Billijke vergoeding

Aanvullende vergoeding bovenop de transitievergoeding

Naast de transitievergoeding kun je als werknemer in een aantal gevallen aanspraak maken op een aanvullende (schade)vergoeding: de billijke vergoeding. De wet vermeldt een aantal situaties, waarin je aanspraak kunt maken op een billijke vergoeding. De meest voorkomende situaties zijn:

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

  • Jouw werkgever heeft de arbeidsovereenkomst eenzijdig opgezegd in strijd met de wet, bijvoorbeeld zonder toestemming van het UWV of in geval van een ten onrechte gegeven ontslag op staande voet.
  • De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter, waarbij de kantonrechter oordeelt dat jouw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Vind je dat je onterecht ontslag hebt gekregen? Neem dan direct contact op met het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht. Bij een onterecht ontslag kun je een procedure bij de kantonrechter starten. Dit moet binnen twee maanden. Een schikking treffen is ook een mogelijkheid. De ervaren ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum staan je graag bij en geven je een gratis en vrijblijvend eerste advies.

Werkgever mag een arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Een werkgever kan die niet zomaar tussentijds op een rechtsgeldige wijze beëindigen. Hij moet dan eerst een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen of de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Hetzelfde geldt bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Toch komt het geregeld voor dat een werkgever zomaar de arbeidsovereenkomst opzegt. Als de kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst niet volgens de wettelijke regels is beëindigd, dan kun je als werknemer de kantonrechter verzoeken je werkgever te veroordelen tot het herstellen van de arbeidsovereenkomst of tot het toekennen van een billijke vergoeding.

Ontslag op staande voet vaak onterecht

De kantonrechter beoordeelt een gegeven ontslag op staande voet altijd zeer streng. Vaak is een ontslag op staande voet niet terecht. Je kunt dan als werknemer de kantonrechter verzoeken je werkgever te veroordelen tot het toekennen van een billijke vergoeding of tot het herstellen van de arbeidsovereenkomst.

Verstoorde arbeidsrelatie door toedoen van werkgever

Een situatie die veel voorkomt is dat een werkgever de werknemer wil ontslaan wegens disfunctioneren, terwijl er geen goed opgebouwd personeelsdossier voorhanden is. Er ontbreekt dan een redelijke grond voor ontslag. Door deze handelwijze van de werkgever raakt de arbeidsverhouding vaak zo verstoord, dat de werknemer niet meer voor de werkgever wil werken.
Als de werkgever de arbeidsovereenkomst vervolgens via een ontslagprocedure bij de kantonrechter wil beëindigen, kan de rechter van oordeel zijn dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever en aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen.

De hoogte van de billijke vergoeding

Er bestaat geen formule voor het berekenen van de billijke vergoeding. Het is dus van tevoren niet te voorspellen welk bedrag de kantonrechter zal toekennen. Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding weegt de kantonrechter onder andere de volgende feiten en omstandigheden mee:

  • Hoe ernstig is het verwijtbaar handelen van de werkgever?
  • Hoe lang zou de arbeidsrelatie nog hebben geduurd als de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld?
  • Wat is de verwachte inkomensschade die de werknemer lijdt door het ontslag?

Uit de rechtspraak blijkt dat de hoogte van de billijke vergoeding kan variëren van duizend euro tot ruim een miljoen euro bruto.

Heb je recht op een billijke vergoeding? Doe snel een gratis ontslagcheck

Heeft je werkgever jou ontslagen en vraag je je af of dat op een rechtsgeldige wijze is gebeurd? Neem contact op met het Juridisch Centrum voor een gratis ontslagcheck. Onze ervaren arbeidsrechtjuristen beoordelen jouw situatie en geven je een vrijblijvend eerste gratis advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 085 - 018 9164 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Veelgestelde vragen

Wat is een billijke vergoeding bij ontslag?

De billijke vergoeding is een extra vergoeding die toegekend kan worden aan een ten onrechte ontslagen werknemer.

Wanneer heb ik recht op een billijke vergoeding?

Een billijke vergoeding is een extra vergoeding waar je als werknemer recht op hebt als je werkgever de regels van het arbeidsrecht niet volgt of nalatig handelt, met ontslag voor de werknemer als gevolg.

Hoeveel belasting wordt over billijke vergoeding berekend?

Over de billijke vergoeding wordt geen belasting berekend.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.