Bedrijfseconomisch ontslag

Tegenvallende bedrijfsresultaten

Is er sprake van een slechte bedrijfseconomische situatie op je werk? Of wil jouw werkgever een reorganisatie doorvoeren? Je werkgever kan dan proberen de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen. Daarvoor moet je werkgever een ontslagprocedure starten bij het UWV.

Bedrijfseconomische redenen

Er zijn diverse bedrijfseconomische redenen op grond waarvan jouw werkgever een ontslagprocedure bij het UWV kan starten. Deze redenen zijn:

  • een slechte financiële situatie;
  • structurele werk- of omzetvermindering;
  • bedrijfsorganisatorische redenen;
  • beëindiging van (een deel van de) bedrijfsactiviteiten;
  • technologische veranderingen (zoals automatisering) of
  • een bedrijfsverhuizing.

Meestal is een bedrijfseconomisch ontslag gebaseerd een combinatie van bovenstaande redenen.

Wil je een gratis eerste advies bij (dreigend) ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? Neem contact op met de ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Hulp bij (dreigend) bedrijfseconomisch ontslag

Wanneer je als werknemer te maken hebt met een (dreigend) ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, dan kun je terecht bij het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht. Onze arbeidsrechtjuristen zijn gespecialiseerd in ontslagrecht en hebben jarenlange ervaring in het adviseren en bijstaan van werknemers. Leg jouw situatie gerust aan ons voor. Dit kan per telefoon of schriftelijk. Wij geven je een gratis en geheel vrijblijvend eerste advies.

Beleidsvrijheid van werkgever

Als jouw werkgever wil reorganiseren en je bent van mening dat dit het gevolg is van fouten in de bedrijfsvoering, dan kan je werkgever bovenstaande bedrijfseconomische redenen toch aanvoeren. Je werkgever heeft namelijk een grote beleidsvrijheid over de wijze waarop hij zijn organisatie vorm geeft. Zo kan je werkgever bepalen welke functies komen te vervallen, welke werkzaamheden worden uitbesteed, etc.

Afspiegelingsbeginsel

Als er sprake is van onderling uitwisselbare functies moet jouw werkgever bij een bedrijfseconomisch ontslag rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Je werkgever moet vaststellen welke werknemers in aanmerking komen voor ontslag. Het betreft werknemers  die in onderling uitwisselbare functies binnen een bedrijfsvestiging werkzaam zijn. Hierbij geldt een indeling van het personeel in leeftijdscategorieën (15 t/m 24 jaar, 25 t/m 34 jaar, 35 t/m 44 jaar, 45 t/m 54 jaar en 55 jaar en ouder). Binnen elke leeftijdsgroep komt de werknemer die het kortst in dienst is in aanmerking voor ontslag.

Ontslagregeling

Ook als er sprake is van bedrijfseconomische redenen probeert jouw werkgever mogelijk een schikking met je te treffen. Je werkgever wil het dienstverband dan beëindigen met wederzijds goedvinden. Het kan zijn dat je werkgever daarmee probeert de ontslagregels te omzeilen, zoals het afspiegelingsbeginsel of een ontslagprocedure bij het UWV probeert te voorkomen.

Tips voor werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

  • Ga niet akkoord met een ontslagvoorstel
  • Laat je niet onder druk zetten, vraag bedenktijd
  • Houd je beschikbaar voor werk

Gratis eerste advies of ontslagcheck

Heb je te maken met (dreigend) ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?
Neem contact op met het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht en leg jouw situatie vrijblijvend voor aan onze specialisten. Wij beoordelen jouw ontslagsituatie en geven je een gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.