contact op

Voor een berekening van je ontslagvergoeding, hulp bij de onderhandeling met je werkgever of meer informatie over het ontslagrecht kun je bij ons terecht.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.
Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. “Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou. Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent.” Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.

 • 1970

  Ronald Smits

  Ronald Smits heeft vanaf 1998 bij verschillende werkgevers gewerkt als advocaat en jurist. Hij houdt zich sinds 2000 bezig met het arbeidsrecht.
 • 1979

  Joris van Vliet

  Joris van Vliet studeerde rechten en is sinds 2007 werkzaam als jurist. Hij begon in het effectenrecht, maar spitste zich vanaf 2008 toe op arbeidsrecht.
 • 1983

  Roelant van der Sanden

  Roelant van der Sanden heeft twee studies afgerond: Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO) en Arbeidsrecht (WO). In 2012 begon hij zijn carrière.