Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag UWV – herplaatsing van werknemers

21 September, 2018 14:41

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte gelden wettelijke regels. Die regels zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsregels Ontslag van UWV. Omdat die regels ook niet altijd direct duidelijk zijn, maakt  het UWV ook een toelichting op die uitvoeringsregels. Hierin licht het UWV toe, hoe ze in de praktijk omgaan met de uitvoeringsregels en hoe ze een ontslagaanvraag beoordelen.

Het UWV heeft onlangs een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels gepubliceerd. Een van de punten die verder wordt toegelicht en uitgewerkt, is de herplaatsing van werknemers.

Herplaatsing bij reorganisatie
Als de functie van een werknemer komt te vervallen wegens een reorganisatie, heeft de werkgever de verplichting zich in te spannen een werknemer te herplaatsen in een passende functie. Er zijn veel werkgevers die zich daar met een Jantje van Leiden van af proberen te maken. De werknemer krijgt dan bijvoorbeeld te horen: op internet staan allerlei vacatures, ga daar maar op solliciteren.

Actieve rol van werkgever
Er zijn de afgelopen jaren een aantal werknemers naar de kantonrechter gestapt, waarbij de werkgever niet of nauwelijks werk had gemaakt van de herplaatsingsinspanning. Kantonrechters waren daar vaak kritisch over en hebben duidelijk gemaakt, dat een werkgever echt actief moet kijken of er een andere passende functie is. Deze rechtspraak komt nu duidelijk terug in de Uitvoeringsregels, waarin zelfs een speciaal kopje staat: “Actieve rol werkgever”.

Passende functie voor werknemer
De werkgever moet echt samen met de werknemer zoeken naar een andere functie, bijvoorbeeld door eerst een herplaatsingsgesprek te voeren en vervolgens de werknemer ook te begeleiden bij het zoeken naar een andere functie. De werkgever kan wel van de werknemer eisen dat de werknemer ook op passende functies solliciteert. Dat is met name relevant in situaties, waar meer mensen boventallig zijn en er dus meerdere boventallige kandidaten zijn voor de openstaande vacatures.

Wederzijdse verplichting en informatie
Het is goed dat het UWV de toelichting op de Uitvoeringsregels actueel houdt. Voor een leek blijft het soms echter toch nog lastig te doorgronden hoe het UWV nu toetst, wat de wederzijdse verplichtingen van werkgever en werknemer zijn en welke informatie je als werkgever (bij de ontslagaanvraag) en als werknemer (bij het verweer) moet aandragen.

Heb je als werkgever of werknemer een vraag over ontslag bij een reorganisatie, bijvoorbeeld herplaatsing? Neem contact op met het Juridisch Centrum via tel. 088 - 777 10 10 of info@juridischcentrum.com

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.