Schorsing en non-actiefstelling

Je werknemer mag niet op de werkvloer komen

Heeft je medewerker iets gedaan - of nagelaten - dat onacceptabel is? Dan kun je je medewerker tijdelijk schorsen of op non-actief stellen. Voor deze ingrijpende maatregel moet je wel goede redenen hebben.

Veel voorkomende situaties die leiden tot een schorsing of non-actiefstelling zijn:

  • Een verdenking dat je medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt
  • Een onhoudbare situatie op de werkvloer (bijvoorbeeld als er sprake is van een arbeidsconflict)

Ook kun je overwegen om je medewerker op non-actief te stellen gedurende de periode dat je in afwachting bent van de uitkomst van een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV.

Wil je meer weten over het op non-actief stellen of schorsen van een medewerker? Neem contact op met de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in. Het eerste advies is gratis.

Advies en begeleiding voor werkgevers

De ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum adviseren werkgevers over het al dan niet schorsen of op non-actief stellen van een medewerker. Uiteraard kunnen wij je ook bijstaan in een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV. Bel gerust voor een gratis eerste advies of voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking op ons kantoor of bij jou op locatie. Wij helpen en begeleiden je graag.

Periode van schorsing

Als je je medewerker vanwege zijn gedrag wilt ontslaan, dan moet je daarvoor een redelijke grond hebben. Als je in de tussentijd niet wilt dat je medewerker zijn werkzaamheden verricht en op de werkvloer verschijnt, dan ga je over tot schorsing.

Gedurende de schorsingsperiode doe je nader onderzoek naar de gedragingen van je werknemer. Na het onderzoek beslis je of je de werknemer weer toelaat tot de werkvloer of dat je overgaat tot ontslag.

Let op!

Houd er rekening mee dat de schorsing of non-actiefstelling een tijdelijk karakter kent en dat je tijdens de schorsingsperiode of de periode van non-actiefstelling het loon van je medewerker moet doorbetalen.

Let op bij beëindigen dienstverband

Je kunt je werknemer niet schorsen of op non-actief stellen en dit als reden gebruiken om het dienstverband te beëindigen. Voer je de schorsing of non-actiefstelling toch als argument aan in een ontslagprocedure, dan zal de kantonrechter dit in jouw nadeel uitleggen. Concreet betekent dit dat de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan afwijzen. Of dat het dienstverband wel wordt beëindigd, maar dat je een hoge ontslagvergoeding moet betalen. Voorzichtigheid is dus geboden.

Snel een gratis eerste advies

Wil je een medewerker schorsen en vraag je je af hoe je dit moet aanpakken? Of wil je begeleiding bij het schorsen of ontslaan van je medewerker? Neem contact op met de ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in. Het eerste advies is gratis. Maak ook gerust een afspraak voor een persoonlijke kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Uiteraard kunnen wij ook bij jou langskomen.

Tips voor werkgevers bij schorsing

  1. Zorg voor een goed onderbouwde reden voor de schorsing of non-actiefstelling
  2. Bevestig de schorsing of non-actiefstelling schriftelijk
  3. Betaal het loon door tijdens de schorsing of non-actiefstelling

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.