Concurrentiebeding en relatiebeding

Bescherming van zakelijke belangen

Een concurrentiebeding en een relatiebeding zijn bedoeld om jouw zakelijke belangen te beschermen. Als een dergelijk beding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst is het je werknemer niet toegestaan om na het einde van het dienstverband concurrerende werkzaamheden te verrichten en jouw klanten en zakelijke relaties te benaderen.

Arbeidsovereenkomst

Het is verstandig om bij sleutelfuncties een concurrentiebeding en een relatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Op deze manier is het voor je werknemer duidelijk dat hij bij het einde van zijn dienstverband jouw zakelijke belangen dient te respecteren.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding houdt in dat het je werknemer na het einde van het dienstverband gedurende een bepaalde periode niet is toegestaan om bij een concurrent te gaan werken of concurrerende activiteiten als zelfstandige te verrichten.

Relatiebeding

Een relatiebeding is het verbod voor je werknemer om na het einde van het dienstverband gedurende een bepaalde periode jouw relaties en klanten te benaderen om hen te bewegen zaken te doen met zijn nieuwe werkgever of met hem als zelfstandige.

Procedure bij de kantonrechter - belangenafweging

De geldigheid van een concurrentiebeding en relatiebeding is niet onbeperkt. Een werknemer mag niet al te zeer worden beperkt in de mogelijkheden om elders werkzaamheden te kunnen verrichten. Daar staat de bescherming van jouw belangen als werkgever tegenover. In een procedure over een concurrentiebeding of relatiebeding zal de kantonrechter jouw belangen en die van je werknemer over het al dan niet in stand houden van het concurrentiebeding en/of relatiebeding tegen elkaar afwegen. De kantonrechter kan dan beslissen om het concurrentiebeding en/of relatiebeding in stand te houden of het beding geheel of gedeeltelijk buiten toepassing te verklaren. Ook kan de kantonrechter de tijdsduur of de geografische reikwijdte van het beding beperken.

Aandachtspunten bij opstellen concurrentiebeding of relatiebeding

Voor het opstellen van een concurrentie- en relatiebeding zijn de volgende aandachtspunten voor jou als werkgever van belang:

  • Een concurrentie- of relatiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen;
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt daarbij de aanvullende regel dat schriftelijk gemotiveerd moet worden dat het concurrentie- en/of relatiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Zonder motivering is het beding nietig;
  • Het is verstandig om aan een concurrentie- en relatiebeding een boeteclausule te koppelen;
  • Een concurrentie- en relatiebeding dat te beperkend is voor je werknemer kan door de rechter worden aangepast.

Tips voor werkgevers bij concurrentie- en relatiebeding

  1. Neem in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- en/of relatiebeding op;
  2. Maak bij einde arbeidsovereenkomst duidelijke afspraken over het handhaven, beperken van de reikwijdte of het laten vervallen van het concurrentie- en/of relatiebeding;
  3. Schakel direct een arbeidsjurist in als het concurrentie- en/of relatiebeding wordt overtreden om schade als gevolg van de overtreding te beperken of voorkomen.

Gratis eerste advies voor werkgevers

De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum helpen je graag bij het opstellen van een deugdelijk concurrentie- en/of relatiebeding. Ook in een procedure over een concurrentie- en/of relatiebeding kunnen wij je bijstaan. Neem gerust contact met ons op voor een gratis eerste advies of voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.