Transitievergoeding

De wettelijke ontslagvergoeding

Als je een werknemer wilt ontslaan die twee jaar of langer in dienst is, heeft die werknemer bijna altijd recht op de transitievergoeding. Daarnaast kan de werknemer in sommige gevallen nog aanspraak maken op een billijke vergoeding.

Beoordelingen

Klanten over ons

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Laat je als werkgever tijdig adviseren door de ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Wij zoeken graag voor je uit of je een transitievergoeding verschuldigd bent. Ook kunnen we voor je onderhandelen met je werknemer over de hoogte van de ontslagvergoeding en de overige voorwaarden van het ontslag. Bel voor een gratis en vrijblijvend eerste advies.

 • Deskundige ontslagbegeleiding voor werkgevers
 • Gratis inschatting van jouw zaak inclusief eerste advies
 • Bij belangenbehartiging geen hoge advocaattarieven
 • Snelle en efficiënte behandeling van jouw zaak
 • Persoonlijk contact met ervaren jurist en onderhandelaar

Wil je weten of je een transitievergoeding moet betalen? Bel met onze juridisch adviseurs. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Wij helpen graag.

Voor werkgevers

Let op!

Per 1 januari 2020 zijn er wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Wat is de transitievergoeding?

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 wordt de zogenoemde kantonrechtersformule niet meer toegepast. De transitievergoeding is daarvoor in de plaats gekomen. De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die een werknemer onder bepaalde voorwaarden ontvangt als de werkgever het dienstverband beëindigt. De transitievergoeding is bedoeld voor:

 • Het compenseren van het baanverlies en;
 • De financiering van de overgang (transitie) van werk naar werk.

Wanneer moet je een transitievergoeding betalen?

Als je het dienstverband wil beëindigen van een werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, moet je een transitievergoeding betalen. De ontslagvergoeding betaal je als werkgever uit aan je werknemer na inhouding van loonbelasting.

Maar een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als:

 • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • De werknemer wordt ontslagen op of na de pensioengerechtigde/AOW-gerechtigde leeftijd;
 • De werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt;
 • De werknemer zelf heeft opgezegd of de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer door de kantonrechter is ontbonden, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever;
 • Er in de cao is afgeweken van de transitievergoeding;
 • Je in surseance van betaling of faillissement verkeert.

De hoogte van de transitievergoeding berekenen

Om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen, maak je de volgende berekening:

over de eerste 10 jaar: 1/6de van het (bruto)maandloon per 6 maanden diensttijd en
over de periode daarna: 1/4de van het (bruto)maandloon per 6 maanden diensttijd.

Voor werknemers van 50 jaar en ouder geldt een overgangsregeling (tot 1 januari 2020). Deze werknemers hebben in enkele gevallen recht op een hogere transitievergoeding.

Sinds 1 januari 2019 geldt een maximale vergoeding van € 81.000,- bruto of een (bruto)jaarsalaris als het jaarsalaris hoger is dan € 81.000,- bruto. Dit maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Bij het berekenen van de transitievergoeding is het brutoloon dus het uitgangspunt. Dit is het vaste salaris, vakantiegeld, dertiende maand of eindejaarsuitkering. Maar ook variabele looncomponenten vallen daaronder, zoals provisie, bonussen en onregelmatigheidstoeslagen. Bij variabele looncomponenten wordt een gemiddelde daarvan over een bepaalde periode in de berekening van de transitievergoeding meegenomen.

Let op! Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De transitievergoeding wordt vanaf dat moment op een andere manier berekend.

Verrekenen van kosten

Als werkgever kun je twee soorten kosten in mindering brengen op de transitievergoeding: transitiekosten en de inzetbaarheidskosten. Transitiekosten zijn kosten voor de overgang (transitie) van werk naar werk. Het gaat hier dus om kosten die verband houden met het einde van het dienstverband. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor outplacement of eventuele omscholing. Inzetbaarheidskosten daarentegen staan los van het einde van het dienstverband. Dit zijn kosten die al zijn gemaakt, voordat duidelijk werd dat de werknemer zou worden ontslagen. Denk aan kosten voor het volgen van een opleiding. Voor verrekening van deze kosten gelden wel strenge regels.

Afwijken regeling transitievergoeding

De werknemer kan meestal zelf beslissen op welke wijze hij de ontslagvergoeding besteedt. Maar in sommige gevallen voorziet de toepasselijke cao in een gelijkwaardige voorziening, waardoor je als werkgever van de wettelijke transitievergoeding mag afwijken. Denk aan scholingsfaciliteiten, outplacement of een andere vergoedingsregeling.

Financiële problemen en toch transitievergoeding betalen?

 • Als je een mkb-werkgever bent met minder dan 25 werknemers en je voldoet aan een aantal specifieke voorwaarden, dan kan de hoogte van de transitievergoeding substantieel lager zijn;
 • Je kunt surseance van betaling aanvragen. Als de rechter de surseance uitspreekt, kun je de arbeidsovereenkomsten van je werknemers beëindigen zonder dat je de transitievergoeding verschuldigd bent. Het aanvragen van surseance is natuurlijk een vergaande maatregel, maar het kan soms noodzakelijk zijn om een faillissement af te wenden.

Transitievergoeding bij zieke werknemer - Wet compensatie transitievergoeding

Een werkgever moet bij een zieke werknemer het loon doorbetalen. Wanneer de werknemer meer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op de transitievergoeding.

Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag indienen om de betaalde transitievergoeding terug te krijgen. Zo wordt voorkomen dat een werkgever naast het doorbetalen van het loon gedurende twee jaar met extra kosten wordt geconfronteerd doordat zij de transitievergoeding moeten betalen. Aan de compensatieregeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

Let op! Door de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 kan je zieke werknemer nu afdwingen dat er een einde komt aan het slapend dienstverband en dat je de transitievergoeding betaalt. Voor het betalen van de transitievergoeding kun je onder bepaalde voorwaarden compensatie aanvragen bij het UWV.

Het Juridisch Centrum voor werkgevers – transitievergoeding berekenen en onderhandelen

De transitievergoeding is vaak het uitgangspunt bij onderhandelingen over de uiteindelijke ontslagvergoeding. Voor het berekenen van de transitievergoeding kun je terecht bij het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht. Ook kunnen onze juristen namens jou met je werknemer onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Neem contact op met het Juridisch Centrum. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Maak ook gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Ons eerste advies is altijd gratis.

Marc uit Amersfoort: "Ik ben zeer goed geholpen. Zowel inhoudelijk wat wel en niet kan en belangrijk is en in het voeren van de onderhandelingen voor mij als ook qua uitleg over het proces en de mores hierin en het wegnemen van zorg en onzekerheid (voor zover mogelijk)."

Henriëtte uit Drenthe: "Uitstekende juridische hulp bij traject naar beëindigingsovereenkomst. Zij hebben de onderhandelingen met de werkgever op zich genomen en mijn belangen heel goed vertegenwoordigd. Zo zijn we tot een goede beëindigingsovereenkomst gekomen. Communicatie verliep goed en de jurist legde heel duidelijk alle stappen uit."

Lees meer klantervaringen

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.
Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. “Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou. Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent.” Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.

 • 1970

  Ronald Smits

  Ronald Smits heeft vanaf 1998 bij verschillende werkgevers gewerkt als advocaat en jurist. Hij houdt zich sinds 2000 bezig met het arbeidsrecht.
 • 1979

  Joris van Vliet

  Joris van Vliet studeerde rechten en is sinds 2007 werkzaam als jurist. Hij begon in het effectenrecht, maar spitste zich vanaf 2008 toe op arbeidsrecht.
 • 1983

  Roelant van der Sanden

  Roelant van der Sanden heeft twee studies afgerond: Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO) en Arbeidsrecht (WO). In 2012 begon hij zijn carrière.