Compensatie transitievergoeding bij beëindiging onderneming wegens pensionering, ziekte of overlijden

13 November, 2020 12:37

Regeling voor kleine werkgevers - waarschijnlijk per 1 januari 2021

Als je een dienstverband wilt beëindigen, moet je als werkgever meestal de transitievergoeding betalen aan de betreffende medewerker. Dit geldt ook als die medewerker slechts kort in dienst is geweest. Ook ben je wettelijk verplicht om de transitievergoeding te betalen aan werknemers die ontslag krijgen als het bedrijf stopt wegens pensionering, ziekte of overlijden.

Zeker voor kleine ondernemers kan het betalen van de transitievergoeding een hoge last zijn. Omdat ziekte en pensionering buiten het normale ondernemersrisico vallen, is er een compensatieregeling in het leven geroepen voor kleine werkgevers. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij de aan hun werknemer betaalde transitievergoeding terugkrijgen. De overheid hoopt hiermee de kleine ondernemer tegemoet te komen, zodat hij zijn bedrijf kan beëindigen zonder al te grote financiële gevolgen voor hemzelf of zijn nabestaanden.

In welke gevallen compensatie aanvragen

Als kleine ondernemer kun je binnenkort in de volgende gevallen compensatie aanvragen voor de aan je werknemer betaalde transitievergoeding:

  • De reden van bedrijfsbeëindiging is dat je binnen zes maanden na indienen van het verzoek voor een ontslagvergunning of ontbinding de aow-leeftijd bereikt en er is geen opvolger
  • Je bent dusdanig ziek dat niet te verwachten is dat je je werkzaamheden redelijkerwijs kunt voortzetten, waardoor je je onderneming moet beëindigen. Dit binnen een periode van zes maanden nadat een bedrijfsarts hierover heeft geadviseerd
  • Je bedrijf wordt beëindigd omdat je komt te overlijden

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

Je moet in ieder geval voldoen aan het volgende om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van de betaalde transitievergoeding:

  • Er is sprake van bedrijfseconomisch ontslag (vervallen van arbeidsplaatsen) wegens het beëindigen van je bedrijf
  • Je hebt minder dan 25 medewerkers in dienst op 1 januari van het kalenderjaar waarin je de ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV of het verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter is ingediend
  • De transitievergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag van de ontslagvergunning of verzoek tot ontbinding of negen maanden na de verleende ontslagvergunning of ontbindingsbeschikking

De exacte voorwaarden zijn nog niet officieel gepubliceerd en het is nog niet bekend vanaf wanneer je bij het UWV compensatie kunt aanvragen.
De compensatieregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers vloeit voort uit de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en treedt naar verwachting per 1 januari 2021 in werking.

Vragen? Wij helpen graag

Ben je een kleine ondernemer en ga je je bedrijf sluiten wegens pensionering of ziekte? Heb je een vraag over het aanvragen van de ontslagvergunning bij het UWV of wil je daar graag hulp bij? Onze ervaren juristen helpen je graag, dus neem gerust contact op met het Juridisch Centrum. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via ons contactformulier.

Lees meer over Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte
Lees meer over Slapend dienstverband

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw persoonlijke situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.