Ziekte en re-integratie

Bron van onenigheid

Ben je ziek en kun je hierdoor niet meer werken, dan ben je arbeidsongeschikt. Blijf je langdurig ziek, dan hebben zowel jij als je werkgever de verplichting tot het verrichten van re-integratie-inspanningen. Het doel daarvan is het bevorderen van de terugkeer op de werkplek. Naast verplichtingen heb je als werknemer ook rechten.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Als je door ziekte arbeidsongeschikt bent geworden, is je werkgever verplicht gedurende de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. In het eerste ziektejaar moet dit ten minste het wettelijke minimumloon zijn. 
Tijdens de ziekteperiode ben je verplicht mee te werken aan je re-integratie. Dit geldt ook voor je werkgever.

Heb je een vraag over ziekte of re-integratie? Neem contact op met het Juridisch Centrum. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via ons contactformulier.

Hulp tijdens ziekte

Door de hoeveelheid aan regels in het re-integratieproces ontstaan vaak spanningen tussen werknemer en werkgever. De meest voorkomende problemen zijn:

 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van werkgever
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van werknemer
 • oneens met oordeel van de bedrijfsarts
 • opschorting van het loon
 • werkgever biedt geen passende werkzaamheden aan
 • verstoorde arbeidsrelatie en
 • werkgever wil het dienstverband beëindigen.

Als je (langdurig) ziek bent, maar wel gezond wilt terugkeren op de werkvloer, kun je een arbeidsrechtjurist van het Juridisch Centrum inschakelen om je te begeleiden. De jurist beantwoordt je vragen en adviseert en coacht je op de achtergrond in het contact met je bedrijfsarts en met je werkgever. Mocht je werkgever tijdens jouw ziekte het dienstverband willen beëindigen, dan kunnen wij je uiteraard ook bijstaan. Bel gerust voor een gratis eerste advies.

"Omdat ik betrokken ben geraakt in een arbeidsconflict over re-integratie na ziekte en dreigend ontslag, heb ik de hulp ingeroepen van het Juridisch Centrum. Ik ben zeer professioneel en prettig geholpen!"

Anna uit de regio Eindhoven

"De voor mij moeilijke periode, waarin ik tijdens ziekte plotseling een einde dienstbetrekking van mijn werkgever ontving, is juridisch vakkundig afgehandeld. Hierdoor is er toch een betere overeenkomst uitgekomen dan die er oorspronkelijk werd aangeboden."

Remco uit de regio Amsterdam

Lees meer klantervaringen

Plan van aanpak

Ben je langdurig ziek of is de kans daarop aanwezig, dan moet je werkgever in samenspraak met jou een plan van aanpak opstellen. Na jouw eerste ziekmelding heeft je werkgever daarvoor uiterlijk acht weken de tijd. In het plan van aanpak staat een aantal zaken vermeld, waaronder:

 • Wat is het einddoel van de re-integratie
 • Welke re-integratiegerichte activiteiten jij en je werkgever ondernemen;
 • De momenten waarop de evaluatie van de re-integratie-activiteiten plaatsvindt en
 • In het geval het plan van aanpak te laat is opgesteld, wat daarvan de reden is

Problemen bij ziekte en re-integratie

Door de hoeveelheid aan regels in het re-integratieproces ontstaan vaak spanningen tussen werknemer en werkgever. De meest voorkomende problemen zijn:

 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van werkgever
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van werknemer
 • oneens met oordeel van de bedrijfsarts
 • opschorting van het loon
 • werkgever biedt geen passende werkzaamheden aan
 • verstoorde arbeidsrelatie en
 • werkgever wil het dienstverband beëindigen.

Second opinion en onafhankelijk deskundigenoordeel

Als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, kun je een second opinion vragen aan een bedrijfsarts van een andere arbodienst.

Ook kun je (daarna) terecht bij het UWV voor een onafhankelijk deskundigenoordeel.

Het UWV geeft alléén een oordeel over de volgende situaties wat betreft arbeidsongeschiktheid en het verloop van het re-integratieproces:

 • of je op een bepaalde datum wel of niet weer volledig je eigen werk kunt doen
 • of het werk dat je binnen of buiten het bedrijf van je werkgever wilt of moet doen, passend is voor jou
 • of jij genoeg hebt gedaan aan jouw re-integratie en
 • of jouw werkgever genoeg heeft gedaan aan jouw re-integratie.

Laat je adviseren en begeleiden

Ziekte en re-integratie zijn erg ingewikkelde en lastige arbeidsrechtelijke vraagstukken, die al gauw tussen spanningen tussen jou en je werkgever kunnen leiden. Dit wil je vanzelfsprekend voorkomen. Je wilt je tenslotte volledig kunnen richten op je herstel.

Let op!

Als je je niet aan de re-integratieverplichtingen houdt, dan heeft jouw werkgever het recht om de uitbetaling van het loon op te schorten. Ook kan in enkele gevallen het recht op uitbetaling van het loon komen te vervallen. In het uiterste geval kun je zelfs jouw ontslagbescherming verliezen.

Veel werknemers kiezen er dan ook voor om zich tijdens hun arbeidsongeschiktheid door een ervaren arbeidsrechtjurist te laten begeleiden. De jurist zorgt ervoor dat het contact met de werkgever goed blijft en let er op dat het re-integratietraject op de juiste manier verloopt. Ook let de jurist erop dat je voldoet aan je re-integratieverplichtingen. Daarnaast helpt de jurist je bij het aanvragen van een deskundigenoordeel. Jij kunt je dan volledig richten op jouw herstel, zonder dat je je zorgen hoeft te maken of je je aan de regels van het re-integratietraject houdt.

Tips bij ziekte voor werknemers

 1. Blijf in contact met je werkgever
 2. Ga altijd naar afspraken van de bedrijfsarts
 3. Ga tijdens ziekte nooit akkoord met ontslag

Gratis eerste advies of meer informatie

Ben je (langdurig) ziek en verloopt je re-integratieproces moeizaam? Ervaar je problemen met de bedrijfsarts en heb je behoefte aan begeleiding? Dreigt er ontslag tijdens je ziekte? Neem contact op met het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht. Onze ervaren arbeidsrechtspecialisten helpen je graag.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in. Ons eerste advies is gratis.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.