De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): Vanaf 1 juli 2020 aanvullend vaderschapsverlof of partnerverlof

6 December, 2019 12:02

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend vaderschapsverlof of partnerverlof

Het geboorteverlof, ook bekend als vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof, gaat in 2020 veranderen. Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Doel hiervan is om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de partner van de moeder. Ook moeten de wettelijke regelingen bijdragen aan een meer evenwichtige verdeling van arbeid en zorg tussen de ouders/verzorgers.

  • Het geboorteverlof is uitgebreid naar 5 dagen bij een fulltime dienstverband
  • Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van de moeder aanvullend geboorteverlof opnemen (maximaal 5 weken)
  • Het adoptie- en pleegzorgverlof is verruimd naar 6 weken

Heb je een vraag over het geboorteverlof? Of over adoptie- of pleegzorgverlof? Bel dan met de ervaren juristen van het Juridisch Centrum voor een eerste gratis advies: 088 – 777 10 10 (lokaal tarief). Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Advies voor werkgevers

De juristen van het Juridisch Centrum zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ook voor advies over geboorteverlof en andere verlofregelingen kun je bij ons terecht. Bel gerust voor een eerste gratis advies of maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. Wij helpen je graag.

Geboorteverlof uitgebreid

Sinds 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners in loondienst uitgebreid naar vijf dagen bij een full time dienstverband. Bij een parttime dienstverband is het aantal uren geboorteverlof gelijk aan het aantal werkuren per week. Tijdens dit verlof moet je het loon volledig doorbetalen. Je medewerker kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dat wel doen binnen vier weken na de geboorte van het kind.
Je mag het partnerverlof of de spreiding daarvan als werkgever niet weigeren.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Met ingang van 1 juli 2020 kan de partner tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald, maar je werknemer heeft gedurende dit verlof recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof.

  • Alleen partners in loondienst hebben recht op het aanvullend geboorteverlof
  • Als het kind op of ná 1 juli 2020 wordt geboren, heeft je medewerker recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.
  • Je werknemer kan de verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat je werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.
  • Je medewerker moet het aanvullend verlof in hele weken aanvragen. Het is je medewerker toegestaan om het verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden, maar hij moet dat wel eerst met jou overleggen. Je medewerker mag ook minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen.

Het geboorteverlof mag je als werkgever niet weigeren. Maar als sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang dan kun je in overleg met je medewerker de spreiding van het verlof wijzigen.

De aanvraag en de uitbetaling van de uitkering van het aanvullende partnerverlof verloopt via jou als werkgever.

Einde arbeidsovereenkomst en niet (volledig) genoten aanvullend geboorteverlof

Het kan zijn dat het dienstverband van je medewerker is geëindigd als het (aanvullend) geboorteverlof nog niet volledig is genoten. In dat geval blijven het (resterende) verlof en het eventuele recht op uitkering beschikbaar tot het einde van de termijn waarbinnen je werknemer het moet opnemen. Wanneer je medewerker binnen deze termijn in dienst treedt bij een nieuwe werkgever, kan je (voormalige) werknemer (het resterende deel van) het verlof alsnog opnemen bij die nieuwe werkgever en een uitkering aanvragen. Je voormalige medewerker kan aan jou een opgave vragen van het (nog resterende aanvullende) geboorteverlof.

Adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid

Door de invoering van de WIEG heeft je medewerker sinds 1 januari 2019 langer recht op adoptie- of pleegzorgverlof, namelijk zes weken. Tijdens dit verlof heeft je werknemer recht op een uitkering van 100% van het dagloon (tot maximaal het maximumdagloon). Je medewerker kan het adoptie- en pleegzorgverlof opnemen vanaf vier weken vóór de eerste dag dat het kind in het gezin wordt opgenomen tot 22 weken daarna. Je medewerker is niet verplicht dit verlof aaneengesloten op te nemen; een spreiding van dit verlof over de 26 weken is ook mogelijk.

Vragen? Wij helpen

Heb je vragen over de regelingen van het geboorteverlof, adoptie- of pleegzorgverlof? Is sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang en leidt overleg met je medewerker over de spreiding van het verlof niet tot een oplossing? Neem dan contact op met de ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum voor een vrijblijvend en gratis eerste advies. Maak ook gerust een afspraak voor een persoonlijke kennismaking op ons kantoor of bij jou op locatie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via ons contactformulier.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.