Procedure bij de kantonrechter na uitspraak UWV

Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV

Als jouw werkgever met toestemming van het UWV het dienstverband heeft opgezegd en je bent het daar niet mee eens, dan kun je een procedure starten bij de kantonrechter. In deze procedure kun je verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst of om het toekennen van een billijke vergoeding.

Ook je werkgever kan een procedure starten bij de kantonrechter als het UWV geen ontslagvergunning heeft verleend. Je werkgever verzoekt de kantonrechter dan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter beoordeelt de kwestie geheel opnieuw en kan ook rekening houden met feiten en omstandigheden die zijn ontstaan na de procedure bij het UWV.

Ben je het niet eens met de beslissing van het UWV? Heeft je werkgever na toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst opgezegd? Neem dan direct contact op met de ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Het eerste advies is gratis. Bel 088 – 777 10 10 of stel je vraag online.

Persoonlijk advies, hulp en ondersteuning voor werknemers
De ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum zijn specialisten in ontslag. Als werknemer kun je er terecht voor advies en informatie, hulp en ondersteuning. Ook kunnen wij je bijstaan in een procedure tegen je werkgever.

  • Informeel kantoor van toegankelijke en betrokken arbeidsrechtjuristen
  • Jarenlange ervaring in arbeidsrecht en specialisten in ontslagrecht
  • Adviseren, begeleiden en ondersteunen werknemers in heel Nederland
  • Betaalbare hulp bij ontslag, geen hoge advocaatkosten
  • Deskundige rechtsbijstand en juridisch advies in begrijpelijke taal
  • Schakelen snel en gaan tot het uiterste om jouw belangen te behartigen

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Werknemer als verzoekende partij
Wanneer jouw werkgever het dienstverband beeft opgezegd na toestemming van het UWV en je bent het daar niet mee eens, dan kun je de kantonrechter verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst of om toekenning van een billijke vergoeding.

Bij een herstel van de dienstbetrekking bepaalt de kantonrechter op welk tijdstip jouw werkgever de arbeidsovereenkomst moet herstellen. Je werkgever moet dan ook dezelfde arbeidsvoorwaarden aanbieden als voorheen.

Als je je neerlegt bij een beëindiging van het dienstverband, kun je de kantonrechter verzoeken om het toekennen van een billijke vergoeding. Bij toewijzing van dit verzoek moet je werkgever naast deze schadevergoeding ook de transitievergoeding aan je betalen.

Let op! Het verzoek om herstel van de dienstbetrekking of om het toekennen van een billijke vergoeding moet binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd bij de kantonrechter worden ingediend.

Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof. 

Werknemer als verwerende partij
Wanneer het UWV jouw werkgever geen ontslagvergunning heeft verleend, kan je werkgever een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter starten om via die weg het dienstverband alsnog te beëindigen.

Bij de beoordeling van het ontbindingsverzoek toetst ook de kantonrechter aan de wettelijke opzeggronden. Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, moet je werkgever de transitievergoeding aan je betalen.

Je werkgever moet het ontbindingsverzoek binnen twee maanden na de dagtekening van de beslissing van het UWV bij de kantonrechter indienen.

Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof.

Vragen? Wij helpen je

Wil je een procedure starten voor herstel van je dienstverband? Wil je weten of je aanspraak kunt maken op een billijke vergoeding? Is je werkgever een ontbindingsprocedure gestart en wil je worden bijgestaan?

Wij beoordelen jouw situatie en geven je een gratis eerste advies. Wij zijn betrokken, schakelen snel en garanderen redelijke tarieven. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, is de kans groot dat je verzekering de kosten van een procedure dekt.

Neem gerust contact met ons op en leg jouw situatie vrijblijvend aan ons voor. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 of stel je vraag online.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.