Ontslag via de kantonrechter

Ben je ontevreden over het functioneren van je werknemer? Heb je een onoplosbaar geschil met je werknemer? Je kunt dan beslissen om het dienstverband te beëindigen door een ontslagprocedure bij de kantonrechter te starten: de ontbindingsprocedure.

Waarom via de kantonrechter?

Redenen voor jou om een ontbindingsprocedure aanhangig te maken:

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

 • Je wilt op korte termijn de arbeidsovereenkomst beëindigen en wenst om principiële redenen geen schikking te treffen;
 • Je werknemer weigert in te gaan op jouw ontslagvoorstel om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen
 • Als drukmiddel om je werknemer alsnog te bewegen akkoord te gaan met jouw (eerdere) ontslagvoorstel.

Ontbindingsprocedure starten: verzoekschrift indienen

De ontbindingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter. Je vermeldt in het verzoekschrift in ieder geval:

 • De reden(en) waarom je vindt dat het dienstverband moet worden beëindigd, de zogenaamde ontslagreden
 • Het verzoek aan de kantonrechter om de ontbinding op een zo kort mogelijke termijn uit te spreken, al dan niet onder het toekennen van de transitievergoeding.

Jouw werknemer zal vervolgens bij de kantonrechter een verweerschrift indienen, waarin hij het ontbindingsverzoek aanvecht. In het verweerschrift staat in ieder geval:

 • De redenen waarom je werknemer het niet eens is met het ontbindingsverzoek en
 • Een verzoek van je werknemer aan de kantonrechter om de transitievergoeding toe te kennen als de kantonrechter het ontbindingsverzoek toewijst
 • Een eventueel verzoek tot het toekennen van een aanvullende billijke vergoeding.

Het verzoekschrift en het verweerschrift worden behandeld tijdens een zitting bij de kantonrechter, een zogeheten mondelinge behandeling. De kantonrechter stelt jou en je werknemer dan in de gelegenheid om het verzoek- en verweerschrift mondeling toe te lichten. Ook stelt de kantonrechter vragen aan beide partijen.

Uitspraak

De kantonrechter zal jou en je werknemer vaak in de gelegenheid stellen alsnog een schikking te treffen. Wanneer partijen geen schikking treffen, doet de kantonrechter uitspraak.

Als de kantonrechter het ontbindingsverzoek toewijst, dan zal hij aan je werknemer meestal de transitievergoeding toekennen. Dit is echter niet het geval als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werknemer. In dat geval kent de kantonrechter geen transitievergoeding toe, of slechts gedeeltelijk. Als de kantonrechter van oordeel is dat jij als werkgever ernstig verwijtbaar hebt gehandeld (of hebt nagelaten), kan hij naast de transitievergoeding ook nog een aanvullende billijke vergoeding toekennen aan de werknemer. De kantonrechter kan het ontbindingsverzoek ook afwijzen. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Meestal doet de kantonrechter binnen twee weken na de mondelinge behandeling uitspraak.

Risico's

De uitkomst van een ontbindingsprocedure kan voor jou als werkgever nadelige gevolgen hebben. De grootste risico’s zijn dat:

 • de kantonrechter het ontbindingsverzoek afwijst. Je werknemer blijft dan bij je in dienst.
 • de kantonrechter in geval van het ontbinden van de arbeidsovereenkomst een billijke vergoeding aan je werknemer toekent, naast de transitievergoeding. De kosten kunnen dan voor jou dus aanzienlijk oplopen.
 • Om bovenstaande risico’s zoveel mogelijk te beperken, is het verstandig om jouw situatie voor te leggen aan de de ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Wij kunnen adviseren of je beter kunt procederen of schikken. Wij kunnen je ook bijstaan in een ontslagprocedure bij de kantonrechter of met je werknemer onderhandelen over een schikking.

Schikking of ontbindingsprocedure

De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum begrijpen dat jij als werkgever je vooral wilt bezig houden met ondernemen. Ontslagkwesties zijn doorgaans tijdrovend en kosten – als je het niet juist aanpakt – ook veel geld. Om die redenen is in veel gevallen een schikking, ook wel een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden genoemd, een betere oplossing dan het starten van een ontslagprocedure via de kantonrechter.

Let op!
Wil je een werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte van de werknemer? Dan kun je geen ontbindingsprocedure starten. Je moet in die gevallen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Neem contact met ons op

Leg jouw situatie voor aan de ervaren ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Wij geven je snel een gratis eerste advies. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Bel ook gerust voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.