Ontslag op staande voet

Voorwaarden ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet moet de werkgever zich aan bepaalde voorwaarden houden om je rechtsgeldig te kunnen ontslaan. Heeft je werkgever geen dringende reden of ben je niet per direct ontslagen, dan kun je het gegeven ontslag op staande voet aanvechten. Neem bij ontslag op staande voet meteen contact op met het Juridisch Centrum voor een eerste gratis advies.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Wij beoordelen jouw situatie en vertellen je welke stappen je kunt ondernemen. Ook kunnen wij met jouw werkgever onderhandelen om het ontslag ongedaan te maken. En wij kunnen eventueel een procedure voor je starten bij de kantonrechter.

 • Juridische hulp bij ontslag op staande voet
 • Gratis eerste advies van een arbeidsrechtjurist
 • Ervaren specialisten die slagvaardig handelen
 • Persoonlijke begeleiding van ervaren ontslagspecialisten

 Neem meteen contact op met het Juridisch Centrum via 088 - 777 1010 wanneer je op staande voet bent ontslagen. Wij beoordelen jouw situatie en geven je juridisch advies, in begrijpelijke taal.

Wij helpen je graag

Waar wij voor staan

 • Jarenlange ervaring in ontslag- en arbeidsrecht
 • Slagvaardige en snelle behandeling van je zaak
 • Betrokken juristen die jouw belangen tot het uiterste behartigen
 • Zeer voordelige tarieven - geen torenhoge advocaatkosten
 • Bekijk onze klantbeoordelingen 

Voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet

Een werkgever kan je nooit zomaar ontslaan. Een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet voldoen aan drie voorwaarden: er is een dringende reden, je krijgt per direct ontslag en de werkgever maakt direct aan je kenbaar waarom je wordt ontslagen.

Dringende reden

Een werkgever kan een werknemer pas op staande voet ontslaan als hij hier een dringende reden voor heeft. Dringende redenen kunnen zijn:

 • Diefstal of verduistering op de werkvloer
 • Bedreiging, grove belediging of mishandeling van je werkgever of een collega
 • Werkweigering
 • Misleiding van de werkgever
 • Dronkenschap tijdens het verrichten van de werkzaamheden
 • Opzettelijke beschadiging van eigendommen van je werkgever

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van dringende redenen voor een ontslag op staande voet. Het is erg lastig om tot in detail vast te stellen wat wel en wat geen dringende reden is. Dit is ook de reden dat de kantonrechter in een procedure waarin het ontslag wordt aangevochten per geval beoordeelt of daadwerkelijk sprake is van een dringende reden.

Onverwijld ontslag

Met een onverwijld ontslag bedoelen we dat de werkgever de werknemer op staande voet moet ontslaan met onmiddellijke ingang na het verwijtbare gedrag. Bij een ontslag op basis van een dringende reden is dan ook geen opzegtermijn van toepassing.

Dringende reden onverwijld mededelen

De derde voorwaarde voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is dat de werkgever direct aan de werknemer duidelijk maakt waarom hij ontslagen wordt, de zogenaamde dringende reden. De werknemer kan zo namelijk bepalen of hij het ontslag gaat aanvechten.

Advies bij ontslag op staande voet:

 • Onderteken geen beëindigingsovereenkomst
 • Bel zo snel mogelijk met het Juridisch Centrum
 • Wacht met het aanvragen van een WW-uitkering

"Ik werd zomaar op staande voet ontslagen, zonder uitleg. Juridisch Centrum wist me te vertellen dat dit helemaal niet mag. Zij hebben een goede regeling voor mij getroffen."

Lees meer klantervaringen

Stappenplan: wat te doen bij ontslag op staande voet?

Ben je op staande voet ontslagen? Wat moet je doen en wat niet?

1. Onderteken geen beëindigingsovereenkomst

Als je werkgever na het ontslag op staande voet een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst aan je voorlegt, onderteken dat document dan niet. Neem het document mee en vraag het Juridisch Centrum om advies.

Let op!

Als je een document tekent waarop staat dat je akkoord gaat met het ontslag, dan heb je mogelijk geen recht op een WW-uitkering.

2. Bel direct met een ontslagjurist

Laat je na het ontslag zo spoedig mogelijk informeren over de mogelijkheden door een arbeidsrechtjurist. Schakel het Juridisch Centrum in voor advies over de te nemen stappen. Wij voorzien je van juridisch advies en helpen je graag het ontslag aan te vechten als blijkt dat je werkgever je ten onrechte op staande voet heeft ontslagen. Ook als het ontslag misschien wél terecht is, kunnen we vaak een regeling voor je treffen in de vorm van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

3. Niet meteen WW aanvragen

Als je op staande voet ontslagen bent, ontvang je per direct geen loon meer. Als het ontslag op staande voet terecht is gegeven, heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering. Als het ontslag op staande voet onterecht is, is het niet verstandig om direct een WW-uitkering aan te vragen bij het UWV. Het UWV kan bij het beoordelen van de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet namelijk tot een andere conclusie komen.
Neem contact op met het Juridisch Centrum voor een gratis eerste advies. Onze arbeidsrechtjuristen beoordelen jouw situatie en hoe wij jouw rechten op een werkloosheidsuitkering zoveel als mogelijk kunnen veiligstellen.

Ben je op staande voet ontslagen? Bel meteen met een ontslagspecialist van het Juridisch Centrum voor advies over jouw situatie en WW-rechten. Het eerste advies is gratis.

4. Ontslag op staande voet aanvechten

Nadat je door je werkgever op staande voet bent ontslagen, is het belangrijk dat je je werkgever direct – schriftelijk – laat weten dat je protesteert tegen je ontslag. In je brief of e-mail schrijf je:

 • Dat je het niet eens bent met de dringende reden en het ontslag;
 • Dat je beschikbaar bent om je werkzaamheden te blijven verrichten;
 • Dat je werkgever verplicht is om het loon door te betalen.

Ten slotte laat je je werkgever weten dat als hij het ontslag op staande voet handhaaft, je binnen twee maanden na het gegeven ontslag een procedure bij de kantonrechter zult aanspannen. De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum helpen je graag met het opstellen van een protestbrief. Ook kunnen wij je bijstaan in een procedure bij de kantonrechter.

5. Verzoekschriftprocedure kantonrechter

Als je werkgever het ontslag op staande voet niet intrekt, kun je via de kantonrechter – door middel van een verzoekschriftprocedure – proberen het ontslag wegens dringende reden ongedaan te maken. In zo’n procedure kun je de transitievergoeding én een billijke vergoeding eisen.

Let op!

Je moet binnen twee maanden na het gegeven ontslag een procedure bij de rechter opstarten.

6. Omzetten naar beëindiging met wederzijds goedvinden

Het komt voor dat je werkgever alsnog bereid is om het ontslag op staande voet om te zetten naar een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Op deze manier is het mogelijk om je rechten op een WW-uitkering zoveel als mogelijk veilig te stellen. 
Een ontslagrecht jurist van het Juridisch Centrum kan met je werkgever onderhandelen over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, waardoor een ontslag op staande voet wordt voorkomen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de (financiële) gevolgen van een ontslag op staande voet?

Een belangrijk gevolg van een ontslag op staande voet is dat het dienstverband per direct is geëindigd en de loondoorbetaling per direct wordt stopgezet. Bij een ontslag op staande voet is een ontslagvergoeding niet aan de orde. Ook verspeel je (doorgaans) je rechten op een WW-uitkering. Daarnaast dien je er rekening mee te houden dat je je werkgever een vergoeding moet betalen ter grootte van het loon dat had moeten worden betaald gedurende de voor jou geldende opzegtermijn.

Wat moet je bij ontslag op staande voet niet doen?

Het komt geregeld voor dat een werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen daarna de keuze biedt om het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden door het aanbieden van een beëindigingsovereenkomst (waarna de werkgever - na instemming van werknemer - het gegeven ontslag op staande voet intrekt).

Het is niet verstandig om een dergelijke overeenkomst direct te ondertekenen. Het kan zijn dat in de beëindigingsovereenkomst bepalingen zijn opgenomen die niet in het voordeel van de werknemer zijn, bijvoorbeeld dat geen rekening wordt gehouden met de geldende opzegtermijn, waardoor het recht op een WW-uitkering niet aansluit op beëindigingsdatum. Laat je daarom eerst juridisch voorlichten.

Hoe protesteer ik tegen ontslag op staande voet?

Nadat je werkgever je op staande voet heeft ontslagen, is het van groot belang dat je je werkgever zo spoedig mogelijk laat weten dat:

 • je (voor zover dit nog niet is gebeurd) een schriftelijke bevestiging van het ontslag op staande voet wenst te ontvangen
 • je het niet eens bent met het ontslag en de door werkgever gegeven reden
 • je beschikbaar bent en blijft om de overeengekomen werkzaamheden op eerste afroep van je werkgever te verrichten.
 • je een gerechtelijke procedure zult starten in het geval je werkgever het ontslag op staande voet niet intrekt

Het is belangrijk dat je je werkgever over je protest en voornemen schriftelijk informeert (per aangetekende brief en/of per e-mail).

Vragen over ontslag op staande voet?

Als je vragen hebt over een ontslag en de rechtsgeldigheid daarvan of de stappen die je moet ondernemen, neem dan contact met ons op. Bel 088 - 777 10 10 of vul het formulier in voor juridisch advies. Wij helpen je graag.

Contactformulier

Neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend eerste advies. Wij streven ernaar om je op werkdagen binnen 24 uur antwoord te geven.
Velden met een * zijn verplicht
Upload hieronder zoveel mogelijk relevante bestanden. Denk aan een ontslagbrief, vaststellings- of beëindigingsovereenkomst, recente loonstrook, arbeidsovereenkomst, probleemanalyse van de bedrijfsarts, overige correspondentie.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.