Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

26 November, 2019 13:56

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal de huidige Ambtenarenwet drastisch gaan wijzigen per 1 januari 2020. De Ambtenarenwet 2017 vormt vanaf dat moment het nieuwe wettelijke kader. Deze wet gaat gelden voor iedereen die werkt bij een overheidswerkgever, op enkele uitzonderingen na. Het gaat om het merendeel van de huidige ambtenaren en hun werkgevers, maar er komen ook nieuwe groepen bij.

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

De Wnra regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. Door de Wnra verdwijnt de eenzijdige aanstelling voor de meeste ambtenaren. Ambtenaren werken straks, net als werknemers in het bedrijfsleven, op basis van een arbeidsovereenkomst. De ambtelijke status verdwijnt overigens niet.

Nieuwe groepen

Een aantal overheidswerkgevers heeft nu al werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van TNO, de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), De Nederlandsche Bank, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV. Hier is het private arbeidsrecht dus al van toepassing, maar ook de Ambtenarenwet 2017 is straks op hen van toepassing. De wettelijke bepalingen over integriteit en beperking van grondrechten zullen vanaf de inwerkingtreding van de Wnra ook voor hen gaan gelden. Verder blijven deze medewerkers op basis van arbeidsovereenkomsten en een cao werken. De Wnra verandert daar dus niets aan.

Uitzonderingen

Enkele groepen ambtenaren vallen niet onder de Wnra. Op hen zal de nieuwe Ambtenarenwet niet van toepassing zijn. Deze ambtenaren krijgen dus niet te maken met het private arbeidsrecht, maar behouden hun huidige positie. Dit zijn onder andere:

  • Medewerkers van politie en defensie
  • Rechters en officieren van justitie
  • Politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders

De Wnra en het beëindigen van het dienstverband

Onder de Wnra is het dienstverband op verschillende wijzen te beëindigen:

  • Door opzegging
  • Met wederzijds goedvinden
  • Door een procedure bij UWV of bij de kantonrechter of
  • Door een ontslag op staande voet (vergelijkbaar met strafontslag)

De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het ontslag of beroep in te stellen bij de bestuursrechter komt te vervallen. Als je het niet eens bent met het ontslag, dan kun je verweer voeren bij het UWV of de kantonrechter en in hoger beroep bij het gerechtshof.

Inwerkingtreding

De Wnra treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Vragen? Wij helpen

Val je onder de Wnra en is er sprake van (dreigend) ontslag? Neem dan contact op met de ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum voor een eerste gratis advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via ons contactformulier.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.