Cumulatiegrond

Ontslag wegens combinatie van redenen

Met ingang van 1 januari 2020 werd een nieuwe grond geïntroduceerd op basis waarvan je als werkgever een werknemer kunt ontslaan: de cumulatiegrond. Zoals de naam al doet vermoeden, is de cumulatiegrond (combinatiegrond) een combinatie van redenen die kunnen leiden tot ontslag. Uitgangspunt is dat voor een ontslag dat is gebaseerd op de in de wet geformuleerde ontslagronden de betreffende ontslaggrond volledig is onderbouwd. Maar in geval van de cumulatiegrond kun je een werknemer ook ontslaan op basis van meerdere ontslagredenen die op zichzelf niet voldoende onderbouwd zijn.

Wil je meer weten over de cumulatiegrond of wil je weten of je je werknemer op basis van een bepaalde combinatie van ontslagronden kunt ontslaan? Vraag een gratis eerste adviesgesprek aan. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 of stel je vraag online. Wij helpen je graag.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Welke combinatie vormt de cumulatiegrond?

Een werknemer kan op basis van een combinatie van de volgende gronden ontslagen worden:

Het is niet mogelijk omstandigheden, zoals reorganisatie, langdurige arbeidsongeschiktheid of werkweigering wegens gewetensbezwaren te combineren.

Wat is het voordeel van de cumulatiegrond?

In de praktijk zien we geregeld dat de onderbouwing van de reden tot ontslag niet op orde is. Dan wordt het lastiger om een werknemer te ontslaan. De kans bestaat dat rechter de arbeidsovereenkomst in een dergelijk geval niet zal ontbinden.

Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat is gebaseerd op een combinatie van gronden kan uitkomst bieden. Deze ontslaggrond maakt het immers mogelijk om een werknemer te ontslaan op basis van een combinatie van twee of meerdere ontslaggronden die niet alle volledig zijn onderbouwd.

Let op!

Belangrijk is dat de combinatie van gronden zodanig dient te zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De cumulatiegrond in de praktijk

Het dienstverband met een medewerker kan beëindigd worden op basis van een cumulatiegrond bijvoorbeeld wanneer er tijdens een verbetertraject de arbeidsrelatie verslechterd. Er is dan sprake van ondermaats functioneren (disfunctioneren) én van een verstoorde arbeidsrelatie. Deze cumulatie van deze twee gronden kan voldoende zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Preventieve toets

Wil je je medewerker ontslaan op basis van de cumulatiegrond? Dan zal, zoals bij elke ontslaggrond, het voornemen tot ontslag vooraf moeten worden getoetst door de rechter. De rechter gaat dan na of er voldoende steekhoudende redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

In een aantal gevallen is de preventieve toets bij ontslag niet aan de orde. Dit is het geval:

  • Bij ontslag tijdens de proeftijd
  • Als je je werknemer op staande voet ontslaat
  • Als je werknemer schriftelijk instemt met het ontslag
  • Als de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden

Cumulatiegrond en ontslagvergoeding

Wanneer de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van de cumulatiegrond, heeft de werknemer recht op een hogere ontslagvergoeding. De rechter kan een vergoeding toekennen die maximaal anderhalf maal de transitievergoeding bedraagt.

Hulp nodig? Neem contact op

Wil je een vrijblijvende beoordeling van jouw situatie? Neem direct contact op met het Juridisch Centrum. Onze ervaren arbeidsrechtjuristen geven je dan ook een gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief). Of stel je vraag via ons contactformulier. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.