Ontslag via de kantonrechter

Is je werkgever niet tevreden over jouw functioneren? Of is er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie? Je werkgever kan dan een ontslagprocedure starten bij de kantonrechter. Dit heet de ontbindingsprocedure.

De ontbindingsprocedure: verweerschrift indienen

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

De ontbindingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift door jouw werkgever bij de kantonrechter. Het verzoekschrift bevat in ieder geval:

  • de reden(en) waarom je werkgever vindt dat het dienstverband moet worden ontbonden; de zogenaamde ontslagreden
  • het verzoek aan de kantonrechter om de ontbinding van je arbeidsovereenkomst op een zo kort mogelijke termijn uit te spreken, al dan niet onder het toekennen van de transitievergoeding.

Vervolgens stelt de kantonrechter jou in de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. Het verweerschrift bevat in ieder geval:

  • de reden(en) waarom je het niet eens bent met het ontbindingsverzoek en
  • een verzoek aan de kantonrechter om de transitievergoeding toe te kennen als de kantonrechter het ontbindingsverzoek toewijst en
  • eventueel een verzoek om een aanvullende billijke vergoeding

Het verzoekschrift en het verweerschrift worden besproken tijdens een zitting bij de kantonrechter. De kantonrechter stelt jou en je werkgever in de gelegenheid het verweer- en verzoekschrift mondeling toe te lichten. Ook stelt de kantonrechter vragen aan beide partijen.

Uitspraak van de kantonrechter

De kantonrechter zal jou en je werkgever vaak in de gelegenheid stellen alsnog een schikking te treffen. Wanneer partijen geen schikking treffen, doet de kantonrechter uitspraak.

Als de kantonrechter het ontbindingsverzoek toewijst, dan zal hij meestal de transitievergoeding aan jou toekennen. Als de kantonrechter van oordeel is dat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan hij daarnaast nog een billijke vergoeding toekennen. Als de kantonrechter vindt dat jij als werknemer ernstig verwijtbaar hebt gehandeld (of nagelaten), dan kent hij geen transitievergoeding toe, of slechts gedeeltelijk. De kantonrechter kan het ontbindingsverzoek ook afwijzen. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Je behoudt dan dus je baan.

Meestal doet de kantonrechter binnen twee weken na de mondelinge behandeling uitspraak.

Schikken of procederen

Vaak zal je werkgever, voordat hij een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter start, aan jou een ontslagvoorstel doen. Meestal gebeurt dit in de vorm van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Ga je hier, na eventuele onderhandelingen, mee akkoord, dan is er sprake van een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Je zaak is dan geschikt.

Een werkgever zal meestal de voorkeur geven aan een schikking vanwege de onzekerheid over de uitkomst van de ontbindingsprocedure. Ook de kosten en de duur van een ontbindingsprocedure zijn redenen waarom een werkgever meestal probeert het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Let op!
De uitkomst van een ontbindingsprocedure kan nadelige gevolgen voor je hebben: het verlies van je baan en mogelijk ook het verlies van je recht op een WW-uitkering. Het is dus van groot belang dat je je goed laat adviseren en bijstaan.

De ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum behartigen graag jouw belangen als jouw werkgever het dienstverband door een ontbindingsprocedure wil beëindigen. Wij stellen in overleg met jou het verweerschrift op en vertegenwoordigen je op de zitting.

Als je wilt kunnen wij ook ruim vóór de zittingsdatum contact opnemen met je werkgever om te onderzoeken of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst buiten de rechter om kan worden opgelost door het treffen van een schikking. Uiteraard is een schikking alleen zinvol als de voorwaarden waaronder die tot stand komt voor jou gunstiger zijn dan de mogelijke uitkomst van een procedure bij de kantonrechter.

Neem contact met ons op

Neem gerust contact op om jouw situatie vrijblijvend voor te leggen aan onze ontslagspecialisten.
Wij helpen graag en ons eerste advies is gratis. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.