Jurist arbeidsrecht

Ben je geschorst of wil je een werknemer op non-actief stellen? Heb je een vraag over ziekte of re-integratie? Heb je een slechte beoordeling of vervelend functioneringsgesprek gehad en wil je weten wat voor gevolgen dat kan hebben? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van juridische documenten? Een jurist arbeidsrecht helpt je bij het oplossen van een probleem met je werkgever of werknemer.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

  • Gratis eerste advies van ervaren juristen
  • Onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp
  • Voor werknemers en werkgevers in heel Nederland
  • Betrokken juristen die jou persoonlijk bijstaan
  • Snel deskundig advies in begrijpelijke taal

Neem contact op met het Juridisch Centrum voor al je vragen over arbeidsrecht. We zijn op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur bereikbaar. Bel 088 - 777 10 10 of vul het contactformulier in. Het eerste advies is gratis.

Wat klanten over het Juridisch Centrum zeggen

Wij helpen je graag

Waar wij voor staan

  • Jarenlange ervaring in ontslag- en arbeidsrecht
  • Slagvaardige en snelle behandeling van je zaak
  • Betrokken juristen die jouw belangen tot het uiterste behartigen
  • Zeer voordelige tarieven - geen torenhoge advocaatkosten
  • Bekijk onze klantbeoordelingen 

"Geweldig attent en correct bijgestaan. Iedereen verklaarde mij voor gek dat ik zomaar via internet een bureau had uitgezocht!! Nou....geen moment spijt gehad! Super geholpen!!! Een top bedrijf."

A. Otten uit Gelderland

Waarom kiezen voor een jurist arbeidsrecht van het Juridisch Centrum?

Omdat we zowel werkgevers als werknemers bijstaan, kunnen we arbeidsrechtelijke vraagstukken vanuit beide perspectieven beoordelen. Onze ervaren arbeidsrechtjuristen zijn betrokken en helpen je graag. Snel, praktisch-realistisch en in begrijpelijke taal.

Als werknemer een arbeidsrechtjurist inschakelen

Hebben jij en je werkgever een probleem op het gebied van het arbeidsrecht? De juristen arbeidsrecht van het Juridisch Centrum helpen je graag en geven altijd een gratis eerste advies. Bel hiervoor naar 088 - 777 10 10 en leg je situatie voor aan onze juristen. Meestal kun je direct verder met ons eerste advies. Mocht je toch nog hulp nodig hebben, dan kunnen wij je uiteraard bijstaan en namens jou met je werkgever onderhandelen of een procedure starten.

Als werkgever een arbeidsjurist inschakelen

We werken ook voor werkgevers. Heb je hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of andere arbeidsrechtelijke documenten? Heb je een zieke werknemer en verloopt de re-integratie niet vlot? Of houdt een voormalig werknemer zich niet aan een concurrentie- of relatiebeding? Bel 088 - 777 10 10 voor een gratis eerste advies. Wanneer je werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, dan kunnen we je bijstaan met juridische hulp. Onze ervaren juristen arbeidsrecht helpen je graag.

Een menselijke benadering staat voorop bij het Juridisch Centrum. Als we jouw zaak in behandeling nemen, wordt een van onze ervaren en betrokken arbeidsrechtjuristen jouw vaste contactpersoon. Zo zorgen we ervoor dat het contact persoonlijk blijft en dat je altijd spreekt met degene die precies weet hoe jouw zaak ervoor staat.

Onze arbeidsjuristen

Diensten jurist arbeidsrecht

Ziekte en re-integratie

Ziek worden kan iedereen overkomen. Als werkgever of werknemer heb je vaak vragen over je rechten en plichten na een ziekmelding. Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte? Moet je een ziekmelding accepteren? Hoe moet de re-integratie vorm krijgen? Wat is passende arbeid? Wat te doen als je het niet eens kunt worden over het plan van aanpak? Antwoord op al je vragen vind je bij de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Als werknemer wil je participeren op de arbeidsmarkt, maar als er een concurrentie- of relatiebeding in je huidige contract is opgenomen, kun je niet overal in dienst treden. Als werkgever heb je vaak een belang bij een concurrentiebeding. Je wil niet dat een andere werkgever de kennis en informatie gebruikt die je werknemer in jouw bedrijf heeft opgedaan. Ook is het niet wenselijk dat een werknemer klanten meeneemt naar een nieuwe werkgever. We staan je graag bij met juridisch advies over het concurrentie- en relatiebeding.

Schorsing en non-actiefstelling

Soms is een arbeidsconflict zo hoog opgelopen, dat je als werkgever niet wilt dat een werknemer nog op de werkvloer aanwezig is. Je kunt een werknemer dan schorsen of op non-actief stellen. Dit kan echter niet zomaar: er moet een gegronde reden voor zijn, bijvoorbeeld een verdenking van fraude. Het gebeurt vaak dat een werknemer te snel op non-actief wordt gesteld of wordt geschorst. Onze arbeidsrechtjuristen geven advies over hoe je moet handelen.

Arbeidsduur en thuiswerken

Op grond van de Wet Flexibel Werken kan een werknemer een verzoek doen om meer of minder te werken, op andere tijden te werken of op een andere locatie, bijvoorbeeld thuis. Een werkgever moet vaak aan zo’n verzoek van een werknemer gehoor geven, maar er zijn wel wettelijke regels. Komen jij en je werkgever of werknemer er onderling niet uit, dan kan het Juridisch Centrum je bijstaan.

Loon

Het recht op loon is de kern van het arbeidsrecht en daarmee ook bron van veel conflicten. Heb je recht op loon als je niet hebt gewerkt? Moet je je werknemer een salarisverhoging betalen? Mag je het salaris aanpassen als een werknemer een andere functie krijgt? Wat te doen als het salaris in de arbeidsovereenkomst niet overeenkomt met wat de cao voorschrijft? Over deze en andere vraagstukken over loon kunnen de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum je een helder advies geven.

Nulurencontract en min-maxcontract

Kun je als werkgever op voorhand geen garantie voor werk geven, dan kun je kiezen voor een zogenaamd nulurencontract. Het aantal uren staat bij het aangaan van de overeenkomst dus niet vast. Het is ook mogelijk dat jij en de werknemer een vast aantal uren per periode met elkaar afspreken en dat daarnaast de werknemer kan worden opgeroepen. In een dergelijk geval komen jullie tot een zogenaamd min-maxcontract. Welke contractvorm past het beste? Laat je adviseren door de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum.

Ons eerste advies is altijd gratis. Neem voor vragen contact op met het Juridisch Centrum.

Functioneren en beoordelen

Het verrichten van arbeid, daar gaat het om in het arbeidsrecht. Maar het werk moet ook goed worden gedaan. Een werkgever heeft altijd eisen en verwachtingen over hoe het werk moet worden gedaan. Maar wat kan en mag de werkgever verwachten? Wanneer is er sprake van goed of slecht functioneren? Het geven van kritiek door een werkgever en het ontvangen van kritiek door de werknemer is vaak lastig voor beide partijen. Een zorgvuldig proces rondom functioneren en beoordelen, met respect voor elkaar en elkaars belangen, is belangrijk. Kom je er niet uit met je werkgever of werknemer, schakel dan onze juristen arbeidsrecht in.

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Onder een wijziging van de arbeidsvoorwaarden kun je van alles verstaan: een functiewijziging als gevolg van een reorganisatie, wijziging van standplaats, demotie of degradatie, een roosterwijziging, salariswijziging, enz. Een arbeidsovereenkomst is niet statisch. Als werknemer kun je er niet van uitgaan dat wat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen nooit kan worden gewijzigd.

Van een werknemer wordt de nodige flexibiliteit verwacht, maar een werkgever kan de arbeidsvoorwaarden ook niet zomaar wijzigen. Probeer eerst door overleg afspraken te maken. Kom je er dan niet uit, neem dan contact met ons op.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Het arbeidsrecht is geregeld in diverse wetten. Veel regels van het arbeidsrecht staan ook in cao's. Het is daarom belangrijk om te weten of er een cao van toepassing is. Dat is niet altijd meteen duidelijk. Als er een cao van toepassing is, gaan de afspraken uit de cao meestal vóór de afspraken die zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst, maar niet altijd. Het cao-recht is complex en vormt een specialisatie binnen het arbeidsrecht. Het Juridisch Centrum helpt werkgevers en werknemers bij vragen over de cao.

Vrije dagen en verlof

Elke werknemer heeft recht op vakantie. Minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dat zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers krijgen ook extra vakantiedagen, de bovenwettelijke vakantiedagen. Hoe is het geregeld met de opbouw en het opnemen van vakantiedagen? Daarnaast zijn er nog veel andere vormen van verlof, zoals calamiteitenverlof en zwangerschapsverlof. Regelmatig ontstaat er discussie tussen werknemer en werkgever over het opnemen van verlofdagen of de uitbetaling daarvan. Wil je als werkgever of werknemer meer duidelijkheid over vrije dagen en verlof? Schakel onze arbeidsrechtjuristen in.

Veelgestelde vragen over arbeidsrecht

Omdat we vaak dezelfde vragen krijgen over het arbeidsrecht en over arbeidsjuristen, hebben we de meest gestelde vragen voor je verzameld en beantwoord. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via 088 - 777 1010. We beantwoorden je vraag graag.

Wat is het arbeidsrecht?

In het arbeidsrecht worden de rechten en plichten geregeld die betrekking hebben op de verhouding tussen een werknemer en een werkgever. Niet alleen in de arbeidsovereenkomst zijn die rechten en plichten opgenomen, maar ook in CAO’s en in de wet.

Welke wetten vallen er onder het arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is in verschillende wetten ondergebracht. Voorbeelden zijn het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Wet op de ondernemingsraden, de Wet flexibel werken en de Wet arbeid en zorg.
In het Burgerlijk Wetboek staan bepalingen over bijvoorbeeld de definitie van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijnen, de opzegverboden, de ontslaggronden en de proeftijd. In de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst staat de regelgeving over de Cao vermeld. In de Wet flexibel werken wordt onder meer het recht op de aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd geregeld. De Wet arbeid en zorg bevat o.a. regelingen op het gebied van zwangerschap en bevalling, maar ook regelingen over lang- en kortdurend zorgverlof en het ouderschapsverlof.

Wat doet een jurist arbeidsrecht?

Een arbeidsrechtjurist houdt zich bezig met het oplossen van problemen met een arbeidsrechtelijk karakter zoals die bestaan tussen werknemers en werkgevers. Een jurist arbeidsrecht wordt door zowel werknemers als werkgevers o.a. ingeschakeld in geval van ontslag, bij vragen over re-integratie en loon, bij problemen over een concurrentiebeding en bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten.

Wanneer heb ik een arbeidsrechtjurist nodig?

Het is verstandig een jurist arbeidsrecht in te schakelen wanneer er conflicten zijn ontstaan tussen werknemer en werkgever. Voorbeelden zijn geschillen over functioneren, over een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, over non-actiefstelling of wanneer sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Veelal zal een arbeidsrechtjurist proberen conflicten in der minne op te lossen. Lukt dat niet dan kan het starten van een procedure bij de rechter een volgende stap zijn.

Waar we je ook bij kunnen helpen

Arbeidsrecht is een breed rechtsgebied. Het omvat nog veel meer dan alleen bovenstaande onderwerpen. Denk aan bijvoorbeeld het personeelsreglement, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, enzovoorts.

Heb je een vraag? Neem gerust contact op met het Juridisch Centrum. We staan werknemer en werkgever met raad en daad bij.

Juridisch Centrum: jóúw persoonlijke arbeidsrechtjurist

Zit je in een lastige werksituatie en wil je even sparren met een deskundige? Wil je dat wij namens jou met je werkgever of werknemer onderhandelen? Of zoek je bijstand in een procedure?

Neem contact op met het Juridisch Centrum voor een gratis eerste advies of een vrijblijvende kennismaking. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Bel 088 - 777 10 10 of vul het online contactformulier in.

Neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend eerste advies. Wij streven ernaar om je op werkdagen binnen 24 uur antwoord te geven.
Velden met een * zijn verplicht
Upload hieronder zoveel mogelijk relevante bestanden. Denk aan een ontslagbrief, vaststellings- of beëindigingsovereenkomst, recente loonstrook, arbeidsovereenkomst, probleemanalyse van de bedrijfsarts, overige correspondentie.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.