Ontslag via UWV

Aanvraag ontslagvergunning

Wil jouw werkgever je ontslaan vanwege een bedrijfseconomische reden? Of is je werkgever van plan het dienstverband op te zeggen wegens jouw langdurige arbeidsongeschiktheid? Dit kan niet zomaar. Je werkgever heeft voor deze ontslagredenen toestemming nodig van het UWV. Hij moet een zogenoemde ontslagvergunning aanvragen. Als werknemer kun je in de ontslagprocedure bij het UWV de ontslagaanvraag aanvechten.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

De ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum bieden je graag hulp bij dreigend ontslag.

 • Informeel kantoor gespecialiseerd in ontslagrecht
 • Betaalbare hulp bij ontslag voor werknemers
 • Deskundige rechtsbijstand in begrijpelijke taal
 • Snelle afhandeling van jouw zaak door no-nonsense arbeidsrechtjuristen
 • Jarenlange ervaring in het bijstaan van zowel werknemers als werkgevers

Neem gerust contact op voor een gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in.

Hulp bij ontslag voor werknemers

De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum bieden hulp aan werknemers bij dreigend ontslag. Wij geven je een gratis en vrijblijvend eerste advies. Eventueel vechten wij daarna het ontslag voor je aan. Wil je werkgever een schikking treffen? Dan onderhandelen wij namens jou met je werkgever over de ontslagvoorwaarden. Wij doen niets zonder eerst met jou te overleggen en houden zoveel mogelijk rekening met jouw wensen. We behartigen graag jouw belangen.

Ontslag via het UWV

De gang van zaken in een procedure bij het UWV is als volgt. Jouw werkgever dient een ontslagaanvraag (een verzoek om de arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen) in bij het UWV. In de ontslagaanvraag moet je werkgever onder meer onderbouwen waarom jouw ontslag noodzakelijk is.

Vervolgens stelt het UWV jou in de gelegenheid om schriftelijk op de ontslagaanvraag te reageren. Je doet dit door het indienen van een verweerschrift. Soms heeft het UWV naar aanleiding van het verweerschrift nog vragen aan je werkgever. Je werkgever mag dan nog een toelichting geven en jij als werknemer kan daarop reageren.

Beslissing

Nadat je verweer hebt gevoerd, beoordeelt het UWV de door jouw werkgever aangevoerde ontslaggrond(en) op basis van de uitvoeringsregels. Het UWV beslist vervolgens over het verlenen van de ontslagvergunning. De procedure bij het UWV kan 4 tot 8 weken duren en soms nog langer.

Ontslagaanvraag afgewezen

Als het UWV de ontslagaanvraag afwijst, blijft jouw arbeidsovereenkomst in stand. Je behoudt dan dus je baan. Jouw werkgever kan dan proberen het dienstverband alsnog te beëindigen door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of door het treffen van een schikking.

Ontslagaanvraag toegewezen

Als de ontslagvergunning is verleend, eindigt het dienstverband niet vanzelf. Jouw werkgever moet namelijk de arbeidsovereenkomst (tijdig) opzeggen. Je werkgever moet daarbij rekening houden met de geldende opzegtermijn. Daarvoor geldt dat jouw werkgever de opzegtermijn mag verminderen met de duur van de procedure, zolang er maar minimaal een maand opzegtermijn resteert.

Transitievergoeding

Nadat jouw werkgever een ontslagvergunning heeft verkregen en het dienstverband heeft opgezegd, is je werkgever in de meeste gevallen verplicht om aan jou een transitievergoeding te betalen.

Oneens met UWV-beslissing, herstel dienstverband of billijke vergoeding

Als je van mening bent dat het UWV ten onrechte een ontslagvergunning heeft verleend, dan kun je binnen twee maanden een procedure starten bij de kantonrechter. In die procedure kun je vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst of vragen om een aanvullende billijke vergoeding.

Opzegverbod

Je werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen als er sprake is van een opzegverbod. Het UWV geeft in dat geval ook geen toestemming voor het ontslag. Als er sprake is van een opzegverbod is het dus belangrijk om dit al in de UWV-procedure aan te geven. Het is een werkgever verboden om het dienstverband op te zeggen:

 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte
 • Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof of tijdens de arbeidsongeschiktheid die verband houdt met zwangerschap of bevalling
 • Bij lidmaatschap van de ondernemingsraad of van een vakbond

Let op!
Als jouw werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt

 • Zonder ontslagvergunning,
 • Met een ontslagvergunning waarmee jij het oneens bent of
 • Tijdens een opzegverbod,

Dan is het belangrijk dat je direct een arbeidsrechtjurist inschakelt. Een verzoek tot herstel van het dienstverband of een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding moet je namelijk binnen twee maanden na de dag dat het dienstverband is geëindigd, indienen bij de kantonrechter.

Neem contact met ons op

Dreig je ontslagen te worden wegens ziekte of reorganisatie? Ben je van mening dat jouw ontslag onterecht is? Neem vrijblijvend contact op met één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.