Coronavirus: 10 arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers beantwoord

12 Maart, 2020 17:11

Het coronavirus zorgt momenteel voor veel vragen. Niet alleen bij werknemers, maar ook bij ondernemers. Want als werkgever heb je zorgplicht. Dit betekent dat je moet zorgen voor een veilige werkomgeving.

Het Juridisch Centrum verzamelde tien arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers en geeft antwoorden. Voor een advies in jouw specifieke situatie kun je uiteraard contact opnemen met onze arbeidsrechtjuristen.

1. Welke informatie/instructie moet ik geven aan mijn medewerkers?
De belangrijkste adviezen van het RIVM op dit moment zijn:

  • Was je handen regelmatig en goed
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen (beperk lichamelijk contact zoveel mogelijk)
  • Blijf thuis bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid, keelpijn en koorts
  • Werk zoveel mogelijk thuis

Verder wordt opgeroepen om geen bijeenkomsten te houden met meer dan 100 personen.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart 2020.

2. Een medewerker blijkt recent in een gebied met veel besmettingen te zijn geweest. Moet ik deze medewerker nu de toegang tot de werkvloer ontzeggen?
Als je medewerker geen gezondheidsklachten heeft, is het volgens de RIVM momenteel niet nodig om de toegang tot de werkvloer te weigeren. Wel wordt vanaf vandaag iedereen aangeraden om zoveel mogelijk thuis te werken. Als je medewerker wél gezondheidsklachten heeft, laat je medewerker dan:

  • thuis blijven
  • het fysieke contact met anderen beperken
  • telefonisch contact opnemen met de huisarts bij een combinatie van hoge koorts en verkoudheid/luchtwegklachten

3. Ik wil dat de medewerker die recent in besmet gebied was, uit voorzorg twee weken thuisblijft. Kan ik hem/haar verplichten om hiervoor vakantiedagen op te nemen?
Nee, je kunt de medewerker niet verplichten om hiervoor vakantiedagen op te nemen. Uiteraard wil je wel het risico op besmetting beperken. Laat je medewerker thuiswerken als dat mogelijk is. Overigens ben je wel verplicht om in dat geval het loon door te betalen.

4. Een medewerker heeft vakantieplannen naar besmet gebied. Kan ik deze medewerker verplichten om na thuiskomst twee weken onbetaald verlof op te nemen?
Er bestaat nog geen rechtspraak over dit soort situaties. Om problemen te voorkomen, adviseren wij om in een dergelijk geval het salaris door te betalen.

5. Kan ik een medewerker op staande voet ontslaan als deze het negatief reisadvies negeert en toch op vakantie gaat naar besmet gebied?
Als werkgever mag je van je werknemer verlangen dat hij zich onthoudt van dergelijk risicovol gedrag. Of het voldoende is voor ontslag op staande voet is echter nog maar de vraag. Ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie in het arbeidsrecht en wordt streng getoetst.

6. Moet ik het loon doorbetalen als een medewerker tijdens zijn buitenlandse vakantie in quarantaine moet verblijven in verband met het coronavirus?
Als je medewerker geen gezondheidsklachten heeft, maar niet naar het werk kan komen vanwege verplichte quarantaine of (reis)beperkingen vanwege het coronavirus, dan kan er zich een situatie voordoen waarin je niet gehouden bent het loon door te betalen. We spreken dan van een exceptioneel risico. Of hier sprake van is, is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de aard van de organisatie en de aard van de werkzaamheden.

7. Kan ik mijn medewerker verplichten te werken als hij in quarantaine verblijft?
Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. Een persoon die in quarantaine gaat is niet ziek, maar heeft contact gehad met een patiënt met een bewezen infectie. Als je medewerker niet ziek is en de mogelijkheid heeft om te werken op de plek waar hij in quarantaine verblijft, dan kun je het werken verplichten.
Als je medewerker ziek is, dan kun je hem niet verplichten om te werken.

8. Een medewerker is naar het werk gekomen, terwijl hij weet dat hij besmet is met het coronavirus. Kan ik hem nu ontslaan (op staande voet)?
Als sprake is van bewust roekeloos handelen, dan kan dat een dringende reden zijn voor ontslag. Of een ontslag (op staande voet) ook daadwerkelijk stand houdt, hangt af van de feiten en omstandigheden van het concrete geval.

9. Een van mijn medewerkers is besmet met het coronavirus en ik moet van de overheid mijn bedrijf sluiten. Moet ik het loon van mijn medewerkers doorbetalen?
In beginsel moet je het loon doorbetalen, maar wellicht kom je in aanmerking voor werktijdverkorting. Je kunt hiervoor contact opnemen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

10. Door het coronavirus is er minder werk binnen mijn bedrijf. Kan ik gebruik maken van werktijdverkorting?
Werktijdverkorting is mogelijk voor bedrijven die tijdelijk minder werk hebben voor (een deel van) het personeel door omstandigheden die buiten het normale bedrijfsrisico vallen. Het coronavirus valt hieronder. Ondernemers moeten aantonen dat ze ten minste twee weken en naar schatting maximaal 24 weken minstens 20% minder werk hebben door het coronavirus. Werktijdverkorting kun je aanvragen via het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vergunning is maximaal zes weken geldig.

Vragen? Wij helpen

Staat jouw arbeidsrechtelijke vraag over het coronavirus er niet bij? Neem dan contact op met de ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum voor een vrijblijvend en gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via ons contactformulier.

Raadpleeg de websites van het RIVM en van de Rijksoverheid voor meer informatie en de meest actuele situatie wat betreft het coronavirus.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.