Cumulatiegrond

Ontslag wegens combinatie van redenen

Met ingang van 1 januari 2020 werd een nieuwe grond geïntroduceerd op basis waarvan je kunt worden ontslagen: de cumulatiegrond. De cumulatiegrond (combinatiegrond) betreft een combinatie van redenen die kunnen leiden tot ontslag. Uitgangspunt is dat voor een ontslag dat is gebaseerd op de in de wet geformuleerde ontslagronden de betreffende ontslaggrond volledig is onderbouwd. Maar in geval van de cumulatiegrond kun je ontslagen worden op basis van meerdere ontslagredenen die op zichzelf niet voldoende onderbouwd zijn.

Wil je meer weten over de cumulatiegrond of wil je weten op basis van welke combinatie van ontslaggronden je werkgever jou kan ontslaan? Vraag een gratis eerste adviesgesprek aan. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 of stel je vraag online. Wij helpen je graag.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Welke combinatie vormt de cumulatiegrond?

Je kunt ontslagen worden op basis van een combinatie van de volgende gronden:

Het is niet mogelijk omstandigheden, zoals reorganisatie, langdurige arbeidsongeschiktheid of werkweigering wegens gewetensbezwaren te combineren.

Wat betekent de cumulatiegrond voor werknemers?

Om je te kunnen ontslaan, moest je werkgever vóór 2020 een volledig onderbouwde ontslaggrond aandragen in een ontslagprocedure bij de rechter. Vanaf 1 januari 2020 kan je werkgever meerdere ontslaggronden combineren die elk op zich niet volledig onderbouwd zijn. Sinds de invoering van de cumulatiegrond is het dus mogelijk ontslagen te worden op basis van bijvoorbeeld deels disfunctioneren en deels vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

Let op!

Belangrijk is dat de combinatie van gronden zodanig dient te zijn dat van je werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst met jou te laten voortduren.

De cumulatiegrond in de praktijk

In de praktijk komt het geregeld voor dat een niet goed functionerende werknemer een verbetertraject moet doorlopen en dat gedurende dat verbetertraject de arbeidsverhouding verslechtert. Er is dan sprake van disfunctioneren én van een verstoorde arbeidsrelatie. De cumulatie van deze twee gronden kan voor de rechter voldoende zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Preventieve toets

Als je werkgever je wil ontslaan op basis van de cumulatiegrond, dan zal, zoals bij elke ontslaggrond, het voornemen tot ontslag vooraf moeten worden getoetst door de rechter. De rechter gaat dan na of er voldoende steekhoudende redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

In een aantal gevallen is de preventieve toets bij ontslag niet aan de orde. Dit is het geval:

  • Bij ontslag tijdens de proeftijd
  • Bij ontslag op staande voet
  • Als je schriftelijk instemt met het ontslag
  • Als de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden

Cumulatiegrond en ontslagvergoeding

Wanneer de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van de cumulatiegrond, heb je als werknemer recht op een hogere ontslagvergoeding. De rechter kan een vergoeding toekennen die maximaal anderhalf maal de transitievergoeding bedraagt.

Hulp nodig? Neem contact op

Wil je een vrijblijvende beoordeling van jouw situatie? Neem direct contact op met het Juridisch Centrum. Onze ervaren arbeidsrechtjuristen geven je dan ook een gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief). Of stel je vraag via ons contactformulier. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.