WAB: premiedifferentiatie Werkloosheidswet (WW)

1 November, 2019 15:48

Hoogte premie afhankelijk van soort arbeidsovereenkomst

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt de WW-premie die je als werkgever moet betalen op een andere wijze vastgesteld.

De hoogte van de premie wordt afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst:

  • Er komt een lage premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang en zonder uitsluiting loondoorbetaling.
  • Er komt een hoge premie voor alle andere soorten arbeidsovereenkomsten. Denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of nul-urencontracten en min-maxcontracten.

Van een hoge premie zijn uitgezonderd:

  • arbeidsovereenkomsten met een werknemer onder de 21 jaar die minder dan 48 uur per 4 weken werkt en
  • de arbeidsovereenkomst die is gesloten in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL-traject).

Vaste dienstverbanden aantrekkelijker
Met deze maatregel probeert de overheid vaste dienstverbanden aantrekkelijker te maken voor werkgevers. De gedachte is dat je als werkgever eerder geneigd zal zijn om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan als je een lagere WW-premie betaalt dan bij een flexibel contract.

Met terugwerkende kracht
Om premiemisbruik te voorkomen, zal in een aantal situaties de hoge WW-premie met terugwerkende kracht van toepassing zijn, namelijk als:

  • het dienstverband voor onbepaalde tijd binnen twee maanden na aanvang wordt beëindigd. Daarbij is niet van belang of de werkgever of de werknemer het dienstverband beëindigt;
  • de werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren krijgt verloond dan contractueel voor dat jaar in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.
    (Dit geldt niet voor arbeidsovereenkomsten met een overeengekomen arbeidsduur van meer dan 35 uur per week);
  • de werknemer binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering ontvangt als gevolg van arbeidsuren- of inkomstenverlies bij de werkgever;
  • de werknemer een WW-uitkering krijgt toegekend, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever het lage percentage moest worden herzien, omdat de werknemer binnen een jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst een WW-uitkering ontvangt vanwege arbeidsuren- of inkomstenverlies bij de werkgever.

Vereiste in loonadministratie
Voor werknemers voor wie je de lage premie afdraagt, moet je voortaan een kopie van de arbeidsovereenkomst opnemen in je loonadministratie. Zo kan de Belastingdienst controleren of er daadwerkelijk sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een nul-urencontract of min-maxcontract).

Vragen? Het Juridisch Centrum helpt
Heb je een vraag over de premiedifferentiatie voor de Werkloosheidswet (WW)? Neem dan contact op met de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via ons online contactformulier.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.