Ontslagvergoeding

Op welke ontslagvergoeding heb ik recht?

Veel werknemers willen zelf ook weg bij hun werkgever nadat ze te horen hebben gekregen dat ze worden ontslagen. De werkgever zal dan wel een passende ontslagvergoeding moeten betalen.

Ontslagvergoeding: transitievergoeding en billijke vergoeding

De wet kent de term ‘ontslagvergoeding’ niet. In de wet is geregeld wanneer je als werknemer recht hebt op de transitievergoeding. In het kort: als je twee jaar in dienst bent en je wordt – eenzijdig – door jouw werkgever ontslagen, dan heb je recht op een transitievergoeding.

Soms heb je als werknemer bovenop de transitievergoeding nog recht op een extra billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door of nalaten van de werkgever.

Er bestaat geen wettelijk recht op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden – met een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst – eindigt. Maar vaak wordt er - veelal na onderhandelingen - wel een ontslagvergoeding afgesproken.

Meer dan de transitievergoeding

In eerste instantie biedt een werkgever in een ontslagvoorstel of beëindigingsovereenkomst vaak alleen maar de transitievergoeding aan. Maar als de werkgever geen redelijk grond voor ontslag heeft, is de transitievergoeding doorgaans niet voldoende als financiële compensatie voor het verlies van het dienstverband. In een procedure bij de kantonrechter of het UWV moet een werkgever die redelijke grond namelijk kunnen aantonen. Kan de werkgever dat niet, dan wordt het dienstverband niet beëindigd. Om dit risico te voorkomen, geeft een werkgever er meestal de voorkeur aan om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Na onderhandelingen is een werkgever dan veelal bereid meer te betalen dan de transitievergoeding.

Let op! Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De transitievergoeding wordt vanaf dat moment op een nieuwe manier berekend.

Maatwerk

Het uitonderhandelen van de hoogte van de ontslagvergoeding is maatwerk. Het gaat niet alleen om de wettelijke regels, maar ook om jouw concrete situatie. Niet alleen de hoogte van de ontslagvergoeding is bij een beëindiging van het dienstverband van belang, ook het maken van afspraken over bijvoorbeeld een vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden, het uitbetalen van vakantiedagen, het vervallen van een non-concurrentiebeding, etc. zijn zeer relevant.

Snel een gratis eerste advies

Wil je weten wat een passende ontslagvergoeding is in jouw situatie? Wil je hulp bij het berekenen van de transitievergoeding? Of heb je een vraag over een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst? Neem contact op met de ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Ons eerste advies is gratis. .

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.
Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. “Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou. Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent.” Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.

 • 1970

  Ronald Smits

  Ronald Smits heeft vanaf 1998 bij verschillende werkgevers gewerkt als advocaat en jurist. Hij houdt zich sinds 2000 bezig met het arbeidsrecht.
 • 1979

  Joris van Vliet

  Joris van Vliet studeerde rechten en is sinds 2007 werkzaam als jurist. Hij begon in het effectenrecht, maar spitste zich vanaf 2008 toe op arbeidsrecht.
 • 1983

  Roelant van der Sanden

  Roelant van der Sanden heeft twee studies afgerond: Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO) en Arbeidsrecht (WO). In 2012 begon hij zijn carrière.