Concurrentiebeding en relatiebeding

Beperking bij het aangaan van een nieuw dienstverband

Een concurrentiebeding verhindert dat je in dienst kunt treden bij een concurrent van je werkgever of om als zelfstandige in dezelfde branche te gaan werken. Dat kan heel vervelend zijn, zeker als je je (financiële) positie kunt verbeteren. Ook een relatiebeding beperkt je in je vrijheid op de arbeidsmarkt. Je mag dan in een nieuw dienstverband of als zelfstandige geen klanten en relaties van je voormalige werkgever benaderen.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Voorzichtigheid noodzakelijk

Wil je gaan werken bij een nieuwe werkgever die een concurrent is van je huidige werkgever? Of ga je als zelfstandige concurrerende werkzaamheden verrichten? Als er in je arbeidsovereenkomst met je huidige werkgever een concurrentiebeding of relatiebeding is opgenomen, dan is voorzichtigheid geboden. Je kunt in dat geval namelijk niet zomaar bij een nieuwe werkgever aan de slag of klanten of relaties van je huidige werkgever benaderen. Als er een boetebeding gekoppeld is aan het concurrentiebeding of relatiebeding en je overtreedt het beding, dan kan dit aanzienlijke financiële gevolgen hebben.

Verschil concurrentiebeding en relatiebeding

De wet kent het verschil tussen een concurrentie- of relatiebeding niet. In de wet staat vermeld dat het een beding betreft dat de werknemer beperkt om na het einde van het dienstverband op zekere wijze werkzaam te zijn.

In de praktijk verstaat men meestal onder een concurrentiebeding een verbod om na het einde van je dienstverband gedurende een bepaalde periode bij een concurrent van je voormalige werkgever te gaan werken of concurrerende activiteiten als zelfstandige te gaan verrichten. Een dergelijk beding is nadelig voor je als je al jaren werkzaam bent in een bepaalde branche en in diezelfde branche bij een nieuwe werkgever aan de slag wilt gaan.

Een relatiebeding houdt in dat het je verboden is om na het einde van het dienstverband gedurende een bepaalde periode relaties en/of klanten van je voormalige werkgever te benaderen om hen te bewegen zaken te doen met je nieuwe werkgever of met jou als zelfstandige. Dat kan vervelend zijn als er in een marktsegment maar een beperkt aantal (potentiële) klanten bestaat of als je een zeer goed persoonlijk contact hebt met klanten of relaties van je voormalige werkgever.

Rechtsgeldigheid van concurrentiebeding en relatiebeding

Een concurrentiebeding of relatiebeding in je arbeidsovereenkomst is pas rechtsgeldig overeengekomen als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het concurrentiebeding of relatiebeding is schriftelijk overeengekomen;
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat in het beding omschreven wat het zwaarwegende bedrijfsbelang is van werkgever. Ontbreekt zo’n motivering? Dan is het beding nietig.

Het vereiste van een redelijk belang, onderhandelen en procederen

Als een concurrentiebeding of relatiebeding wél rechtsgeldig is overeengekomen, kan je werkgever je daar toch niet altijd aan houden. Een werkgever moet namelijk wel een redelijk belang bij het beding hebben. Dat wil zeggen een belang dat opweegt tegen jouw belang, namelijk dat je je vrij kunt bewegen op de arbeidsmarkt.

De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum bekijken graag voor je of het concurrentie- en/of relatiebeding in jouw arbeidsovereenkomst wel rechtsgeldig is. Ook kunnen wij namens jou onderhandelen met je werkgever over het laten vervallen of beperken van de reikwijdte van het concurrentie- of relatiebeding. Uiteraard kunnen we je ook bijstaan in een procedure bij de kantonrechter om het concurrentie- of relatiebeding aan te vechten.

Tips voor werknemers bij concurrentie- en relatiebeding

  • ben je van plan van werkgever te veranderen? Controleer dan of in je arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding of relatiebeding is opgenomen;
  • ga niet eerder aan de slag bij een nieuwe werkgever of als zelfstandige, voordat in juridische zin duidelijkheid bestaat of het concurrentiebeding of relatiebeding al dan niet van toepassing is.

Gratis eerste advies bij het Juridisch Centrum

Wil je elders aan de slag, maar wordt je daarin beperkt door het concurrentiebeding of relatiebeding? Bel gerust met het Juridisch Centrum voor een gratis eerste advies in jouw specifieke situatie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.