Billijke vergoeding

Aanvullende schadevergoeding bovenop de transitievergoeding

De billijke vergoeding is een aanvullende (schade)vergoeding, die je als werkgever mogelijk aan je werknemer moet betalen bij het beëindigen van het dienstverband. Deze vergoeding komt dan bovenop de transitievergoeding.

De wet noemt een aantal situaties waarin jouw werknemer aanspraak kan maken op een billijke vergoeding. In de praktijk zijn dit de belangrijkste:

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

  • Je hebt als werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig opgezegd in strijd met de wet, bijvoorbeeld zonder toestemming van het UWV of in geval van een onterecht gegeven ontslag op staande voet
  • De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter en de kantonrechter oordeelt dat jij als werkgever ernstig verwijtbaar hebt gehandeld

Wil je een werknemer ontslaan? Vraag dan tijdig advies over de juiste aanpak om hoge kosten in de vorm van een billijke vergoeding te voorkomen. Neem contact op met het Juridisch Centrum voor een eerste gratis advies. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Uiteraard kun je ook een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen.

De hoogte van de billijke vergoeding

Er bestaat geen formule voor het berekenen van de billijke vergoeding. Het is dus van tevoren niet goed te voorspellen welk bedrag de kantonrechter zal toekennen. Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding weegt de kantonrechter onder andere de volgende feiten en omstandigheden mee:

  • Hoe ernstig is het verwijtbaar handelen van werkgever?
  • Hoe lang zou de arbeidsrelatie nog hebben geduurd, als de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld?
  • Wat is de verwachte inkomensschade die de werknemer lijdt door het ontslag?

Uit de rechtspraak blijkt dat de hoogte van de billijke vergoeding varieert van duizend euro tot ruim een miljoen euro bruto. De hoogte van de billijke vergoeding kan dus aanzienlijk zijn.

Tips voor werkgevers:

  1. Nooit zomaar de arbeidsovereenkomst opzeggen;
  2. Pas op met ontslag op staande voet;
  3. Zorg voor goede dossiervorming;
  4. Laat je tijdig adviseren.

Nooit zomaar de arbeidsovereenkomst opzeggen

Een arbeidsovereenkomst moet je als werkgever nooit zomaar opzeggen. Ook niet als in de arbeidsovereenkomst staat: ‘Deze arbeidsovereenkomst kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd’ of woorden van gelijke strekking.

Als je de arbeidsovereenkomst met je werknemer wilt beëindigen vanwege bedrijfseconomische redenen of als er sprake is van twee jaar ziekte, dan moet je eerst een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen.
Als je het dienstverband wilt beëindigen wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie, dan moet je de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, door middel van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, is ook een mogelijkheid.

Als de kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst niet volgens de wettelijke regels is beëindigd, dan kan hij – afhankelijk van het verzoek van je oud-werknemer – jou als werkgever veroordelen tot herstel van de arbeidsovereenkomst of tot betaling van een billijke vergoeding.

Pas op met ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet wordt door de kantonrechter zeer streng getoetst. Is het ontslag op staande voet niet terecht? Dan kan de kantonrechter – afhankelijk van het verzoek van je werknemer – jou als werkgever veroordelen tot herstel van de arbeidsovereenkomst of tot betaling van een billijke vergoeding. Meestal verzoekt een werknemer om het toekennen van een billijke vergoeding, omdat na een onterecht  ontslag op staande voet de arbeidsrelatie vaak onherstelbaar is verstoord.

Zorg voor goede dossiervorming

Als je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen terwijl je niet over een goed opgebouwd personeelsdossier beschikt, kan de kantonrechter oordelen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door jou als werkgever. De rechter kan jou dan veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding aan je werknemer. De werknemer moet hiertoe dan wel een verzoek hebben ingediend bij de kantonrechter.

Laat je tijdig adviseren

Wil je het dienstverband van een of meerdere werknemers beëindigen? En wil je voorkomen dat je mogelijk aanzienlijke kosten moet maken in de vorm van een billijke vergoeding? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht. Wij helpen je graag en het eerste advies is gratis. Uiteraard kun je ook een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.