Bij herplaatsing ook recht op transitievergoeding?

3 Augustus, 2018 14:41

Twee chauffeurs van een groothandel in levensmiddelen vroegen mij in het najaar van 2017 om advies. Onlangs kon ik hen feliciteren met een mooi resultaat.

Externe herplaatsing
De groothandel waar zij werkten, Bidfood, had veel chauffeurs zelf in dienst, maar wilde een deel van het transportwerk uitbesteden aan een andere partij. In het sociaal plan dat met de OR was afgesproken, stond dat de chauffeurs bij het externe transportbedrijf in dienst konden komen. Ze vielen dan onder een andere CAO met andere arbeidsvoorwaarden. De chauffeurs kregen een bedrag om het verschil in inkomen over een aantal jaar aan te vullen.

Werkgever wil transitievergoeding niet betalen
De chauffeurs die mij benaderden wilden ook nog de transitievergoeding krijgen. Ze werkten al lang bij Bidfood en het ging om een flink bedrag. Volgens mij hadden de chauffeurs gelijk: het was niet hun keuze om extern te worden herplaatst en ze hadden daarom ook recht op de transitievergoeding. Bidfood weigerde echter de transitievergoeding te betalen.

Uitspraak rechtbank
De chauffeurs en een aantal van hun collega’s waren lid van FNV. De vakbond voerde voor een hele groep chauffeurs een procedure bij de Rechtbank Gelderland en won deze glansrijk op 20 juli 2018. Dat was ook wel te verwachten. Het Gerechtshof Arnhem Gelderland besliste in een vergelijkbare zaak in augustus 2017 namelijk ook zo. In die zaak had de werkgever het volgende briefje geschreven:

‘Wij zijn verheugd om te vernemen dat u gebruik hebt gemaakt van het passende aanbod van Dura Vermeer B.V. om bij hen in dienst te treden per 1 augustus 2016 en daarom uw dienstverband met Dynniq opzegt. In deze brief bevestigen wij dat u per 1 augustus 2016 uit dienst treedt bij Dynniq.’

Een dergelijke brief beginnen met ‘Wij zijn verheugd…’ lijkt mij niet erg gepast. Maar bovenal, de werknemers hadden helemaal niet opgezegd, ze hadden alleen een aanbod van externe herplaatsing aanvaardt. Werkgever schreef toen: ‘In deze brief bevestigen wij dat u per 1 augustus 2016 uit dienst treedt bij Dynniq’. Dit mocht de werknemer opvatten als een opzegging en dus was de transitievergoeding verschuldigd.

Recht op transitievergoeding
Juridisch gezien gaat het hierbij om het volgende: Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer die langer dan twee jaar bij de werkgever werkt recht op de transitievergoeding. Van opzegging is natuurlijk sprake als de werkgever een brief stuurt met: “Hierbij zeg ik je arbeidsovereenkomst op”. Maar ook andere mededelingen of uitlatingen van werkgever mag een werknemer opvatten als een opzegging. Bidfood schreef:

‘Conform het Sociaal Plan zul je per 1 januari 2018 extern worden herplaatst in de functie van chauffeur bij de Cornelissen Groep. Concreet betekent dit dat je dienstverband bij Bidfood met ingang van 1 januari 2018 eindigt, per dezelfde datum treedt je in dienst bij de Cornelissen Groep.’

Deze mededeling kan worden gezien als een opzegging, dus de chauffeurs hebben recht op de transitievergoeding.

Re-integratie tweede spoor
Deze uitspraak gaat over herplaatsing bij een externe werkgever in het kader van een reorganisatie. Maar zo’n situatie kan ook spelen bij de zogeheten re-integratie in het tweede spoor. Als een werknemer niet bij de eigen werkgever kan re-integreren, is de werkgever verplicht zich in te spannen voor re-integratie in het tweede spoor, bij een nieuwe werkgever dus. Als deze re-integratie succesvol is, is in de wet niet geregeld hoe de arbeidsrelatie met de oude werkgever moet worden beëindigd. Daar kunnen afspraken over worden gemaakt in een vaststellingsovereenkomst. Maar het komt ook voor dat de werkgever zelf zegt: “De re-integratie is succesvol, dus je bent niet meer bij ons in dienst”. Zo’n mededeling mag een werknemer ook opvatten als een opzegging en dan is ook de transitievergoeding verschuldigd. Dat geldt volgens de kantonrechter Noord-Nederland van januari 2018 zelfs voor interne herplaatsing.

Wil je weten wat de gevolgen zijn van een herplaatsing – intern of extern – in jouw situatie? En of er dan een transitievergoeding verschuldigd is? Neem dan contact op met het Juridisch Centrum op 088 - 777 10 10 of info@juridischcentrum.com.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.