Corona-crisis: NOW 2.0 gelanceerd - eerdere ontslagboete geschrapt

10 Juli, 2020 13:37

NOW 2.0 aanvragen kan tot 1 september 2020

Ben je ondernemer of werkgever met minimaal twintig procent omzetverlies en wil je gebruik maken van overheidssteun? De tweede aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) is deze week ingegaan. Je kunt tot en met 31 augustus een tegemoetkoming aanvragen via het UWV-loket. Ook als je al eerder een NOW-aanvraag hebt gedaan, kun je een aanvraag indienen.

Verplicht loon doorbetalen

De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk banen te behouden in deze corona-crisistijd. Voorwaarde is daarom dat je de tegemoetkoming in ieder geval gebruikt om de lonen door te betalen. Het steunpakket richt zich op omzetdalingen vanaf 1 juni 2020. Als je minimaal twintig procent omzetverlies lijdt over een periode van vier maanden, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Verplicht bij- en omscholing stimuleren

In de nieuwe NOW-regeling ben je als werkgever ook verplicht om je medewerkers te stimuleren om zich te laten bij- of omscholen. Om werkgevers en werkgevers hierbij te helpen introduceert het kabinet de regeling NL Leert Door. Als werkgever moet je een verklaring hierover afleggen bij je aanvraag voor de NOW 2.0.

Geen ontslagboete, wel lagere tegemoetkoming bij ontslagaanvraag

Ben je tijdens de periode dat je de tegemoetkoming ontvangt, alsnog genoodzaakt om personeel te ontslaan? De ontslagboete uit de eerdere NOW-regeling is komen te vervallen, maar let op het volgende:

  • Als je een ontslagaanvraag indient bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van je tegemoetkoming;
  • Als je een ontslagaanvraag indient bij het UWV voor twintig of meer werknemers, dan verlaagt het UWV de toegekende subsidie met 5%. De uitzonderingen op deze regel staan vermeld op de website van het UWV.

Ontslag zonder tussenkomst UWV mogelijk

Ontslag zonder een ontslagprocedure, dus zonder tussenkomst van het UWV, is nog steeds mogelijk. Je kunt je medewerker(s) dan een vaststellingsovereenkomst aanbieden. In dat geval probeer je het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Een jurist van het Juridisch Centrum kan namens jou de onderhandelingen voeren met je medewerker(s) en een rechtsgeldige overeenkomst opstellen.

Gratis eerste advies

Overweeg je om het dienstverband van één of meerdere medewerkers te beëindigen? Laat je dan in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch adviseren. De ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum informeren je over je rechten en plichten. En denken graag met je mee over de mogelijkheden. Neem gerust contact op voor een geheel vrijblijvend en kosteloos eerste advies. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het online contactformulier in. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur. Wij helpen je graag.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.