MKB verzuim-ontzorg-verzekering

6 November, 2019 14:28

Verzachtende maatregelen in geval van loondoorbetaling bij ziekte

Veel MKB-werkgevers hebben grote moeite met de verplichting om tijdens ziekte van hun medewerker gedurende twee jaar het loon door te betalen. Om die verplichting draaglijker te maken is er een aantal regelingen getroffen.

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de werkgeversorganisaties (MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland) en het Verbond van Verzekeraars, hebben afgesproken dat er met ingang van 1 januari 2020 een betaalbare verzuimverzekering moet zijn die MKB-werkgevers ontzorgt bij ziekte van medewerkers. Met de verzekering wordt het financiële risico afgedekt en krijgt de werkgever ondersteuning bij de wettelijke verplichtingen in geval van ziekte. Bijzonder aan deze verzekering is dat de werkgever niet het risico loopt een loonsanctie te krijgen wanneer hij de adviezen van de verzekeraar opgevolgd heeft. De verzekeraar betaalt dan een eventueel door het UWV opgelegde loonsanctie.

Tegemoetkoming kosten loondoorbetaling

Vanaf 2021 kunnen werkgevers een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar. Het gaat dan om een korting op de premieheffing die maximaal € 1.200,- per werkgever bedraagt. Werkgevers kunnen deze korting bijvoorbeeld inzetten om een verzuimverzekering af te sluiten. De regering trekt in totaal € 450 miljoen uit voor deze tegemoetkoming.

Vragen? Het Juridisch Centrum helpt

Heb je vragen over de verplichting tot doorbetaling van het loon tijdens ziekte? Neem dan contact op met de ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum voor een eerste gratis advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.