De Wet WIEG: Vanaf 1 juli 2020 kun je als vader/partner aanvullend geboorteverlof opnemen

6 December, 2019 16:28

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof opnemen

Geboorteverlof heet ook wel vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof. Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Doel hiervan is om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de partner van de moeder. Ook moeten de wettelijke regelingen bijdragen aan een meer evenwichtige verdeling van arbeid en zorg tussen de ouders/verzorgers.

  • Het geboorteverlof is uitgebreid naar 5 dagen bij een fulltime dienstverband
  • Vanaf 1 juli 2020 kun je aanvullend geboorteverlof opnemen (maximaal 5 weken)
  • Het adoptie- en pleegzorgverlof is verruimd naar 6 weken

Heb je een vraag over geboorteverlof? Of over adoptie- of pleegzorgverlof? Bel dan met de ervaren juristen van het Juridisch Centrum voor een eerste gratis advies: 088 – 777 10 10 (lokaal tarief). Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Advies voor werknemers over verlof

De juristen van het Juridisch Centrum zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ook voor advies over geboorteverlof en andere verlofregelingen kun je bij ons terecht. Bel gerust voor een eerste gratis advies. Wij helpen je graag.

Geboorteverlof uitgebreid

Sinds 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid naar vijf dagen bij een full time dienstverband. Bij een parttime dienstverband is het aantal uren geboorteverlof gelijk aan het aantal werkuren per week. Je werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. Je kunt deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar je moet dit wel doen binnen vier weken na de geboorte van je kind.
Je werkgever mag het partnerverlof of de spreiding daarvan niet weigeren.

Aanvullend geboorteverlof met ingang van 1 juli 2020

Met ingang van 1 juli 2020 kun je als vader of partner tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald, maar je hebt als werknemer gedurende dit verlof recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof.

  • Alleen partners in loondienst hebben recht op het aanvullend geboorteverlof
  • Als je kind op of ná 1 juli 2020 wordt geboren, heb je recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.
  • Je kunt de verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van je kind. Voorwaarde is wel dat je eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.
  • Je moet het aanvullend verlof in hele weken aanvragen. In overleg met je werkgever kun je het verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Je werkgever mag het partnerverlof niet weigeren, maar als sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, dan mag je werkgever in overleg met jou de spreiding van het verlof wijzigen.

De aanvraag van de uitkering wordt gedaan door tussenkomst van je werkgever.

Einde arbeidsovereenkomst en niet (volledig) genoten aanvullend geboorteverlof

Het kan zijn dat je dienstverband eindigt als het (aanvullend) geboorteverlof nog niet volledig is genoten. In dat geval blijven het (resterende) verlof en het eventuele recht op uitkering beschikbaar tot het einde van de termijn waarbinnen je het moet opnemen. Wanneer je binnen deze termijn in dienst treedt bij een nieuwe werkgever, kun je (het resterende deel van) het verlof alsnog opnemen bij die nieuwe werkgever en een uitkering aanvragen. Je kunt aan je voormalig werkgever een opgave vragen van het (nog resterende aanvullende) geboorteverlof.

Adoptie- en pleegzorgverlof verruimd

Door de invoering van de WIEG heb je als werknemer sinds 1 januari 2019 langer recht op adoptie- of pleegzorgverlof, namelijk zes weken. Tijdens dit verlof heb je recht op een uitkering van 100% van het dagloon (tot maximaal het maximumdagloon). Je kunt het adoptie- en pleegzorgverlof opnemen vanaf vier weken vóór de eerste dag dat je kind in het gezin wordt opgenomen tot 22 weken daarna. Je bent niet verplicht dit verlof aaneengesloten op te nemen; een spreiding van dit verlof over de 26 weken is ook mogelijk.

Vragen? Wij helpen

Heb je vragen over het geboorteverlof? Of over adoptie- of pleegzorgverlof? Kom je er met je werkgever niet uit? Neem dan contact op met de ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum voor een vrijblijvend en gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via ons contactformulier.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.