Loon

Loonstop, loonopschorting, loonsanctie en loonvordering

Zonder het verrichten van werkzaamheden bestaat er geen recht op loon. Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen:

 • Als sprake is van werkgeversverhindering (gebrek aan werk, onwerkbaar weer, bedrijfsstoringen, etc.)
 • Als je medewerker niet kan werken door ziekte, zwangerschap of bevalling

In bovenstaande gevallen moet je als werkgever dus het loon doorbetalen.

In sommige gevallen kun je de uitbetaling van het loon stopzetten of opschorten. De kans bestaat dat je medewerker dan een kort geding procedure tegen je aanspant om loon te vorderen. Als werkgever kun je een loonsanctie opgelegd krijgen van het UWV als je onvoldoende hebt gedaan aan de re-integratie van je werknemer.

Heb je een vraag over loon? Neem contact op met het Juridisch Centrum voor een gratis eerste advies. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Advies en begeleiding voor werkgevers

De ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum adviseren werkgevers over het al dan niet stopzetten of opschorten van de loonuitbetaling. Uiteraard kunnen wij je ook bijstaan als je medewerker een kort geding tegen je aanspant om loon te vorderen. Of als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd. Bel gerust voor een gratis eerste advies of voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking op ons kantoor of bij jou op locatie. Wij helpen en begeleiden je graag.

Loonopschorting

Als werkgever mag je (laten) controleren of je medewerker arbeidsongeschikt is en recht heeft op doorbetaling van het loon. Je medewerker moet zich houden aan de zogeheten controlevoorschriften. Zo is je medewerker verplicht om:

 • Zich zo snel mogelijk ziek te melden
 • Aan de bedrijfsarts inlichtingen te verstrekken
 • Op tijd een deskundigenoordeel aan te vragen als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts

Als je medewerker zich niet houdt aan de controlevoorschriften, dan kun je de betaling van het loon opschorten.

Let op!

Je moet je werknemer tijdig de reden van de loonopschorting meedelen.
Als je werknemer alsnog voldoet aan de controlevoorschriften, moet je het loon over de opschortingsperiode met terugwerkende kracht uitbetalen.

Loonstop

De sanctie van het stopzetten van het loon gebruik je als je medewerker zijn re-integratie belemmert. Bedoeld wordt bijvoorbeeld als je medewerker niet meewerkt aan:

 • Het verrichten van passend werk
 • Voorgeschreven re-integratievoorschriften
 • Het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak

Let op!

Je bent verplicht je medewerker tijdig de reden van de loonstop mee te delen.

Als je werknemer weer voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, moet je de loonbetaling hervatten. Over de periode waarin je werknemer weigerde mee te werken aan zijn re-integratie hoef je niet met terugwerkende kracht het salaris te betalen.

Staken loondoorbetaling

Ook als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid, kun je de uitbetaling van het loon staken. De meest voorkomende redenen zijn:

 • Als sprake is van werkweigering
 • Na een ontslag op staande voet

Let op!

Je bent verplicht om je medewerker tijdig mee te delen waarom je de loondoorbetaling staakt.

Loonvordering

Als je om welke reden ook het loon niet (tijdig) hebt uitbetaald, bestaat de kans dat je werknemer het loon zal vorderen. Meestal betekent dit dat je medewerker een zogeheten kort geding procedure bij de kantonrechter zal starten.

Loonsanctie

Na twee jaar ziekte kan je medewerker een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV beoordeelt bij de WIA-aanvraag of je als werkgever hebt voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Als dat niet het geval is, dan kan het UWV je een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat je het loon van je medewerker nog langer moet doorbetalen, maximaal een jaar.

Let op!

Het is niet zonder risico om als werkgever tijdens de loonsanctie het dienstverband te beëindigen. Zo zijn er mogelijk nadelige financiële gevolgen als je werknemer in een later stadium een WIA-uitkering aanvraagt.

Lees ook het goede nieuws voor MKB-werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte.

Tips voor werkgevers

 1. Kondig een loonstop of loonopschorting op tijd en schriftelijk aan
 2. Onderneem tijdig actie om een loonsanctie van het UWV te voorkomen
 3. Laat je vooraf informeren door de specialisten van het Juridisch Centrum

Snel een gratis eerste advies

Bij onjuiste toepassing van een loonstop of loonopschorting riskeer je een kostbare en onnodige procedure.

Leg je situatie daarom vooraf vrijblijvend voor aan de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum. Wij geven je een gratis eerste advies. Uiteraard kunnen wij je ook bijstaan als je medewerker een gerechtelijke procedure aanspant.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in. Maak ook gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Uiteraard kunnen wij ook bij jou langskomen. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.