Verwijtbaar handelen of nalaten

Bijna net zo ernstig als ontslag op staande voet

Als je werkgever vindt dat je iets hebt gedaan wat echt niet door de beugel kan, dan kan hij je op staande voet ontslaan. Maar hij kan er in dat geval ook voor kiezen aan de rechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen of nalaten.

De wet spreekt van ‘verwijtbaar handelen of nalaten dat dermate mate ernstig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt’.
Het gaat hier dus om een zogeheten open norm. Uiteindelijk beslist de rechter of sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt wat onder verwijtbaar handelen of nalaten onder meer moet worden verstaan:

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

  • Handelen of nalaten dat ook een ontslag op staande voet zou rechtvaardigen.
  • Het niet nakomen door een zieke werknemer van de verplichtingen die hem bij wet zijn opgelegd, bijvoorbeeld als een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie.

Dreigt jouw werkgever je te ontslaan wegens verwijtbaar handelen of nalaten? Bel direct met het Juridisch Centrum voor een gratis eerste advies: 088 – 777 10 10 (lokaal tarief).

Verwijtbaar handelen of nalaten of ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Naast verwijtbaar handelen, bestaat ook ernstig verwijtbaar handelen. Je werkgever kan de kantonrechter verzoeken om vast te stellen dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Uit de rechtspraak blijkt dat onder ernstig verwijtbaar handelen of nalaten onder meer wordt verstaan:

  • Schending van controlevoorschriften bij ziekte
  • Veelvuldig te laat komen
  • Schending van gedragsregels
  • Schuldig maken aan misdrijven, waardoor een werknemer het vertrouwen van een werkgever onwaardig wordt

Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan grote gevolgen hebben voor jou als werknemer.

Recht op transitievergoeding en WW-uitkering

Bij ontbinding wegens verwijtbaar handelen heb je recht op de transitievergoeding en op een WW-uitkering. Maar bij ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten raak je niet alleen je baan kwijt. Andere nadelige gevolgen zijn:

  • Geen recht op de transitievergoeding (of alleen op een deel van de transitievergoeding)
  • Hoogstwaarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering
  • Per direct geen inkomsten meer (in het geval de kantonrechter bij het bepalen van de ontbindingsdatum geen rekening houdt met de opzegtermijn)

De grens tussen ‘gewoon’ verwijtbaar en ernstig verwijtbaar is vaak niet duidelijk. Uiteindelijk beslist de rechter op grond van alle feiten en omstandigheden van de zaak of er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten, en zo ja of dit dan ernstig is of niet.

Leg jouw situatie geheel vrijblijvend voor aan het Juridisch Centrum

Dreigt jouw werkgever je te ontslaan wegens (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten? Neem direct contact op met het Juridisch Centrum. Onze ervaren arbeidsrechtjuristen beoordelen jouw situatie en geven je een gratis eerste advies.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief). Of stel je vraag via ons contactformulier. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.