Opzeggen met instemming van de werknemer

Je werknemer gaat akkoord met zijn ontslag

Als werkgever kun je een dienstverband beëindigen als je werknemer schriftelijk met jouw opzegging instemt. Je moet dan nog steeds wel aan alle wettelijke eisen voldoen. En je bent verplicht je werknemer te wijzen op zijn rechten en risico’s. Zoals zijn aanspraak op de transitievergoeding en het al dan niet (tijdig) verkrijgen van een WW-uitkering.

Als je het dienstverband met je medewerker opzegt met zijn instemming moet je voldoen aan alle wettelijke eisen die bij een opzegging gelden. Denk hierbij aan:

  • een redelijke grond voor de beëindiging van het dienstverband
  • geen mogelijkheid tot herplaatsing
  • het in acht nemen van de geldende opzegtermijn
  • betaling van de wettelijke transitievergoeding

Wil je weten hoe je het dienstverband van je medewerker zo eenvoudig mogelijk kunt beëindigen? Neem contact op met de ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Ons eerste advies is gratis. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Herroeping door de werknemer

Je werknemer die heeft ingestemd met de opzegging kan die instemming binnen
veertien dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk herroepen (en binnen een termijn van drie weken in het geval jij je werknemer niet op dit recht hebt gewezen binnen uiterlijk twee werkdagen na diens instemming). Na herroeping van de instemming wordt de opzegging niet geacht te hebben plaatsgevonden.

Opzeggen met instemming of een beëindiging met wederzijds goedvinden

Als werkgever kun je er ook voor kiezen om te proberen het dienstverband met je werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen. De afspraken die je bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met je werknemer maakt, worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Het voordeel van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden in vergelijking met een opzegging waarvoor je werknemer zijn instemming heeft gegeven, is dat in een beëindigingsovereenkomst meer zaken dan alleen de beëindiging van het dienstverband worden geregeld. Denk hierbij aan afspraken over een vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden, over de eindafrekening, over het non-concurrentiebeding, en - belangrijk - de finale kwijting.

Vragen? Wij helpen

Wil je de arbeidsovereenkomst met je medewerker opzeggen? Wil je begeleiding in de onderhandelingen met je werknemer over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt? Wil je weten wat de ervaren ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum voor jou als werkgever kunnen betekenen?

Neem contact op voor meer informatie of een gratis eerste advies. Maak ook gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in. Wij helpen graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.