Jurist ontslagrecht

Dreig je ontslagen te worden of ben je genoodzaakt om een werknemer te ontslaan? Onze juristen ontslagrecht helpen je om de juiste juridisch stappen te zetten. We beoordelen de ontslagsituatie en onderhandelen eventueel met je werkgever of werknemer over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. Ook kunnen we je bijstaan bij een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV.

 • Gratis eerste advies van ervaren juristen
 • Voor werknemers en werkgevers in heel Nederland
 • Onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp
 • Betrokken juristen die jou persoonlijk bijstaan
 • Volledige ontzorging en écht voor jouw recht
 • Snel en praktisch-realistisch advies in begrijpelijke taal

Neem contact op met het Juridisch Centrum voor al je vragen over ontslagrecht. We zijn op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur bereikbaar. Bel 088 - 777 10 10 of vul het contactformulier in. Het eerste advies is gratis.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Direct naar:

 

Wij helpen je graag

Waar wij voor staan

 • Jarenlange ervaring in ontslag- en arbeidsrecht
 • Slagvaardige en snelle behandeling van je zaak
 • Betrokken juristen die jouw belangen tot het uiterste behartigen
 • Zeer voordelige tarieven - geen torenhoge advocaatkosten
 • Bekijk onze klantbeoordelingen 

Wat klanten over het Juridisch Centrum zeggen

"Uitermate professioneel en zorgzaam. Snelle reacties, zeer betrokken en deskundig, helder advies, recht door zee. Tot in de puntjes geregeld, inclusief een goede nazorg."

Bert uit Drachten

Wat doet een jurist ontslagrecht?

Een ontslagrechtjurist is een jurist arbeidsrecht die gespecialiseerd is in het ontslagrecht. Hij begeleidt je wanneer je dreigt ontslagen te worden of wanneer je een werknemer wilt ontslaan. Zo vertegenwoordigt de jurist ontslagrecht jou bij de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder een dienstverband eindigt. Lopen de onderhandelingen op niets uit, dan procederen onze ontslagrechtspecialisten voor je bij de kantonrechter of bij het UWV.

Wat kost juridisch advies?

Het eerste advies is gratis. Als je vervolgens wilt dat wij jouw belangen gaan behartigen, dan ontvang je van ons altijd eerst een vrijblijvende prijsopgave voor de te verrichten werkzaamheden. Tot aan jouw akkoord op de prijsopgave zit je nergens aan vast! We hanteren lagere tarieven dan de kosten die een advocaat doorgaans in rekening brengt. Neem contact met ons op voor een eerste gratis advies en voor een vrijblijvende prijsopgave.

Werkwijze jurist ontslagrecht

We zijn specialist op het gebied van arbeidsrecht en kennen de fijne kneepjes van het ontslagrecht. Zowel bij onderhandelingen als bij procedures bij de kantonrechter of UWV kun je op onze juristen rekenen.

Ontslagrechtjurist werknemers

Heb je te maken met een (dreigend) ontslag en wil je je (alvast) laten adviseren over wat je wel en juist niet moet doen? Wij geven je een gratis eerste advies. In de meeste gevallen kun je daarmee direct verder. Mocht je daarna de zaak uit handen willen geven aan ons, dan kunnen we voor je onderhandelen met je werkgever over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. Daarbij staan vanzelfsprekend jouw belangen voorop. Mochten de onderhandelingen op niets uitlopen, dan kunnen we voor je procederen bij het UWV of bij de kantonrechter. Bel voor een gratis eerste advies naar 088 - 777 10 10 en leg je situatie voor aan onze juristen.

Ontslagrechtjurist werkgevers

Overweeg je om een werknemer te ontslaan en wil je weten wat daarbij een verstandige strategie is? Onze ontslagrechtjuristen informeren je graag over de mogelijkheden en hoe juridisch correct te handelen. Ook kunnen wij namens jou de onderhandelingen met je werknemer voeren over de beëindiging van het dienstverband. Of je bijstaan tijdens een eventuele procedure bij de kantonrechter of het UWV. Neem gerust  contact met ons op via 088 - 777 10 10 voor een vrijblijvend en kosteloos eerste advies van onze ervaren arbeidsrechtjuristen en ontslagspecialisten.

Eerste advies gratis

Bel met een ontslagjurist: wij beoordelen jouw ontslagsituatie en geven je graag juridisch advies. Snel en in begrijpelijke taal. Praktisch en realistisch. Ons eerste advies is geheel gratis en vrijblijvend. Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 088 777 10 10. Wij streven ernaar om je op werkdagen binnen 24 uur terug te bellen.

Namens jou onderhandelen

Als je jouw zaak aan ons uit handen geeft, krijg je een van onze ervaren juristen toegewezen. Je krijgt zijn directe contactgegevens, zodat je altijd meteen spreekt met degene die jouw zaak kent en die weet hoe het ervoor staat. Jouw jurist adviseert je bij elke stap en onderhandelt namens jou over een beëindigingsregeling. De ontslagvergoeding is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Maar ook afspraken over andere zaken, waar je misschien zelf niet zo gauw aan hebt gedacht.

Procederen in de rechtszaal

Lukt het niet om afspraken te maken over de beëindiging van het dienstverband en start jouw werkgever of werknemer een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Dan staan we je bij gedurende de rechtszaak. Onze ervaren en betrokken juristen adviseren en begeleiden je. Daarbij gaan we tot het hoogst haalbare resultaat voor jou, tegen zo laag mogelijke kosten.

Ontzorgen

Ons vak is mensenwerk. Ontzorgen is een belangrijk deel daarvan. Onze juristen hebben jarenlange ervaring en zijn zeer betrokken bij hun cliënten. Wij informeren, adviseren en begeleiden je bij elke stap. In begrijpelijke taal en met oog voor jou als mens. Snel schakelen doen we ook. Want een zaak moet niet langer duren dan nodig is, het is vaak al vervelend genoeg. Onze werkwijze is persoonlijk, praktisch-realistisch en resultaatgericht. De wensen van jou als cliënt staan voorop.
Bekijk de klantreviews om te zien hoe wij opkomen voor jouw belangen.

Onze arbeidsjuristen

Ontslagredenen

Enkele van de belangrijkste redenen voor ontslag zijn:

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsverhouding betekent dat je in beginsel wel geschikt bent om jouw werkzaamheden te verrichten, maar dat de relatie tussen jou en je werkgever zo ernstig en blijvend is verstoord, dat van je werkgever niet gevraagd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Je werkgever zal aannemelijk moeten maken dat het herstel van de relatie niet meer mogelijk is. Ook zal hij duidelijk moeten maken welke pogingen hij heeft ondernomen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen beoordelen of er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie en/of je werkgever voldoende heeft ondernomen om de werkrelatie met jou te verbeteren.

Ontslag wegens disfunctioneren

Bij een ontslag wegens disfunctioneren moet je werkgever kunnen aantonen dat je niet goed functioneert. Dit kan bijvoorbeeld met verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken of met schriftelijke waarschuwingen. Voordat ontslag aan de orde is, moet je werkgever je in de gelegenheid hebben gesteld om je functioneren te verbeteren door het aanbieden van een zogenaamd verbetertraject. Is er geen of onvoldoende bewijs dat je niet naar behoren hebt gefunctioneerd? En wil je werkgever je toch ontslaan? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag.

Ontslag wegens (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten

Bij (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten gaat het om ontoelaatbaar gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: bedreiging, diefstal of werkweigering. Deze voorbeelden kunnen overigens ook een dringende reden in het kader van een ontslag op staande voet opleveren. Onze juristen beoordelen graag of in jouw geval sprake is van (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten op grond waarvan je werkgever jou wil ontslaan.

Ontslag wegens een dringende reden (ontslag op staande voet)

Ben je op staande voet ontslagen, maar heeft je werkgever daarvoor geen dringende reden gegeven of ben je het er niet mee eens? De juridisch specialisten van het Juridisch Centrum gaan na of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven en vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn in jouw situatie.

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen (reorganisatie)

Als je werkgever je wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan moet er sprake zijn van bijvoorbeeld een slechte financiële situatie of een (gedeeltelijke) beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Als om die reden(en) meerdere werknemers worden ontslagen, is er sprake van een reorganisatie. Bij een dergelijk ontslag moet je werkgever onder andere rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt de volgorde van het ontslag binnen onderling uitwisselbare functies. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen voor je nagaan of jouw werkgever het afspiegelingsbeginsel correct heeft toegepast. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Combinatie van ontslagredenen (cumulatiegrond)

Sinds 1 januari 2020 is er een ontslaggrond bijgekomen: de cumulatiegrond. Ontslag op basis van meerdere onvoldragen (wettelijke) ontslaggronden is nu mogelijk. Denk aan een situatie waarin deels sprake is van disfunctioneren en deels van een verstoorde arbeidsrelatie. De combinatie van ontslaggronden moet zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Het is aan de kantonrechter om dit te beoordelen. De kantonrechter bepaalt in dat geval dus of de arbeidsovereenkomst eindigt of niet.

Ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid wegens ziekte (na twee jaar)

Als er sprake is van ziekte of gebreken, waardoor je als werknemer gedurende een periode van twee jaar niet meer in staat bent om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, kan je werkgever na het verstrijken van die periode het dienstverband opzeggen. Wel is het zo dat dan aannemelijk moet zijn dat er binnen 26 weken geen herstel zal optreden en jij niet kan worden herplaatst in een passende functie. Ben je arbeidsongeschikt en wil je werkgever je ontslaan? Bel voor een eerste gratis advies met het Juridisch Centrum.

Diensten jurist ontslagrecht

Gratis eerste advies bij ontslag

Een vervelende situatie vraagt om een goede en bij voorkeur ook snelle oplossing. Onze juristen helpen je graag. We bekijken of het ontslag juridisch houdbaar is, of documenten juridisch correct zijn opgesteld, welke wensen en mogelijkheden er zijn en de haalbaarheid ervan. We adviseren jou als werkgever of werknemer over de stappen die je kunt nemen. Dit is geheel vrijblijvend. Ons eerste advies is gratis.

Namens jou onderhandelen

Onderhandelingen zijn altijd spannend. Doordat onze juristen werkgevers én werknemers bijstaan, kunnen wij arbeidsrechtelijke kwesties vanuit beide invalshoeken beoordelen. Een goede relatie behouden met de wederpartij heeft de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. We adviseren je bij elke stap en onderhandelen namens jou tot het uiterste. Want wanneer jij tevreden bent, dan zijn wij dat ook.

Wij staan je bij tijdens de rechtszaak

In sommige gevallen lopen onderhandelingen op niets uit. Dan kan een gerechtelijke procedure een volgende stap zijn. Daarin staan onze juristen je graag bij. Wij behartigen jouw belangen en streven daarbij naar het hoogst haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten.

Ontzorgen in stressvolle situatie

Ons vak is mensenwerk. Ontzorgen is een belangrijk deel daarvan. Onze juristen hebben jarenlange ervaring en zijn zeer betrokken bij hun cliënten. Wij informeren, adviseren en begeleiden je bij elke stap. In begrijpelijke taal en met oog voor jou als mens. Snel schakelen doen we ook. Want een zaak moet niet langer duren dan nodig is, het is vaak al vervelend genoeg. Onze werkwijze is persoonlijk, praktisch-realistisch en resultaatgericht. De wensen van jou als cliënt staan daarbij voorop.
Bekijk onze klantreviews om te zien hoe wij opkomen voor jouw belangen.

Ontslagbescherming

Er zijn situaties waarin je werkgever je niet mag ontslaan, omdat sprake is van een opzegverbod. Bijvoorbeeld als je zwanger of ziek bent. Ook in andere situaties kan het UWV of de kantonrechter bepalen dat een gegeven of voorgenomen ontslag niet rechtsgeldig is, bijvoorbeeld in geval van:

 • Discriminatie op basis van geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid of geslacht
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Politieke activiteiten
 • Zorgverlof en ouderschapsverlof

Transitievergoeding

Als je werkgever je wil ontslaan, dan heb je in de meeste gevallen recht op de transitievergoeding.

WW-uitkering

Na je ontslag heb je vaak recht op een werkloosheidsuitkering. Maar dit geldt niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer je op staande voet bent ontslagen of zelf ontslag neemt.

 • Ontslagrecht voor werkgever

  Wil je een werknemer ontslaan, maar weet je niet hoe je dit op een rechtsgeldige manier kunt doen? Schakel dan het Juridisch Centrum in. Wij zoeken graag voor je uit of de redenen die je hebt voldoende zijn om de werknemer daadwerkelijk te ontslaan.

 • Ga direct naar:

  Tips: je werknemer ontslaan
  Ontslagprocedures
  Redenen voor ontslag

 • Ontslagrecht voor werknemer

  Weet je dat je binnenkort ontslagen wordt en wil je juridisch advies inwinnen? Schakel dan onze specialisten in. We kijken samen naar je situatie en beoordelen of je werkgever je op basis van gegronde redenen wil ontslaan. We onderhandelen namens jou en behartigen altijd jouw belangen.

 • Ga direct naar:

  Hulp bij ontslag
  Ontslagprocedures
  Ontslagredenen

Je werknemer ontslaan

Wil je je werknemer ontslaan? Let dan op het volgende:

 • Bedenk goed om welke reden je je werknemer wilt ontslaan. Deze ontslagreden moet passen in de wettelijk voorgeschreven redelijke gronden voor ontslag. Een combinatie van ontslaggronden is sinds 1 januari 2020 ook mogelijk.
 • Zorg dat je voldoende dossier opbouwt, voordat je aan je werknemer kenbaar maakt dat je hem of haar wilt ontslaan. Het is verstandig hierover al in een heel vroeg stadium juridisch advies in te winnen, zodat het je duidelijk is op welke wijze je het dossier moet opbouwen, waarbij je ook rekening houdt met de uiteindelijke reden die je aan het ontslag ten grondslag wilt leggen.
 • Een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden geniet in het algemeen de voorkeur boven een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter. Je hebt dan zekerheid dat het dienstverband zal eindigen en onder welke voorwaarden. Wil je een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan is het vaak verstandig eerst een voorlopige ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen, om te voorkomen dat je werknemer zich ziek meldt nadat je kenbaar hebt gemaakt dat je hem of haar wilt ontslaan.

Met de ontslagbegeleiding van het Juridisch Centrum ben je er zeker van dat je het dienstverband met je werknemer juridisch correct beëindigt.

 • Wij kunnen je adviseren over de ontslagvoorwaarden en namens jou de onderhandelingen hierover voeren met je werknemer. Ook kunnen wij een concept-beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst voor je opstellen.
 • Gaat je werknemer niet akkoord met het ontslag? Wij kunnen voor jou een ontslagprocedure starten bij het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de ontslagreden.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een gratis eerste advies. Of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Onze juristen kunnen ook bij jou langskomen. Wij helpen je graag verder.

Redenen voor ontslag

Als je een werknemer wil ontslaan, moet je hiervoor een rechtsgeldige reden hebben. Bijvoorbeeld:

De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum kunnen voor je beoordelen of je voldoende reden hebt om je werknemer rechtsgeldig te kunnen ontslaan. Ook als het onmogelijk lijkt om het dienstverband met je werknemer te beëindigen, kunnen wij je helpen en begeleiden.

Ontslagprocedures

Er bestaan twee ontslagprocedures: de procedure bij het UWV en de procedure bij de kantonrechter. Daarnaast is het mogelijk om het dienstverband te beëindigen door zelf met je werknemer daarover afspraken te maken. De arbeidsovereenkomst eindigt dan met wederzijds goedvinden.

Ontslag via het UWV

Bij een bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dien je een verzoek in bij het UWV om toestemming te krijgen om het dienstverband te kunnen opzeggen. Het UWV beoordeelt je verzoek en beslist of je die toestemming (ontslagvergunning) krijgt.

Ontslag via de kantonrechter

Een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter start je als er geen sprake is van een voorgenomen ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden. Het betreft dan ontslag wegens andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie of slecht functioneren van je werknemer.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Wil je een werknemer ontslaan zonder een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter? Dan kun je proberen het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden. Hierbij onderhandel je met je werknemer over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt (ontslagvergoeding, vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden, uitbetaling van vakantiedagen etc.). De voorwaarden laat je door een arbeidsrechtjurist vastleggen in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Juridisch Centrum: jouw jurist voor ontslagrecht

Heb je te maken met (dreigend) ontslag? Neem voor juridisch advies contact op met onze specialisten ontslagrecht. We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur bereikbaar op 088 - 777 10 10. Je kunt ook onderstaand formulier invullen.

Contactformulier

Neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend eerste advies. Wij streven ernaar om je op werkdagen binnen 24 uur antwoord te geven.
Velden met een * zijn verplicht
Upload hieronder zoveel mogelijk relevante bestanden. Denk aan een ontslagbrief, vaststellings- of beëindigingsovereenkomst, recente loonstrook, arbeidsovereenkomst, probleemanalyse van de bedrijfsarts, overige correspondentie.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.