Ontslag via UWV

Ontslagvergunning aanvragen

Wil je als werkgever het dienstverband met jouw werknemer opzeggen wegens een bedrijfseconomische reden of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van je werknemer? Dan heb je daarvoor toestemming nodig van het UWV. Je verzoekt dan om een ontslagvergunning. Je kunt de arbeidsovereenkomst pas opzeggen als je de ontslagvergunning hebt verkregen.

De ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum helpen je graag bij het aanvragen van een ontslagvergunning.

 • Informeel kantoor gespecialiseerd in ontslagrecht
 • Betaalbare ontslagbegeleiding voor werkgevers
 • Juridische hulp in begrijpelijke taal
 • Snelle afhandeling van jouw zaak door doortastende arbeidsrechtjuristen
 • Betrokken juristen met jarenlange ervaring

Neem gerust contact op voor een gratis eerste advies of voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 of vul het contactformulier in.

Ontslagbegeleiding voor werkgevers

De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum bieden hulp aan werkgevers bij een ontslagprocedure via UWV. Wij kunnen je helpen je bij de aanvraag van de ontslagvergunning. Ook kunnen wij een reactie opstellen als je werknemer zich in de ontslagprocedure verweert. Als het UWV de ontslagaanvraag afwijst, kunnen wij je ook adviseren. Daarnaast kunnen wij je van dienst zijn bij het treffen van een schikking met je werknemer, oftewel een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Wij kunnen dan namens jou met je werknemer onderhandelen over de ontslagvoorwaarden en -na een akkoord- een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst opstellen.

Ontslag via het UWV - de procedure in het kort

De eerste stap is om een ontslagaanvraag (een verzoek om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen) in te dienen bij het UWV. Dit doe je door het aanleveren van gegevens in drie formulieren: deel A (algemene werkgevergegevens), deel B (gegevens van de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd) en deel C (de onderbouwing van de ontslagaanvraag).
Voor deel C geldt dat de daarin vermelde gegevens cruciaal zijn voor de beoordeling van het UWV of de ontslagvergunning wordt afgegeven of niet. Het is daarom aan te raden om een jurist in te schakelen die de formulieren voor jou invult (en eventueel bij het UWV indient) of die de door jou ingevulde formulieren controleert.

Nadat alle formulieren (deel A, B, C) zijn ingediend, stelt het UWV jouw werknemer in de gelegenheid om schriftelijk op de ontslagaanvraag te reageren door middel van een verweerschrift. Soms volgt daarna nog een tweede schriftelijke ronde, waarin jij en je medewerker in de gelegenheid worden gesteld om op elkaars standpunten te reageren.

Het UWV beoordeelt vervolgens de ontslagaanvraag op basis van de uitvoeringsregels en beslist over het verlenen van de ontslagvergunning.

Opzegtermijn

Nadat je van het UWV toestemming voor de opzegging hebt gekregen, kun je de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen, bij voorkeur onder vermelding van de ontslagreden. Let op! Houd daarbij rekening met de juiste opzegtermijn. De opzegtermijn mag worden verkort met de tijd gelegen tussen de datum waarop het UWV de volledige ontslagaanvraag heeft ontvangen en de datum waarop het UWV de ontslagvergunning heeft verleend. Wel moet altijd een opzegtermijn van een maand resteren.

Opzegverbod

Als er sprake is van een opzegverbod, dan kun je de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Ook niet als je een ontslagvergunning hebt. Meestal is het zo dat het UWV geen ontslagvergunning verleent, wanneer sprake is van een opzegverbod.

De belangrijkste opzegverboden zijn:

 • Opzeggen tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid;
 • Opzeggen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof of tijdens de arbeidsongeschiktheid die verband houdt met zwangerschap of bevalling en
 • Opzeggen terwijl je werknemer lid is van de ondernemingsraad of wegens het lidmaatschap van een vakbond.

Een opzegverbod geldt niet altijd, bijvoorbeeld als wordt opgezegd wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.

Wil je weten of in jouw geval sprake is van een opzegverbod, neem dan contact op met de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum.

Ontslagaanvraag toegewezen

Als de ontslagvergunning is verleend, eindigt het dienstverband niet vanzelf. Je moet:

 • De arbeidsovereenkomst op tijd opzeggen en
 • Rekening houden met de geldende opzegtermijn.

Is een ontslagvergunning verleend, dan mag je de geldende opzegtermijn verminderen met de duur van de ontslagprocedure, zolang er maar minimaal een maand opzegtermijn resteert.

Nadat de ontslagvergunning is toegewezen, heb je vier weken de tijd om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Daarna vervalt de geldigheid van de ontslagvergunning.

Als je werknemer het niet eens is met de beslissing van het UWV, dan kan hij een procedure starten bij de kantonrechter.

Ontslagaanvraag afgewezen door UWV

Als het UWV de ontslagaanvraag afwijst, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Je kunt dan proberen het dienstverband alsnog te beëindigen door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of door het treffen van een schikking.

Procederen bij het UWV of een vaststellingsovereenkomst

Het is vaak verstandig om in plaats van het voeren van een UWV procedure te proberen het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden. Als je werknemer akkoord gaat met de ontslagvoorwaarden, leg je deze afspraken vervolgens vast in een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Je voorkomt daarmee dat je:

 • Te maken krijgt met een langdurige ontslagprocedure (4 tot 8 weken of zelfs langer);
 • Het risico loopt dat het verzoek om een ontslagvergunning wordt afgewezen en je werknemer in dienst blijft;
 • Te maken krijgt met een eventuele vervolgprocedure bij de kantonrechter en hoger beroep.

Leg jouw situatie voor aan de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum. Wij kunnen je adviseren of je beter kunt procederen of schikken. Uiteraard kunnen we je in beide gevallen ook bijstaan.

Neem contact met ons op

Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of mail je vraag. Telefonisch een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen is ook mogelijk. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Wij helpen je graag en ons eerste advies is gratis.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.