WAB: goed om te weten voor oproepkrachten

28 April, 2020 12:40

Werk je als oproepkracht of heb je een nul-urencontract, flexibel arbeidscontract, standby-contract of min-maxcontract? Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. In de WAB is nu een wettelijke definitie van de oproepovereenkomst vastgelegd.

De oproepovereenkomst, of het oproepcontract, is een overeenkomst, waarin:

  • Geen eenduidige arbeidsomvang is overeengekomen (niet een aantal uren per tijdvak, bijvoorbeeld een maand of een jaar) en/of
  • De werknemer geen recht heeft op loon als hij niet gewerkt heeft (uitsluiting van de loondoorbetaling).

Als sprake is van een oproepovereenkomst dan geldt het volgende:

  • Je werkgever moet je ten minste vier dagen voorafgaand aan de geplande werkdag oproepen. Als dit niet tijdig en schriftelijk of elektronisch (per e-mail, sms of WhatsApp) gebeurt, dan hoef je geen gehoor te geven aan de oproep. Bij cao kan de oproeptermijn overigens worden verkort tot 24 uur;
  • Als je werkgever binnen 4 dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden de oproep intrekt, dan heb je recht op het loon over de uren, waarvoor je oorspronkelijk bent opgeroepen;
  • Steeds als het oproepcontract 12 maanden heeft geduurd, moet je werkgever jou binnen één maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uren dat je het jaar ervoor gemiddeld hebt gewerkt. Daarbij tellen alle verloonde uren mee, dus ook uitbetaalde ingetrokken of gewijzigde uren, ziekte-uren en vakantie-uren. Zolang je werkgever verzuimt dit aanbod te doen, heb je recht op loon over dit aantal uren.

Vragen? Wij helpen

Heb je vragen over je rechten als oproepkracht? Neem dan contact op met het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht. Onze ervaren arbeidsrechtjuristen geven je graag een gratis eerste advies.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

 

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.