Loon

Problemen met uitbetaling van loon

Als werknemer verricht je werkzaamheden, waarvoor je werkgever jou op vastgestelde tijdstippen loon betaalt.

Meestal verloopt de loonbetaling vlekkeloos. Om verschillende redenen kan er toch een probleem of een conflict over het loon ontstaan. Voorbeelden zijn:

 • Geen loonbetaling
 • Te lage loonbetaling
 • Niet tijdige loonbetaling
 • Loonopschorting
 • Loonstop

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Heb je met één van bovenstaande situaties te maken? Laat je werkgever dan zo spoedig mogelijk schriftelijk weten dat je recht hebt op tijdige of volledige uitbetaling van het loon. Als je werkgever geen gehoor geeft aan je verzoek, dan is het belangrijk dat je snel actie onderneemt.

De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum geven je graag een gratis eerste advies. Uiteraard kunnen we ook een kort geding (spoedprocedure) voor je starten bij de kantonrechter om het loon te vorderen. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Hulp en advies voor werknemers

De ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum helpen werknemers bij het vorderen van loon. Wij kunnen je werkgever sommeren tot het betalen van het loon. Indien nodig starten wij een procedure voor je bij de kantonrechter. Wij beoordelen vrijblijvend jouw situatie en geven je een gratis eerste advies. Bel ook gerust voor een afspraak om vrijblijvend kennis te maken op ons kantoor in Amstelveen. Wij helpen je graag.

Geen loon na ontslag op staande voet

Als je op staande voet ontslagen bent, ontvang je per direct geen loon meer. In een aantal gevallen is het mogelijk om een ontslag op staande voet nog om te zetten in een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Je verliest in dat geval nog steeds je baan, maar in veruit de meeste gevallen onder gunstigere voorwaarden dan na een ontslag op staande voet.

Loonopschorting

Als je arbeidsongeschikt bent, mag je werkgever dit (laten) controleren. Hier gelden regels voor, de zogeheten controlevoorschriften. Zo ben je onder andere verplicht om:

 • Je zo snel mogelijk ziek te melden
 • Inlichtingen te verstrekken aan de bedrijfsarts
 • Op tijd een deskundigenoordeel aan te vragen als je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts

Als je je niet aan deze verplichting houdt, kan je werkgever de betaling van je loon opschorten.

 • Je zo snel mogelijk ziek te melden
 • Inlichtingen te verstrekken aan de bedrijfsarts
 • Op tijd een deskundigenoordeel aan te vragen als je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts

Als je je niet aan deze verplichting houdt, kan je werkgever de betaling van je loon opschorten.

Let op!

Je werkgever is verplicht je tijdig over de loonopschorting te informeren. Daarnaast moet je werkgever het loon over de opschortingsperiode met terugwerkende kracht uitbetalen als je alsnog aan de controlevoorschriften voldoet.

Loonstop

Als je arbeidsongeschikt bent en je re-integratie belemmert, dan kan je werkgever de uitbetaling van je loon stopzetten. Bijvoorbeeld als je:

 • Weigert passend werk te verrichten
 • Je niet houdt aan de voorgeschreven re-integratievoorschriften
 • Niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak

Let op!

Je werkgever is verplicht om je tijdig de reden van de loonstop mee te delen. Als je weer voldoet aan je re-integratieverplichtingen, moet je werkgever de loonbetaling hervatten. Je werkgever is echter niet verplicht om over de periode van de loonstop het salaris met terugwerkende kracht uit te betalen.

Loonsanctie

Na twee jaar ziekte kun je een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV beoordeelt bij de aanvraag of je werkgever heeft voldaan aan jullie re-integratieverplichtingen. Als dit niet het geval is, dan kan het UWV je werkgever een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat hij je loon nog langer moet doorbetalen, maximaal een jaar.

Let op!

Stem niet in met beëindiging van het dienstverband in de periode waarin je werkgever een loonsanctie opgelegd heeft gekregen door het UWV. Je verspeelt dan namelijk je recht op een WW-uitkering of ZW-uitkering.

Loon vorderen: spoedprocedure

Als je werkgever weigert je loon uit te betalen, kun je je loon vorderen in een spoedprocedure bij de kantonrechter (kort geding). Je krijgt dan op korte termijn duidelijkheid of je werkgever alsnog je loon moet uitbetalen.

Tips voor werknemers

 1. Maak meteen schriftelijk bezwaar als je werkgever je loon niet uitbetaalt
 2. In geval van ontslag op staande voet: houd je beschikbaar voor werkzaamheden
 3. Leg jouw situatie direct voor aan het Juridisch Centrum voor een gratis eerste advies

Snel hulp bij problemen loonuitbetaling

Wordt je loon niet uitbetaald? Of ontvang je per direct geen loon meer omdat je op staande voet ontslagen bent? Wil je dat wij je werkgever sommeren je loon uit te betalen?
Neem contact op met de ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum. Wij beoordelen jouw situatie en geven je een gratis en vrijblijvend eerste advies. Uiteraard kunnen we je ook bijstaan in een procedure bij de kantonrechter.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via het contactformulier. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.