Ontslagprocedures

Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

In beginsel kun je als werknemer niet zomaar ontslagen worden. Als jouw werkgever het dienstverband wil beëindigen, zal hij een ontslagprocedure moeten starten. Afhankelijk van de ontslagreden oordeelt de kantonrechter of het UWV of de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden of kan worden opgezegd. Je bent pas ontslagen als je werkgever in het gelijk wordt gesteld. Of als je akkoord bent gegaan met een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. 

Jouw dienstverband kan dus eindigen als jouw werkgever in het gelijk is gesteld via een van deze ontslagprocedures:

 • Ontslagprocedure bij het UWV – in geval van bedrijfseconomisch ontslag en langdurige ziekte
 • Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter – in alle overige gevallen

Of zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV, namelijk:

 • Als je akkoord gaat met beëindiging met wederzijds goedvinden
 • Als jouw werkgever opzegt met schriftelijke instemming van jou

De ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum adviseren je graag over jouw ontslagsituatie. Bel 088 – 777 10 10 voor een gratis eerste advies.

Beoordelingen

Klanten over ons

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Persoonlijk advies, hulp en ondersteuning voor werknemers
De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum hebben dagelijks te maken met ontslag. Als werknemer kun je er terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Ook kunnen we namens jou met je werkgever onderhandelen of procederen, in heel Nederland.

 • Informeel kantoor van toegankelijke en betrokken arbeidsrechtjuristen
 • Jarenlange ervaring in arbeidsrecht en specialisten in ontslagrecht
 • Adviseren, begeleiden en ondersteunen werknemers in heel Nederland
 • Betaalbare hulp bij ontslag, geen torenhoge advocaattarieven
 • Deskundige rechtsbijstand en juridisch advies in begrijpelijke taal
 • Schakelen snel en gaan tot het uiterste om jouw belangen te behartigen

Ontslagprocedure via het UWV of ontbindingsprocedure via de kantonrechter
Je werkgever moet een redelijke grond voor ontslag hebben. Afhankelijk van deze ontslagreden, oordeelt de kantonrechter of het UWV of de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden of kan worden opgezegd.
Als je werkgever het dienstverband wil beëindigen wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekte, dan moet hij een ontslagprocedure via UWV doorlopen. Je werkgever verzoekt dan om een ontslagvergunning. Voor alle overige ontslagredenen moet je werkgever een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter starten.

Let op! Met ingang van 1 januari 2020 is een combinatie van ontslagredenen mogelijk
In de huidige wet staan acht gronden voor ontslag. Op dit moment kan een arbeidsovereenkomst alleen worden beëindigd als sprake is van een voldragen ontslaggrond, zoals opgenomen in de wet. Dit betekent dat aan alle vereisten van die grond moet zijn voldaan. Als geen sprake is van een voldragen ontslaggrond, kan de arbeidsovereenkomst niet worden beëindigd.

Met ingang 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Er komt dan een ontslaggrond bij: de cumulatiegrond. Ontslag op basis van meerdere onvoldragen (wettelijke) ontslaggronden is dan mogelijk. Denk aan een situatie waarin deels sprake is van disfunctioneren en deels van een verstoorde arbeidsrelatie. De combinatie van ontslaggronden moet zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Het is aan de kantonrechter om dit te beoordelen. De kantonrechter bepaalt in dat geval dus of de arbeidsovereenkomst eindigt of niet.

Oneens met de uitkomst van de procedure bij het UWV?
Als je het na de ontslagprocedure bij het UWV niet eens bent met de uitspraak van het UWV, dan kun je een vervolgprocedure starten bij de kantonrechter. Je kunt de kantonrechter dan vragen om herstel van het dienstverband of om het toekennen van een billijke vergoeding (schadevergoeding).

Met wederzijds goedvinden uit elkaar
Het dienstverband kan ook eindigen zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV, namelijk met wederzijds goedvinden. Samen met jouw werkgever maak je dan afspraken over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. De afgesproken voorwaarden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Opzeggen met instemming
Een andere mogelijkheid om het dienstverband zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV te beëindigen, is een opzegging door je werkgever met jouw schriftelijke instemming. In de praktijk komt dit echter nauwelijks voor.

Onderhandelen of procederen?
De ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum behartigen graag jouw belangen.
Namens jou onderhandelen wij dan met je werkgever. Wij proberen een zo gunstig mogelijke regeling voor je te treffen, waarbij wij jouw WW-rechten zoveel als mogelijk veiligstellen. Uiteraard zorgen wij er ook voor dat de overeengekomen ontslagvoorwaarden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Alles in nauw overleg met jou.

Vanzelfsprekend staan we je ook bij wanneer je werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen via een procedure bij de kantonrechter of het UWV. Bij een procedure bij de kantonrechter stellen we in overleg met jou een verweerschrift op en vertegenwoordigen we je tijdens de mondelinge behandeling. In geval van een UWV-procedure stellen we eveneens een verweerschrift op en reageren wij namens en in overleg met jou op de standpunten die je werkgever naar aanleiding van het verweerschrift inneemt.

Tips voor werknemers bij (dreigend) ontslag:

 • Ga nergens mee akkoord
 • Onderteken niets
 • Houd je altijd beschikbaar voor werkzaamheden
 • Bel direct met het Juridisch Centrum voor een gratis eerste advies

Snel een gratis eerste advies

Wil jouw werkgever je ontslaan en wil je weten wat je nu het beste kunt doen? Twijfel je of het voorgenomen ontslag in jouw geval wel terecht is? Wil je weten of het ontslagvoorstel van je werkgever redelijk is? Of wil je dat we namens jou met je werkgever gaan onderhandelen of tegen je werkgever gaan procederen?

Neem direct contact op met de ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Wij beoordelen vrijblijvend jouw ontslagsituatie en geven je een gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 of stel je vraag online.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.
Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. “Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou. Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent.” Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.

 • 1970

  Ronald Smits

  Ronald Smits heeft vanaf 1998 bij verschillende werkgevers gewerkt als advocaat en jurist. Hij houdt zich sinds 2000 bezig met het arbeidsrecht.
 • 1979

  Joris van Vliet

  Joris van Vliet studeerde rechten en is sinds 2007 werkzaam als jurist. Hij begon in het effectenrecht, maar spitste zich vanaf 2008 toe op arbeidsrecht.
 • 1983

  Roelant van der Sanden

  Roelant van der Sanden heeft twee studies afgerond: Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO) en Arbeidsrecht (WO). In 2012 begon hij zijn carrière.