Arbeidsduur of arbeidsplaats van je werknemer aanpassen

Hoe flexibel moet je zijn als werkgever?

Soms willen werknemers minder gaan werken, bijvoorbeeld nadat ze kinderen hebben gekregen. Of ze hebben de wens om thuis te werken. Hoe flexibel je je als werkgever daarin moet opstellen, is geregeld in de Wet flexibel werken (Wfw). Lees hier in hoofdlijnen wat deze wet betekent voor jou als werkgever.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Aanpassingen op grond van Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken (Wfw) is de opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). De regels zijn uitgebreid; een werknemer kan nu een verzoek indienen bij jou als werkgever om:

 • De arbeidsduur aan te passen, dus om meer of minder te werken.
 • De werktijd aan te passen, om bijvoorbeeld op een ander tijdstip te beginnen met werken of de uren anders over de week te verdelen.
 • De arbeidsplaats aan te passen, dus om op een andere locatie – bijvoorbeeld thuis – te werken.

Regels rond indienen en behandelen van verzoek tot aanpassing

Je werknemer kan een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsduur als hij minstens een half jaar bij jou in dienst is en het personeelsbestand uit minimaal tien werknemers bestaat. Je werknemer moet het verzoek schriftelijk (per post of e-mail) en minstens twee maanden vóór de gewenste ingangsdatum indienen.

Let op!

Als het verzoek schriftelijk is ingediend, dan moet je ten minste een maand vóór de beoogde ingangsdatum van de wijziging op het verzoek beslissen. Reageer je later, dan kan je werknemer werken volgens het verzoek dat hij heeft ingediend.

Voordat je een beslissing neemt, overleg je met je werknemer. Als je het verzoek afwijst, moet je dat goed motiveren.

Minder dan tien werknemers

Werknemers die werkzaam zijn bij ondernemingen met minder dan tien medewerkers kunnen geen rechtstreeks beroep doen op de Wfw. Deze ondernemingen dienen wel een regeling op te stellen over de aanpassing van de arbeidsduur. Ook hier geldt dat je als werkgever goed moet motiveren waarom je een verzoek tot vermindering of vermeerdering van uren afwijst.

Verzoek afwijzen

Als het gaat om de wijziging van arbeidsduur en werktijd, kun je als werkgever het verzoek van je werknemer daartoe niet zomaar afwijzen. Dit is alleen mogelijk als daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang bestaat. Bij een verzoek tot vermindering van de arbeidsduur is onder andere sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen als:

 • De werkgever in ernstige financiële problemen komt;
 • De continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt of
 • Er risico’s voor de veiligheid ontstaan.

In geval van een verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur gelden als zwaarwegende bedrijfsbelangen bijvoorbeeld:

 • Het niet voorhanden hebben van voldoende werk of
 • Het ontbreken van financiële ruimte om het verzoek in te willigen.

Als het gaat om aanpassing van de werktijd is er sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang, indien de aanpassing leidt tot ernstige problemen:

 • Op het gebied van veiligheid;
 • Van rooster-technische aard of
 • Van financiële of organisatorische aard.

Als het gaat om een verzoek om op een andere plek te kunnen werken, gelden er minder strenge eisen voor afwijzingen van het verzoek. Als werkgever moet je het verzoek wel serieus in overweging nemen en met de werknemer overleggen als je het verzoekt afwijst.

Tips voor werkgevers

 1. Controleer of de werknemer minimaal een half jaar in dienst is
 2. Reageer op tijd op het schriftelijke verzoek van de werknemer
 3. Als je een verzoek afwijst, motiveer je beslissing dan goed

Gratis eerste advies voor werkgevers

Heb je een discussie met je werknemer over aanpassing van de arbeidsduur of werktijden? Wil je weten of je het verzoek van je werknemer kunt afwijzen? De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum helpen je graag, dus neem gerust contact op voor een gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.