Ontbinding wegens verwijtbaar handelen of nalaten

Alternatief voor ontslag op staande voet

Een medewerker die zich behoorlijk heeft misdragen, wil je wellicht meteen ontslaan. Maar de eisen voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet zijn zeer strikt. Een alternatief kan zijn om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen van de werknemer.

Volgens de wet gaat het om ‘verwijtbaar handelen of nalaten dat dermate ernstig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt’. De wetstekst is dus niet erg concreet. Het is een zogeheten open norm, die de kantonrechter uiteindelijk invult. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder verwijtbaar handelen onder meer wordt verstaan:

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

  • handelen of nalaten dat ook een ontslag op staande voet zou rechtvaardigen
  • het niet nakomen door een zieke werknemer van verplichtingen die hem bij wet zijn opgelegd (bijvoorbeeld als een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie)

Heeft je medewerker mogelijk verwijtbaar gehandeld? Bel het Juridisch Centrum voor een gratis eerste advies: 088 – 777 10 10 (lokaal tarief).

Verschil tussen ontbinding wegens verwijtbaar handelen en ontslag op staande voet

Na een ontslag op staande voet kun je als werkgever per direct de uitbetaling van het salaris stopzetten. Bij ontbinding wegens verwijtbaar handelen moet je het salaris tot aan de ontbindingsdatum doorbetalen. Dit kan betekenen dat je na het indienen van het ontbindingsverzoek nog twee of drie maanden het loon moet voldoen. Dit is natuurlijk onwenselijk. Niettemin kan het verstandig zijn om niet te kiezen voor een ontslag op staande voet, maar de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen of nalaten.

De regels voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet zijn zeer strikt. Als het ontslag op staande voet geen stand houdt in een gerechtelijke procedure, kan een werknemer kiezen voor het behoud van zijn baan óf - indien hij zich neerlegt bij de beëindiging van het dienstverband – de kantonrechter verzoeken tot het toekennen van de transitievergoeding, een vergoeding voor onregelmatig ontslag en een billijke vergoeding. Die vergoedingen kunnen aanzienlijk zijn.

De kantonrechter toetst streng bij ontbinding wegens verwijtbaar handelen of nalaten. Maar bij een ontslag op staande voet toetst de kantonrechter nóg strikter of aan alle eisen en voorwaarden is voldaan.

Een ontslag op staande voet moet je onverwijld geven. Dit betekent dat je je werknemer moet ontslaan zodra duidelijk is wat het verwijtbare gedrag behelst. Bij een ontbinding wegens verwijtbaar handelen geldt die eis niet.

Voordelen ontbinding via de kantonrechter

De route van ontbinding via de kantonrechter is meestal veiliger dan een ontslag op staande voet:

  • Geen eis dat je het ontslag onmiddellijk moet geven
  • Geen risico op schadeplichtigheid en het betalen van extra schadevergoedingen (vergoeding voor onregelmatig ontslag en billijke vergoeding)
  • Minder strenge toetsing door de kantonrechter

Verwijtbaar handelen en ernstig verwijtbaar handelen

Bij ontbinding wegens verwijtbaar handelen heeft je werknemer nog steeds recht op de transitievergoeding. Maar je kunt ook de kantonrechter verzoeken om vast te stellen dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door je werknemer. Ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten heeft de volgende voordelen voor jou als werkgever:

  • Je hoeft geen transitievergoeding te betalen (of slechts een gedeelte)
  • Je hoeft geen billijke vergoeding te betalen
  • In het geval de kantonrechter bij het bepalen van de ontbindingsdatum geen rekening houdt met de opzegtermijn, kun je de loondoorbetaling eerder staken

De grens tussen ‘gewoon’ verwijtbaar en ernstig verwijtbaar

De grens tussen gewoon verwijtbaar en ernstig verwijtbaar is vaak niet duidelijk. Uiteindelijk beoordeelt de rechter op grond van alle feiten en omstandigheden van de zaak of er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten, en zo ja of dit dan ernstig is of niet.

Snel een gratis eerste advies

Heeft een van je werknemers zich (ernstig) misdragen? En vraag je je af wat je het beste kunt doen? Neem contact op met het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht. Onze ervaren arbeidsrechtjuristen en ontslagspecialisten beoordelen gratis en geheel vrijblijvend jouw situatie en vertellen je welke mogelijkheden er zijn.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 of stel je vraag online. Maak ook gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Uiteraard kunnen wij ook bij jou langskomen. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.