NOW 3.0 – derde steunpakket voor werkgevers vanaf 1 oktober 2020

11 September, 2020 14:26

Het coronavirus heeft nog steeds grote invloed op onze samenleving en economie. Het kabinet verlengt daarom de steun aan werkgevers en hun werknemers. De derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0) loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Het nieuwe steunpakket is opgedeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen de tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV, naar verwachting vanaf 16 november 2020. 

NOW 3.0 in het kort:

  • NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling is in het eerste tijdvak 20%, in het tweede en derde tijdvak 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat de mogelijkheid om de loonsom per tijdvak te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast bij bedrijfseconomisch ontslag, wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt in het derde tijdvak (april-juni 2021) verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
  • Net als bij NOW 1.0 en NOW 2.0 ontvang je als werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag. Bij de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag ontvang je de overige 20%.
  • Als werkgever ben je nog steeds verplicht om je werknemers te stimuleren aan scholing te doen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor NOW 3.0?

In aanmerking voor de derde NOW-regeling komen:

  • In 2020 (eerste tijdvak, van oktober-december): werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%.
  • In 2021 (tweede en derde tijdvak, van januari-maart en april-juni): werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 30%.

Naast de voorwaarde wat betreft het percentage omzetverlies, moet je als werkgever aan andere voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor NOW 3.0. Deze voorwaarden worden uiterlijk 1 oktober 2020 bekendgemaakt.

Wanneer kan ik NOW 3.0 aanvragen?

Het UWV streeft ernaar om op 16 november 2020 het loket te openen voor de aanvraag van NOW 3.0. Je kunt dan met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor het eerste tijdvak (1 oktober – 31 december 2020). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Het derde tijdvak loop van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kun je besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als je geen gebruik hebt gemaakt van NOW 1.0 of NOW 2.0, kun je een aanvraag indienen.

Wat is het maximaal te vergoeden loon per werknemer?

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer is in de eerste 2 tijdvakken (oktober-december 2020 en januari-maart 2021) gelijk aan de NOW 1.0 en NOW 2.0, namelijk maximaal 2x het dagloon (= 2 x 4.769,34 = € 9.538 per maand). In het derde tijdvak (april-juni 2021) wordt dit verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (= € 4.769,34 per maand).

Welke vergoedingspercentages zijn er?

Het maximale vergoedingspercentage is het percentage van de totale loonsom bij een omzetverlies van 100%.

Het percentage dat je als werkgever kunt krijgen als tegemoetkoming in de loonkosten wordt per tijdvak afgebouwd. In het eerste tijdvak bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80% (bij een omzetverlies van 100%), in het tweede tijdvak 70% (bij een omzetverlies van 100%) en in het derde tijdvak 60% (bij een omzetverlies van 100%).

Tegenover deze afbouw van de salarissteun staat de mogelijkheid om de loonsom langzaam te laten dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Kan ik de loonkosten verlagen?

Ja, in deze verlengde NOW-regeling kun je als werkgever de loonsom laten dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Op die manier kun je de loonkosten beter laten aansluiten bij de verwachte omzet in de komende periode. In het eerste tijdvak kun je 10% van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%.

Het aanpassen van de loonkosten kan door bijvoorbeeld natuurlijk verloop, door medewerkers te ontslaan of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer.
Let op! De reguliere regels van het arbeidsrecht blijven van toepassing.

Kan ik werknemers ontslaan terwijl ik gebruikmaak van NOW 3.0?

De korting die in NOW 2.0 wordt toegepast bij bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden medewerkers kunt ontslaan zonder dat de subsidie in gevaar komt. De voorwaarden worden momenteel nog uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt.

Ontslag zonder ontslagprocedure blijft mogelijk

Ontslag zonder een ontslagprocedure, dus zonder tussenkomst van het UWV, is nog steeds mogelijk. Je kunt je medewerker(s) dan een vaststellingsovereenkomst aanbieden. In dat geval probeer je het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Een jurist van het Juridisch Centrum kan namens jou de onderhandelingen voeren met je medewerker(s) en een rechtsgeldige overeenkomst opstellen.

Gratis eerste advies

Overweeg je om het dienstverband van één of meerdere medewerkers te beëindigen? Laat je dan in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch adviseren. De ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum informeren je over je rechten en plichten. En denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Neem gerust contact op voor een geheel vrijblijvend en kosteloos eerste advies. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het online contactformulier in. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur. Wij helpen je graag.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw persoonlijke situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.