088 - 777 10 10
ma-vr 08.00-18.00 (lokaal tarief)
 
 
Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u wanneer het u uitkomt!

Ontslag via UWV

Aanvraag ontslagvergunning


Wilt u als werkgever het dienstverband met uw werknemer opzeggen wegens bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid? U heeft daarvoor toestemming nodig van UWV. U verzoekt dan om een ontslagvergunning. Nadat de ontslagvergunning is verleend, kunt u het dienstverband opzeggen. Daarbij moet u wel rekening houden met de geldende opzegtermijn en opzegverboden.

Opzegtermijn
Nadat u van UWV toestemming voor de opzegging heeft verkregen, kunt u de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen onder vermelding van de reden. De opzegtermijn mag worden verkort met de tijd gelegen tussen de datum waarop UWV de volledige ontslagaanvraag heeft ontvangen en de datum waarop UWV de ontslagvergunning heeft verleend. Wel moet altijd een opzegtermijn van een maand resteren.

Opzegverbod
In sommige gevallen is er sprake van een opzegverbod. Het opzegverbod verhindert dat u gebruik kunt maken van de ontslagvergunning. Dit heeft tot gevolg dat u de arbeidsovereenkomst blijft voortduren.

Voorbeelden van opzegverboden zijn:

 • opzeggen tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid;
 • opzeggen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof of tijdens de arbeidsongeschiktheid die verband houdt met zwangerschap of bevalling en
 • opzeggen wegens lidmaatschap van uw werknemer van de ondernemingsraad of van een vakbond.

Er zijn gevallen denkbaar waarin het opzegverbod niet van toepassing is. Hier is sprake van als de gehele onderneming of een deel van de onderneming sluit. Wilt u weten of u te maken heeft met een opzegverbod, raadpleeg dan de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum.

Ontslag via UWV
De gang van zaken in een procedure bij UWV is als volgt.

U dient een ontslagaanvraag (verzoek) in bij UWV. De ontslagaanvraag bevat in ieder geval:

 • de gegevens van uw onderneming;
 • de gegevens van uw werknemer (naam, leeftijd, functie, lengte dienstverband, etc.);
 • de ontslagreden en
 • de motivering van de ontslagreden.

Vervolgens stelt UWV uw werknemer in de gelegenheid om schriftelijk op de ontslagaanvraag te reageren. Uw werknemer dient dan een verweerschrift in. Het verweerschrift bevat in ieder geval:

 • de reden(en) waarom uw werknemer het niet eens is met de ontslagaanvraag en
 • het verzoek om de door u aangevraagde ontslagvergunning af te wijzen.

Het kan voorkomen dat UWV u in de gelegenheid stelt om op het verweer schriftelijk te reageren. Uw werknemer mag ten slotte als laatste zijn reactie daarop kenbaar maken.

Beslissing
UWV beoordeelt de ontslaggrond(en) op basis van de beleidsregels die daarvoor gelden en beslist vervolgens over het verlenen van de ontslagvergunning.

Ontslagaanvraag toegewezen
Als de ontslagvergunning is verleend, eindigt het dienstverband niet vanzelf. U moet:

 • de arbeidsovereenkomst op tijd opzeggen en
 • rekening houden met de geldende opzegtermijn.

Is een ontslagvergunning verleend dan mag u de geldende opzegtermijn verminderen met de duur van de ontslagprocedure, zolang er maar minimaal een maand opzegtermijn resteert.

Nadat de ontslagvergunning is toegewezen, heeft u vier weken de tijd om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Daarna vervalt de geldigheid van de ontslagvergunning.

Als de werknemer het niet eens is met de beslissing van UWV kan de werknemer een onrechtmatigontslagprocedure starten bij de kantonrechter.

Ontslagaanvraag afgewezen
Als UWV de ontslagaanvraag afwijst, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. U kunt dan proberen het dienstverband alsnog te beëindigen door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of door het treffen van een schikking.

Schikken of UWV
Het is vaak verstandig om in plaats van een UWV procedure een schikking te treffen met uw werknemer. U voorkomt daarmee dat u:

 • te maken krijgt met een langdurige procedure (4 tot 8 weken of langer);
 • het risico loopt dat het verzoek voor een ontslagvergunning wordt afgewezen en uw werknemer in dienst blijft;
 • te maken krijgt met een onrechtmatig ontslag.

Leg uw situatie voor aan de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum. Zij kunnen u adviseren of u beter kunt procederen of schikken.

Heeft u nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief)

Plaats dit artikel op FacebookPlaats dit artikel in LinkedInPlaats dit artikel in Twitter

Tips bij UWV WERKbedrijfprocedure

 • Let erop dat u op tijd opzegt.
 • Houd de juiste opzegtermijn aan.
stel gratis
uw vraag online
Laatste nieuws
Juridisch centrum...
helpt werknemers en werkgevers in heel Nederland!
Juridisch centrum helpt werknemers en werkgevers door heel Nederland!GroningenLeeuwardenAssenZwolleAlmeloZutphenArnhem's HertogenboschRoermondMaastrichtBredaDordrechtMiddelburgRotterdamUtrecht's GravenhageAlkmaarHaarlemAmsterdam